Underteckna med en digital signatur.

Det är enkelt att skapa en digital signatur i en pdf-fil med Adobe Acrobat Sign.

Underteckna med en digital signatur.
Adobe Sign

Acrobat Sign – kostnadsfri testversion

Vad är digitala signaturer?

När du undertecknar dokument online är ingenting säkrare eller mer avancerat än en digital signatur. Du kan använda digital signatur för att uppfylla de mest krävande juridiska krav eftersom den ger säkerhet av högsta klass vad gäller undertecknarens identitet och det undertecknade dokumentets äkthet.

Ditt digitala ID är betrott.

Ditt digitala ID är betrott.

Digitala certifikatbaserade ID:n som följer standarden kommer från ackrediterade utfärdare. Du behöver bevisa din identitet innan du kan få ett sådant ID.

Allt hålls krypterat.

Allt hålls krypterat.

Din egen digitala signatur och det pdf-dokument du undertecknar krypteras tillsammans och förses med en kryptografisk stämpel som visar om man manipulerat det.

Det är unikt för bara dig.

Det är unikt för bara dig.

Varje gång du undertecknar ett dokument använder du ditt eget unika digitala certifikat med PIN-kod för att validera dina uppgifter och bevisa att du är den person du utger dig för att vara.

Det är enkelt att validera.

Det är enkelt att validera.

Både det undertecknade dokumentet och din digitala signatur kan omvalideras av en certifikatutfärdare (CA) eller TSP i upp till 10 år efter det att dokumentet undertecknades.

Har du funderat på en elektronisk signatur?

Elektroniska signaturer, eller e-signaturer, är lika bekväma som digitala signaturer men kräver mindre autentisering. Du kan underteckna en pdf eller ett annat dokument snabbt och säkert med e-signatur.

Har du funderat på en elektronisk signatur?

Elektroniska signaturer har, till skillnad från digitala signaturer, samma nivå av bekvämlighet men kräver mindre autentisering.