Cách thêm chữ ký vào tài liệu Word

Ký tài liệu Word dễ dàng bằng Adobe Acrobat Sign. Bạn có thể đặt chữ ký điện tử hoặc chữ ký số vào hầu hết mọi loại tài liệu, bao gồm tệp PDF, tệp Microsoft Excel, v.v. Acrobat Sign và Microsoft Word đặc biệt tương thích tốt với nhau. Chỉ cần tải tài liệu của bạn lên Acrobat Sign và thêm chữ ký điện tử bằng một vài cú nhấp chuột.

Ký tài liệu Microsoft Word.
Tìm hiểu thêm về phần bổ trợ Acrobat Sign dành cho Microsoft Word.

Tìm hiểu thêm về phần bổ trợ Acrobat Sign dành cho Microsoft Word.

Với phần bổ trợ Acrobat Sign, mở bất kỳ tệp Microsoft Office nào và sử dụng tệp đó làm cơ sở cho thỏa thuận mới.

Acrobat Sign

Bản dùng thử Acrobat Sign miễn phí

Chủ đề liên quan

Tìm hiểu sâu hơn bằng các tài nguyên bổ sung sau.

Chữ ký điện tử

Chữ ký số

Chữ ký điện tử

Chữ ký điện tử

Chữ ký số

Chữ ký điện tử