Underteckna med en digital signatur.

Det är enkelt att skapa en digital signatur i en pdf-fil med Adobe Sign.

Underteckna med en digital signatur.
Underteckna dokument med en digital signatur.
Klicka på en granskningslänk och välj att underteckna digitalt.

Klicka på en granskningslänk och välj att underteckna digitalt.

1. Klicka på en granskningslänk och välj att underteckna digitalt.

Klicka på en granskningslänk och välj att underteckna pdf:er digitalt. Klicka på ”klicka här för att granska och signera … ” i det mejl du fått av avsändaren. Klicka på ”klicka för att signera digitalt” i dokumentet.

Välj källa för signaturen och välj namn.

Välj källa för signaturen och välj namn.

2. Välj källa för signaturen och välj namn.

Välj att underteckna med en molnsignatur och välj namnet på din certifikatutfärdare av digitala ID:n. Om du inte har något certifikat för digitala ID:n kan du klicka på länken ovan och anlita en utfärdare av digitala ID:n.

Logga in och lägg in en digital signatur.

Logga in och lägg in en digital signatur.

3. Logga in och lägg in en digital signatur.

Logga in hos din digitala ID-utfärdare och ange ditt digitala ID. Klicka sedan på ”Nästa’’ för att lägga in din digitala underskrift i rätt fält

Förgranska signaturen.

Förgranska signaturen.

4. Förgranska signaturen.

En förgranskning av signaturen visas. Klicka på ”Redigera signatur” för att manuellt underteckna med mus eller pekskärm eller ladda upp en bild av signaturen, och klicka sedan på ”OK’’.

Autentisera signaturen.

Autentisera signaturen.

5. Autentisera signaturen.

Slutligen, välj ”Klicka för att signera” så blir du ombedd att ange din digitala ID-utfärdares pinkod och engångskod för att autentisera den digitala signaturen.

Undertecknat dokument skickat.

Det undertecknade dokumentet skickas.

6. Det undertecknade dokumentet skickas.

När autentiseringen är klar har dokumentet undertecknats digitalt och Adobe Sign kommer automatiskt att skicka dig och avsändaren det slutliga undertecknade dokumentet.

  1. Klicka på en granskningslänk och välj att underteckna digitalt.
  2. Välj källa för signaturen och välj namn.
  3. Logga in och lägg in en digital signatur.
  4. Förgranska signaturen.
  5. Autentisera signaturen.
  6. Det undertecknade dokumentet skickas.
Adobe Sign

Adobe Sign Prova utan kostnad

Vad är digitala signaturer?

När du undertecknar dokument online är ingenting säkrare eller mer avancerat än en digital signatur. Du kan använda digital signatur för att uppfylla de mest krävande juridiska krav eftersom den ger säkerhet av högsta klass vad gäller undertecknarens identitet och det undertecknade dokumentets äkthet.

Ditt digitala ID är betrott.

Ditt digitala ID är betrott.

Digitala certifikatbaserade ID:n som följer standarden kommer från ackrediterade utfärdare. Du behöver bevisa din identitet innan du kan få ett sådant ID.

Allt hålls krypterat.

Allt hålls krypterat.

Din egen digitala signatur och det pdf-dokument du undertecknar krypteras tillsammans och förses med en kryptografisk stämpel som visar om man manipulerat det.

Det är unikt för bara dig.

Det är unikt för bara dig.

Varje gång du undertecknar ett dokument använder du ditt eget unika digitala certifikat med PIN-kod för att validera dina uppgifter och bevisa att du är den person du utger dig för att vara.

Det är enkelt att validera.

Det är enkelt att validera.

Både det undertecknade dokumentet och din digitala signatur kan omvalideras av en certifikatutfärdare (CA) eller TSP i upp till 10 år efter det att dokumentet undertecknades.

Har du funderat på en elektronisk signatur?

Elektroniska signaturer, eller e-signaturer, är lika bekväma som digitala signaturer men kräver mindre autentisering. Du kan underteckna en pdf eller ett annat dokument snabbt och säkert med e-signatur.

Har du funderat på en elektronisk signatur?

Elektroniska signaturer har, till skillnad från digitala signaturer, samma nivå av bekvämlighet men kräver mindre autentisering.