Adobe Acrobat Sign

Vad är en digital signatur?

En digital signatur är en e-signatur som stöds av ett digitalt certifikat. Digitala signaturer följer de striktaste juridiska reglerna runt om i världen – och ger säkerhet av högsta klass vid hantering av digitala dokument.

Läs allt om digitala signaturer. Titta på videon

Vilka är fördelarna med digitala signaturer?

Betrodd och regelrätt.

Digitala signaturer med stöd av digitala certifikat som utfärdats av leverantörer från tredje part hjälper dig att följa reglerna runt om i världen.

Skyddad.

Din digitala signatur och det undertecknade pdf-dokumentet är kryptografiskt sammanbundna och säkras med en stämpel som visar om man manipulerat det.

Unik för dig.

Använd din unika digitala identitet till att enkelt validera dina uppgifter och godkänna din signatur när du undertecknar digitalt.

Enkelt att validera.

Validering av digitala signaturer kräver förnyelse – det undertecknade dokumentet och den digitala signaturen är utformad att omvalideras under minst 10 år.

Varför är de digitala signaturerna säkra?

En digital signatur är en specifik typ av signatur som har stöd av ett digitalt certifikat som styrker din identitet. Digitala signaturer är erkänt en säkrare typ av e-signatur eftersom de är kryptografiskt bunden till det undertecknade dokumentet och kan verifieras. När du använder ett digitalt certifikat som erhållits från en betrodd tredje part för e-signering blir den resulterande digitala signaturen praktiskt taget omöjlig att imitera. Det ger också starka belägg för undertecknarens identitet, att det undertecknade dokumentet inte har ändrats samt att underskrifterna är giltiga.

Vad är en digital identitet?

På liknande sätt som ett pass i elektroniskt format ger en digital identitet (eller digitalt ID) starka belägg för att du är den du påstår dig vara när du ska e-signera ett dokument. Alla digitala ID:n har stöd av ett digitalt certifikat som har utfärdats av en betrodd tredje part, som en bank eller myndighet, efter att noggrant har verifierat din identitet. Ett digitalt ID för att autentisera identiteten och använda en digital signatur i samband med dokumentunderskriftsprocessen ger en högre nivå av bestyrkande att du har godkänt de villkor som angetts och har godkänt din underskrift på ett specifikt dokument.

Prova Adobe Acrobat Sign och låt verksamheten växa med e-signaturer.

Se hur enkelt det är för dig, kunder och medarbetare att skicka och underteckna dokument elektroniskt – från vilken enhet eller webbläsare som helst, inifrån praktiskt taget vilket favoritprogram som helst. Med Acrobat Sign kan du få viktiga dokument undertecknade och levererade på bara några minuter istället för flera dagar.

Acrobat Sign: den globala e-signaturlösningen för världsomspännande affärer

Följer juridiskt bindande e-signaturer.

Oavsett om ni behöver kvalificerade elektroniska underskrifter (QES) i EU, Schweiz eller Storbritannien eller en underskrift som följer e-KYC i Indien hjälper Acrobat Sign dig att skapa e-signaturer som är juridiskt bindande runt om i världen.

Ett brett ekosystem med betrodda identitetsexperter.

Acrobat Sign har stöd av ett globalt nätverk av lokala betrodda tjänster och identitetsleverantörer. Du kan välja bland hundratals certifikatutfärdare, tidsstämpelsutfärdare och leverantörer av betrodda tjänster (TSP:er) som finns i listan Adobe Approved Trust List (AATL). Du kan också välja TSP från EU:s listor över betrodda tjänster (EUTL) eller lokala digitala identitetsplaner för att skapa juridiska, betrodda e-signaturer.

En flexibel standardbaserad lösning.

Du kan välja rätt typ av e-signatur för alla användningsfall och alla undertecknare – från enkla e-signaturer till e-signaturer med stark identifiering, till mycket säkra och reglerade digitala signaturer i molnet. Baserat på öppna standarder och med stöd av lokal, betrodd identitetsverifiering ger Acrobat Sign dig maximal flexibilitet i en enda global lösning.

 

Besök Adobe Trust Center för att se en lista över alla Adobe-certifieringar för efterlevnad, standarder och föreskrifter.

Säkra, flexibla digitala signaturer i molnet.

Flexibiliteten uppfyller säkerhetskraven för våra molnsignaturer – den första digitala signaturen i molnet som baseras på den öppna globala standarden Cloud Signature Consortium. Med en molnsignatur kan du lägga på en mycket säker digital signatur som får stöd genom identifiering av en betrodd tredje part direkt från din mobiltelefon.

Vill du veta mer?

Oavsett om ni behöver en del grundläggande information om våra lösningar eller ni vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö är kan vi besvara era frågor.

Acrobat Sign – vanliga frågor om elektroniska signaturer

Ja. Elektroniska signaturer är en bred term for alla elektroniska processer som innebär att man godkänner ett avtal eller en post. En digital signatur refererar till en säkrare elektronisk signatur som genererats med ett digitalt certifikat och är kryptografiskt bundet till dokumentet genom kryptering med publik nyckel (PKI).

En molnsignatur är en digital signatur där undertecknarens digitala certifikat hanteras av en leverantör av betrodda tjänster (TSP) i molnet. Molnsignaturer förlitar sig på den öppna globala standard som skapats av Cloud Signature Consortium (CSC). Jämfört med en traditionell digital signatur som används med ett fysiskt smart kort eller en USB-token gör en molnsignatur det enkelt att använda betrodda digitala signaturer direkt från en mobilenhet eller en webbläsare. Mer information finns på sidan med utfärdare av digitala identiteter i Adobe Trust Center

En elektronisk stämpel eller e-stämpel används av juridiska enheter som företag eller organisationer för att verifiera ursprunget, äktheten och integriteten för dokumenten. Elektroniska stämplar kan ge starka juridiska belägg för att dokumentet inte har ändrats och att det har sitt ursprung hos den enhet som identifierats av det digitala stämpelcertifikatet.

Ja. E-signaturer är juridiskt bindande i många länder runt om i världen. Mer information finns på sidorna om Globala e-signaturlagar i Adobe Trust Center.

Säkerhetsöversikten för Adobe Acrobat Sign ger information om säkerheten i Adobe Acrobat Sign Solutions. Om du vill veta mer om hur Adobe skyddar dina dokument, data och personuppgifter kan du gå till Adobe Sign Trust Center.

Information om efterlevnaden för Adobe Acrobat Sign finns i listan över Adobe-certifieringar för efterlevnad, standarder och föreskrifter i Adobe Trust Center