Ký bằng chữ ký số.

Tạo chữ ký số trong tệp PDF thật dễ dàng với Adobe Acrobat Sign.

Ký bằng chữ ký số.
Acrobat Sign

Bản dùng thử Acrobat Sign miễn phí

Chữ ký số là gì?

Khi ký tài liệu trực tuyến, không có phương pháp nào tiên tiến hoặc bảo mật hơn cách sử dụng chữ ký số. Bạn có thể sử dụng chữ ký số để tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định khắt khe nhất vì loại chữ ký này có mức đảm bảo cao nhất về danh tính của mỗi người ký và tính xác thực về tài liệu mà họ ký.

ID kỹ thuật số của bạn đáng tin cậy.

ID kỹ thuật số của bạn đáng tin cậy.

ID kỹ thuật số dựa trên chứng chỉ, tuân thủ đến từ nhà cung cấp được công nhận. Bạn cần phải chứng minh danh tính của mình trước khi được nhận.

Tất cả đều được mã hóa.

Tất cả đều được mã hóa.

Chữ ký số của bạn và tài liệu PDF mà bạn ký được mã hóa cùng nhau và được đóng dấu bằng con dấu rõ ràng là giả mạo.

Đây là chữ ký duy nhất cho bạn.

Đây là chữ ký duy nhất cho bạn.

Mỗi khi ký một tài liệu, bạn sử dụng chứng chỉ số và mã PIN duy nhất của riêng mình để xác thực thông tin đăng nhập và chứng minh đó là chính bạn.

Dễ dàng xác thực.

Dễ dàng xác thực.

Cả tài liệu đã ký và chữ ký điện tử của bạn đều có thể được xác thực lại bởi Cơ quan phát hành chứng chỉ (CA) hoặc TSP trong tối đa 10 năm sau sự kiện ký kết.

Bạn đã cân nhắc chữ ký điện tử chưa?

Chữ ký điện tử, hay còn gọi là e-signature, có cùng mức độ tiện lợi như chữ ký số nhưng yêu cầu xác thực ít hơn. Bạn có thể ký tệp PDF hoặc tài liệu khác một cách nhanh chóng và an toàn bằng chữ ký điện tử.

Bạn đã cân nhắc chữ ký điện tử chưa?

Chữ ký điện tử, ngược với chữ ký số, có cùng mức độ thuận tiện như chữ ký số và cần xác thực ít hơn.