Adobe Acrobat Sign

Dễ dàng tạo biểu mẫu web với trình tạo biểu mẫu Adobe.

Nhanh chóng chuyển tệp PDF và tài liệu thành biểu mẫu trực tuyến cho nhiều mục đích công việc khác nhau và đăng trực tuyến ở nơi mà bất cứ ai có nhu cầu đều có thể nhận được.

Đưa trang web của bạn vào hoạt động.

Đăng tải các biểu mẫu kỹ thuật số trên trang web và tạo cho khách hàng trải nghiệm tương tác, để họ dễ dàng điền và gửi lại các biểu mẫu ngay từ thiết bị, cho dù họ đang ở bất kỳ nơi nào. Không tải xuống, không in ấn, không chờ đợi.

Tải dữ liệu và thông tin chi tiết theo thời gian thực.

Bạn không còn cần phải tìm trong hộp thư đến của mình để gửi biểu mẫu đã quét đó hoặc theo dõi xem người nào đã ký biểu mẫu và khi nào. Với Acrobat Sign và các biểu mẫu web, bạn có được khả năng hiển thị đầy đủ, theo thời gian thực về trạng thái của mọi biểu mẫu.

Tại sao lại sử dụng biểu mẫu web?

Với tính năng tạo biểu mẫu trong Acrobat Sign, thật dễ dàng tạo, xuất bản và theo dõi tất cả các biểu mẫu kỹ thuật số quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn. Không còn phải xử lý thủ công biểu mẫu giấy hoặc gửi bản sao để lấy chữ ký nữa. Chuyển sang kỹ thuật số và tăng tốc hoạt động kinh doanh mỗi ngày.

Tạo.

Với trình tạo biểu mẫu trực tuyến, bạn có thể dễ dàng tạo biểu mẫu kinh doanh kỹ thuật số với các trường biểu mẫu mà mọi người có thể điền và ký từ bất kỳ thiết bị nào. Hoặc sử dụng mẫu dựng sẵn của chúng tôi cho các mục đích công việc khác nhau.

Xuất bản.

Sau khi chuyển đổi trơn tru tệp PDF hoặc biểu mẫu dựa trên tài liệu của bạn thành dạng kỹ thuật số, hãy đăng trực tuyến để dễ thu thập dữ liệu và chữ ký từ khách hàng và nhân viên hơn.

Quản lý.

Theo dõi trạng thái của mọi chữ ký điện tử mà bạn đang thu thập. Bạn có thể nhận thông báo qua email theo thời gian thực, gửi lời nhắc, sửa đổi và hủy yêu cầu, đồng thời xem bản ghi dấu vết kiểm tra cho mọi giao dịch.

Mọi người trong công ty đều có thể sử dụng và hưởng lợi từ biểu mẫu web.

Bán hàng

Tùy chỉnh và chia sẻ các biểu mẫu ứng dụng kỹ thuật số, biểu mẫu thành viên, biểu mẫu đơn đặt hàng và nhiều loại khác.

Nhân sự

Cung cấp cho nhân viên và người mới thuê mọi biểu mẫu cần thiết mà không phải in một trang nào.

Pháp lý

Tuyên bố miễn trừ hoạt động. Miễn trừ trách nhiệm. NDA. Dễ dàng tùy chỉnh và quản lý các loại biểu mẫu này trực tuyến.

Tiếp thị

Tạo ấn tượng tuyệt vời với đăng ký sự kiện trực tuyến, biểu mẫu công bố ảnh, biểu mẫu đăng ký và nhiều loại khác.

Tạo biểu mẫu trực tuyến Tìm hiểu thêm về cách tạo biểu mẫu web trực tuyến

Muốn tìm hiểu thêm?

Thử Acrobat Sign Solutions và xem giải pháp này có thể giúp gì việc kinh doanh của bạn. Và nếu bạn có thắc mắc hoặc muốn có một báo giá tùy chỉnh cho tình huống riêng của mình, chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp.