Hai tài liệu minh họa quá trình chuyển đổi một tệp sang PDF trực tuyến

Chuyển đổi các tệp sang PDF trực tuyến

Sử dụng công cụ chuyển đổi PDF của chúng tôi để chuyển các tài liệu Microsoft 365, bao gồm các tài liệu Word, các tệp Excel và PowerPoint thành tệp PDF. Bạn cũng có thể chuyển đổi các tệp hình ảnh thành tệp PDF, bao gồm JPG, PNG, TIFF và nhiều định dạng khác.

Một chiếc đồng hồ thể hiện tốc độ nhanh chóng khi sử dụng công cụ chuyển đổi PDF trực tuyến của Adobe Acrobat

Chuyển đổi PDF nhanh chóng

Kéo và thả hoặc tải tệp của bạn lên, sau đó chờ chúng tôi chuyển đổi tệp đó thành tài liệu PDF. Tải tệp đã chuyển đổi xuống hoặc đăng nhập để chia sẻ tệp PDF của bạn.

Tài liệu Adobe Acrobat PDF vừa được chuyển đổi từ loại tệp khác

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Adobe đã sáng chế ra định dạng PDF. Sử dụng công cụ chuyển đổi PDF trực tuyến chất lượng cao của chúng tôi để yên tâm chia sẻ thành quả của bạn khi biết rằng các tệp của bạn sẽ luôn có hình thức như bạn mong muốn.

Hai tài liệu minh họa quá trình chuyển đổi một tệp sang PDF trực tuyến

Chuyển đổi các tệp sang PDF trực tuyến

Sử dụng công cụ chuyển đổi PDF của chúng tôi để chuyển các tài liệu Microsoft 365, bao gồm các tài liệu Word, các tệp Excel và PowerPoint thành tệp PDF. Bạn cũng có thể chuyển đổi các tệp hình ảnh thành tệp PDF, bao gồm JPG, PNG, TIFF và nhiều định dạng khác.

Một chiếc đồng hồ thể hiện tốc độ nhanh chóng khi sử dụng công cụ chuyển đổi PDF trực tuyến của Adobe Acrobat

Chuyển đổi PDF nhanh chóng

Kéo và thả hoặc tải tệp của bạn lên, sau đó chờ chúng tôi chuyển đổi tệp đó thành tài liệu PDF. Tải tệp đã chuyển đổi xuống hoặc đăng nhập để chia sẻ tệp PDF của bạn.

Tài liệu Adobe Acrobat PDF vừa được chuyển đổi từ loại tệp khác

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Adobe đã sáng chế ra định dạng PDF. Sử dụng công cụ chuyển đổi PDF trực tuyến chất lượng cao của chúng tôi để yên tâm chia sẻ thành quả của bạn khi biết rằng các tệp của bạn sẽ luôn có hình thức như bạn mong muốn.

Chuyển đổi các tệp sang PDF trực tuyến

Chuyển đổi dễ dàng sang PDF

Sử dụng các dịch vụ trực tuyến của Acrobat để chuyển đổi nhiều loại tệp sang PDF, trong đó có các tệp Microsoft Office và hình ảnh.

Làm được nhiều hơn với các tệp PDF

Không chỉ chuyển đổi các tệp

Bạn cần hợp nhất các tệp, sắp xếp các trang, thêm nhận xét và làm nhiều việc khác? Hãy đăng ký Adobe Acrobat để đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn về PDF.

Công cụ chuyển đổi PDF tốt nhất

Đồng hành cùng những công cụ tốt nhất từ Adobe

Nhận các công cụ PDF trực tuyến có chất lượng cao nhất từ nhà sáng chế ra định dạng PDF. Đăng nhập để làm được nhiều hơn với các tệp đã lưu trữ của bạn.