Khám phá các gói thiết kế và sáng tạo dành cho doanh nghiệp.

Nhận các ứng dụng sáng tạo chuyên nghiệp tốt nhất thế giới cùng với các tính năng giúp đơn giản hóa tác vụ quản trị và bảo vệ tác phẩm của bạn.

Gói Một ứng dụng Creative Cloud dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Bạn lựa chọn một ứng dụng cộng với các tính năng cho doanh nghiệp.

Tất cả ứng dụng Creative Cloud dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Hơn 20 ứng dụng cộng thêm các tính năng cho doanh nghiệp.

Giá trị tốt nhất

Giá trị tốt nhất

Creative Cloud dành cho doanh nghiệp

Gọi số +65 3157 2191

Bộ công cụ thiết kế tối ưu được xây dựng cho các tổ chức lớn.

Khám phá các gói thiết kế và sáng tạo dành cho doanh nghiệp.

Nhận các ứng dụng sáng tạo chuyên nghiệp tốt nhất thế giới cùng với các tính năng giúp đơn giản hóa tác vụ quản trị và bảo vệ tác phẩm của bạn.

So sánh các tính năng.

Phổ biến nhất

Gói Một ứng dụng Creative Cloud dành cho nhóm

  

Bạn lựa chọn một ứng dụng cộng với các tính năng cho doanh nghiệp để nâng cao năng suất và khả năng cộng tác.

Tất cả ứng dụng Creative Cloud dành cho nhóm

  

Hơn 20 ứng dụng trong đó có Photoshop, Illustrator và Premiere Pro cùng với các tính năng dành cho doanh nghiệp giúp nâng cao năng suất và khả năng cộng tác.

Creative Cloud dành cho doanh nghiệp
 

Gọi số +65 3157 2191

Bộ công cụ thiết kế tối ưu được xây dựng cho các tổ chức lớn.
 

So sánh tính năng

Các ứng dụng có trong gói

Một ứng dụng bạn chọn.

Hơn 20 ứng dụng và hơn thế nữa
Xem mọi thứ bạn nhận được

Hơn 20 ứng dụng và hơn thế nữa
Xem mọi thứ bạn nhận được

Truy cập Adobe Express để chỉnh sửa và tạo mẫu nhanh

Truy cập Adobe Acrobat PDF và khả năng ký điện tử

Chỉ dành cho gói Một ứng dụng Acrobat

Nội dung độc quyền qua Adobe Stock và Adobe Fonts 

Tích hợp với Slack, Microsoft Teams và các ứng dụng phổ biến khác

Tín dụng tạo sinh Adobe Firefly để tạo nội dung ấn tượng từ câu lệnh văn bản đơn giản 

500 tín dụng tạo sinh

1.000 tín dụng tạo sinh

1.200 tín dụng tạo sinh

Buổi làm việc 1:1 với chuyên gia về sản phẩm, dễ tiếp cận từ Admin Console

Các tùy chọn mua linh hoạt

Gói Một ứng dụng Creative Cloud dành cho nhóm

Tất cả ứng dụng Creative Cloud dành cho nhóm

Creative Cloud dành cho doanh nghiệp

Các tính năng hàng đầu

Các ứng dụng có trong gói

Một ứng dụng bạn chọn.

Hơn 20 ứng dụng và hơn thế nữa
Xem mọi thứ bạn nhận được

Hơn 20 ứng dụng và hơn thế nữa
Xem mọi thứ bạn nhận được

Truy cập Adobe Express để chỉnh sửa và tạo mẫu nhanh

Truy cập Adobe Acrobat PDF và khả năng ký điện tử

Chỉ dành cho gói Một ứng dụng Acrobat

Nội dung độc quyền qua Adobe Stock và Adobe Fonts 

Tích hợp với Slack, Microsoft Teams và các ứng dụng phổ biến khác

Tín dụng tạo sinh Adobe Firefly để tạo nội dung ấn tượng từ câu lệnh văn bản đơn giản 

500 tín dụng tạo sinh

1.000 tín dụng tạo sinh

1.200 tín dụng tạo sinh

Buổi làm việc 1:1 với chuyên gia về sản phẩm, dễ tiếp cận từ Admin Console

Các tùy chọn mua linh hoạt

Gói Một ứng dụng Creative Cloud dành cho nhóm

Tất cả ứng dụng Creative Cloud dành cho nhóm

Creative Cloud dành cho doanh nghiệp

Các tính năng hàng đầu

Các ứng dụng có trong gói

Một ứng dụng bạn chọn.

Hơn 20 ứng dụng và hơn thế nữa
Xem mọi thứ bạn nhận được

Hơn 20 ứng dụng và hơn thế nữa
Xem mọi thứ bạn nhận được

Truy cập Adobe Express để chỉnh sửa và tạo mẫu nhanh

Truy cập Adobe Acrobat PDF và khả năng ký điện tử

Chỉ dành cho gói Một ứng dụng Acrobat

Nội dung độc quyền qua Adobe Stock và Adobe Fonts 

Tích hợp với Slack, Microsoft Teams và các ứng dụng phổ biến khác

Tín dụng tạo sinh Adobe Firefly để tạo nội dung ấn tượng từ câu lệnh văn bản đơn giản 

500 tín dụng tạo sinh

1.000 tín dụng tạo sinh

1.200 tín dụng tạo sinh

Buổi làm việc 1:1 với chuyên gia về sản phẩm, dễ tiếp cận từ Admin Console

Các tùy chọn mua linh hoạt

Nhận các tính năng cho doanh nghiệp với Creative Cloud dành cho nhóm.

Gói dành cho nhóm đi kèm các ứng dụng giống như gói dành cho cá nhân, cộng thêm các tính năng cho doanh nghiệp giúp đơn giản hóa việc quản trị.

Dễ dàng quản lý giấy phép

Thêm, quản lý và chỉ định giấy phép trong một bảng điều khiển duy nhất dành cho quản trị viên và thanh toán đơn giản trong cùng một hợp đồng.

Phản hồi tức thì

Chia sẻ và quản lý nội dung sáng tạo của bạn trong thư viện nhóm, khôi phục phiên bản tệp trước đây và mời cộng tác viên thêm phản hồi.

 

 

Hỗ trợ kỹ thuật

Tiếp cận sự hỗ trợ nâng cao 24x7 với tính năng trò chuyện chuyên dụng. Ngoài ra, với gói Tất cả ứng dụng, bạn sẽ có các buổi tư vấn 1:1 với chuyên gia sản phẩm của Adobe (2 buổi mỗi người dùng mỗi năm).

Nội dung sáng tạo được bảo vệ

Quản lý các thư viện sáng tạo và đảm bảo nội dung duy trì chỉ nằm trong phạm vi công ty, ngay cả khi có người nghỉ việc.

Xem có gì trong gói này.

Chọn gói Tất cả ứng dụng dành cho nhóm để có hơn 20 ứng dụng sáng tạo hoặc chọn một trong các gói Một ứng dụng hoặc Adobe Stock phổ biến của chúng tôi.

Tất cả ứng dụng Creative Cloud

Tất cả ứng dụng Creative Cloud dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Sở hữu hơn 20 ứng dụng, trong đó có Photoshop, Illustrator và Acrobat Pro, để làm nổi bật thương hiệu và nâng tầm mọi hoạt động giao tiếp của doanh nghiệp.
Tìm hiểu thêm

Photoshop

Photoshop dành cho nhóm

  

Sáng tạo hình đồ họa và hình ảnh thương hiệu ấn tượng bằng ứng dụng đạt tiêu chuẩn ngành. Đi kèm với các tính năng AI tạo sinh của Adobe Firefly và Adobe Express.
Tìm hiểu thêm

Adobe Express

Adobe Express dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

   mỗi giấy phép

Nhanh chóng và dễ dàng sáng tạo nội dung thương hiệu nổi bật từ hàng nghìn mẫu đẹp mắt. Bao gồm các tính năng AI tạo sinh của Adobe Firefly.
Tìm hiểu thêm

Illustrator

Illustrator dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Sáng tạo logo, biểu tượng, đồ họa thông tin, thiết kế bao bì đẹp mắt – sử dụng ở mọi nơi với mọi kích thước.
Tìm hiểu thêm

Premiere Pro

Premiere Pro dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Tạo clip đăng lên mạng xã hội, kênh quảng cáo, video giải thích, v.v. bằng trình chỉnh sửa video hàng đầu.
Tìm hiểu thêm

Acrobat Pro

Acrobat Pro dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Sử dụng các tính năng nâng cao để chỉnh sửa, chuyển đổi và ký điện tử tài liệu với giải pháp PDF toàn diện này.
Tìm hiểu thêm

Photoshop

Photoshop dành cho nhóm

  

Sáng tạo hình đồ họa và hình ảnh thương hiệu ấn tượng bằng ứng dụng đạt tiêu chuẩn ngành. Đi kèm với các tính năng AI tạo sinh của Adobe Firefly và Adobe Express.
Tìm hiểu thêm

Lightroom (1 TB) dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Sáng tạo hình đồ họa và hình ảnh thương hiệu ấn tượng bằng ứng dụng đạt tiêu chuẩn ngành. Đi kèm với các tính năng AI tạo sinh của Adobe Firefly và Adobe Express.

Adobe Express

Adobe Express dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

   mỗi giấy phép

Nhanh chóng và dễ dàng sáng tạo nội dung thương hiệu nổi bật từ hàng nghìn mẫu đẹp mắt. Bao gồm các tính năng AI tạo sinh của Adobe Firefly.
Tìm hiểu thêm

Adobe Stock dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Truy cập hàng triệu hình ảnh, video, mẫu, v.v. chất lượng cao, miễn phí bản quyền để tiếp thị và truyền thông cho thương hiệu mạnh mẽ hơn. (Được bán riêng.)


Photoshop

Photoshop dành cho nhóm

  

Sáng tạo hình đồ họa và hình ảnh thương hiệu ấn tượng bằng ứng dụng đạt tiêu chuẩn ngành. Đi kèm với các tính năng AI tạo sinh của Adobe Firefly và Adobe Express.
Tìm hiểu thêm

Illustrator

Illustrator dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Sáng tạo logo, biểu tượng, đồ họa thông tin, thiết kế bao bì đẹp mắt – sử dụng ở mọi nơi với mọi kích thước.
Tìm hiểu thêm

InDesign dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Thiết kế bố cục cho bản in và bản kỹ thuật số.
Tìm hiểu thêm

Adobe Express

Adobe Express dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

   mỗi giấy phép

Nhanh chóng và dễ dàng sáng tạo nội dung thương hiệu nổi bật từ hàng nghìn mẫu đẹp mắt. Bao gồm các tính năng AI tạo sinh của Adobe Firefly.
Tìm hiểu thêm

Adobe Stock dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Truy cập hàng triệu hình ảnh, video, mẫu, v.v. chất lượng cao, miễn phí bản quyền để tiếp thị và truyền thông cho thương hiệu mạnh mẽ hơn. (Được bán riêng.)


Photoshop

Photoshop dành cho nhóm

  

Sáng tạo hình đồ họa và hình ảnh thương hiệu ấn tượng bằng ứng dụng đạt tiêu chuẩn ngành. Đi kèm với các tính năng AI tạo sinh của Adobe Firefly và Adobe Express.
Tìm hiểu thêm

Illustrator

Illustrator dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Sáng tạo logo, biểu tượng, đồ họa thông tin, thiết kế bao bì đẹp mắt – sử dụng ở mọi nơi với mọi kích thước.
Tìm hiểu thêm

Premiere Pro

Premiere Pro dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Tạo clip đăng lên mạng xã hội, kênh quảng cáo, video giải thích, v.v. bằng trình chỉnh sửa video hàng đầu.
Tìm hiểu thêm

After Effects dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Tạo hiệu ứng điện ảnh và đồ họa chuyển động.

Audition dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Tạo, phối và thêm hiệu ứng âm thanh vào phim, bài đăng trên mạng xã hội và podcast.

Animate dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Thiết kế hoạt ảnh cho phim hoạt hình, biểu ngữ, trò chơi và web.


Acrobat Pro

Acrobat Pro dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

Sử dụng các tính năng nâng cao để chỉnh sửa, chuyển đổi và ký điện tử tài liệu với giải pháp PDF toàn diện này.
Tìm hiểu thêm

Adobe Express

Adobe Express dành cho nhóm

   mỗi giấy phép

   mỗi giấy phép

Nhanh chóng và dễ dàng sáng tạo nội dung thương hiệu nổi bật từ hàng nghìn mẫu đẹp mắt. Bao gồm các tính năng AI tạo sinh của Adobe Firefly.
Tìm hiểu thêm

Nhận các đặc quyền thành viên này với gói Tất cả ứng dụng và gói Một ứng dụng.

Adobe Fonts

Adobe Portfolio

Behance

Nội dung Adobe Stock miễn phí

Creative Cloud Libraries

Dung lượng lưu trữ đám mây

Hướng dẫn từng bước

Lên đến 1.000 tín dụng tạo sinh mỗi tháng

Mang lại lợi thế trong thiết kế 3D cho doanh nghiệp của bạn.

Tạo nhiếp ảnh ảo, thiết kế sản phẩm, cảnh 3D cùng nhiều nội dung khác với Adobe Substance 3D. (Không có trong Creative Cloud dành cho nhóm.)

Câu hỏi thường gặp

Creative Cloud dành cho nhóm bao gồm quyền truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ sáng tạo của Adobe, cộng thêm các tính năng được thiết kế để tăng cường hợp tác, đơn giản hóa công việc quản trị và giúp bạn kiểm soát IP. Gói Một ứng dụng cung cấp bất kỳ ứng dụng Creative Cloud nào bạn chọn, trong khi gói Tất cả ứng dụng cung cấp hơn 20 ứng dụng trong đó có Adobe Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro dành cho công việc sáng tạo trên nhiều phương tiện.

 

Tất cả các gói Creative Cloud dành cho nhóm đều đi kèm với 1TB dung lượng lưu trữ đám mây cho mỗi người dùng để hỗ trợ cho các tính năng cộng tác như Creative Cloud Libraries, Chia sẻ để xem xét và Chỉnh sửa cùng nhau. Các gói cũng bao gồm các tính năng giúp phát triển doanh nghiệp của bạn, như lịch sử phiên bản mở rộng cho tài liệu trên đám mây và thu hồi tài nguyên, giúp giữ các tệp trong phạm vi công ty ngay cả khi nhân sự và dự án thay đổi.

Creative Cloud dành cho nhóm có mọi thứ trong Creative Cloud dành cho cá nhân, cộng với:
 

 • 1 TB dung lượng lưu trữ đám mây cho mỗi người dùng, được tổng hợp ở cấp công ty để có thể sử dụng các tính năng cộng tác như Creative Cloud Libraries và Chia sẻ để xem xét
 • Lịch sử phiên bản mở rộng 180 ngày đối với các tài liệu trên đám mây
 • Mọi người dùng trong gói doanh nghiệp có quyền truy cập các thư viện do công ty sở hữu
 • Admin Console trên web để dễ dàng quản lý giấy phép và thanh toán
 • Khả năng khôi phục tài nguyên khi nhân sự rời khỏi tổ chức
 • Các công cụ triển khai CNTT tập trung hóa
 • Hỗ trợ kỹ thuật riêng 24/7
 • Buổi làm việc 1:1 với chuyên gia về sản phẩm của Adobe
 • Đăng bài tuyển dụng không giới hạn thông qua Adobe Talent trên Behance, tại đó bạn có thể tuyển dụng nhân sự từ nhóm gồm hàng triệu chuyên gia sáng tạo

Gói doanh nghiệp cung cấp các tùy chọn triển khai và quản lý giấy phép bổ sung, các tính năng bảo mật nâng cao và hỗ trợ cấp doanh nghiệp.

Có, mỗi người dùng được cấp phép có thể cài đặt ứng dụng Creative Cloud dành cho nhóm trên nhiều máy tính và đăng nhập trên tối đa hai máy tính cùng một lúc.

Để biết thông tin về chiết khấu theo số lượng của Adobe, hãy liên hệ với chúng tôi theo số +65 3157 2191 hoặc yêu cầu tư vấn. Hoặc liên hệ với Đại lý được ủy quyền của Adobe.

Có, các thành viên trong nhóm có gói thành viên Creative Cloud cá nhân có thể nâng cấp lên Creative Cloud dành cho nhóm mà không mất phí hủy. Để nâng cấp, hãy gọi đến số +65 3157 2191 hoặc sử dụng tính năng trò chuyện để được hỗ trợ. Hãy chuẩn bị cung cấp những thông tin sau:
 

 • Adobe ID của quản trị viên chính của gói thành viên nhóm
 • Số điện thoại của quản trị viên chính
 • Các Adobe ID cho gói thành viên cá nhân mà bạn muốn chuyển sang gói thành viên nhóm

Giá niêm yết là giá dành cho mỗi giấy phép và phản ánh mức giá hàng tháng cho mỗi giấy phép nếu bạn chọn trả hàng tháng hoặc giá hàng năm cho mỗi giấy phép nếu bạn chọn trả trước.

Creative Cloud dành cho nhóm bao gồm quyền truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ sáng tạo của Adobe, cộng thêm các tính năng được thiết kế để tăng cường hợp tác, đơn giản hóa công việc quản trị và giúp bạn kiểm soát IP. Tìm hiểu thêm về Creative Cloud dành cho nhóm.

Bắt đầu bằng cách cài đặt ứng dụng Creative Cloud dành cho máy tính hoặc bằng cách đăng nhập vào Trang chủ Creative Cloud trên web. Để tải xuống các ứng dụng dành cho thiết bị di động như Photoshop Lightroom dành cho thiết bị di động, hãy cài đặt ứng dụng Creative Cloud dành cho thiết bị di động từ cửa hàng ứng dụng của bạn.

 

Từ màn hình đăng nhập, bạn sẽ có thể tải xuống các ứng dụng Creative Cloud của mình cho máy tính, web và thiết bị di động. Sử dụng ứng dụng Creative Cloud để duy trì cập nhật phần mềm, quản lý tài liệu trên đám mây, đồng bộ hóa tệp, truy cập và tìm kiếm thư viện, tìm phông chữ, học các kỹ năng mới, v.v.

Để xem thêm câu hỏi về quá trình tải xuống và cài đặt, hãy truy cập trang trợ giúp của chúng tôi.

“Adobe Creative Cloud dành cho nhóm giúp chúng tôi giải phóng khả năng sáng tạo và triển khai trên quy mô toàn thế giới.”

– Adam Goswell, Giám đốc kỹ thuật và nghiên cứu, Lush