Mikä digitaalinen allekirjoitus on?

Mikä digitaalinen allekirjoitus on?

Digitaalinen allekirjoitus on tietyntyyppinen sähköinen allekirjoitus, joka noudattaa tiukimpia lainmukaisuussäädöksiä — ja antaa korkeimman varmuustason allekirjoittajan henkilöllisyydestä.

Digitaalinen allekirjoitus on tietyntyyppinen sähköinen allekirjoitus, joka noudattaa tiukimpia lainmukaisuussäädöksiä — ja antaa korkeimman varmuustason allekirjoittajan henkilöllisyydestä.

Mitkä ovat digitaalisten allekirjoitusten edut?

Luotettu ja säännönmukainen

 

Varmennepohjaiset digitaaliset tunnukset saadaan hyväksytyiltä toimittajilta säännönmukaisuuden noudattamiseksi. Henkilöllisyys on todistettava ennen varmenteen saantia.

Suojattu.

Suojattu.

 

Digitaalinen allekirjoituksesi ja PDF-dokumentti salataan yhdessä ja varmennetaan väärennöksen osoittavalla sinetillä.

Erityinen sinulle

 

Todennat käyttöoikeustiedot ja henkilöllisyyden vaivattomasti uniikin digitaalisen varmenteen avulla.

Todennus on helppoa.

 

Allekirjoitettu dokumentti ja digitaalinen allekirjoitus voidaan todentaa uudelleen yli 10 vuodeksi. 

Mikä tekee digitaalisista allekirjoituksista niin suojattuja?

 

Kun käytetään digitaalisia allekirjoituksia, varmenteen myöntäjä (CA) myöntää kullekin allekirjoittajalle digitaalisen tunnuksen, ja allekirjoitusta tukee julkisen avaininfrastruktuurin (PKI) tekniikka. Tämä tekee digitaalisista allekirjoituksista ihanteellisia tapahtumille, joille tarvitaan edistyneempää todennusta,

Mikä on digitaalisten ja sähköisten allekirjoitusten ero?

 


Online-allekirjoitukset, sähköiset allekirjoitukset (tai e-allekirjoitukset) viittaavat laajasti mihin tahansa sähköiseen prosessiin, joka tarkoittaa sopimuksen tai tallenteen hyväksyntää. Digitaalinen allekirjoitus on erityinen sähköisten allekirjoitusten tyyppi.

 

Tavalliset sähköiset allekirjoitusratkaisut käyttävät yleisiä sähköisten tapahtumien todennusmenetelmiä allekirjoittajan henkilöllisyyden tunnistukseen, kuten sähköpostiosoite, yritystunnus ja puhelimen PIN-koodi. Jos tarvitaan enemmän suojausta, voidaan käyttää monen tekijän todennusta. Parhaat sähköiset allekirjoitusratkaisut todistavat allekirjoituksen oikeaksi käyttämällä suojattua prosessia, johon kuuluvat kirjausketju ja lopullinen dokumentti. 

 

Digitaalisten allekirjoitusten tapauksessa allekirjoittajan henkilöllisyys todennetaan varmennepohjaisen digitaalisen tunnuksen avulla. Allekirjoitus todistetaan oikeaksi yhdistämällä kukin allekirjoitus dokumenttiin salauksen avulla. Validoinnin tekevät luotettavat varmenteiden myöntäjät (CA) tai luottamuspalvelujen tarjoajat (TSP.

Kokeile Acrobat Signia — yksinkertaista sähköisen allekirjoituksen ratkaisua, joka on kehitetty liiketoiminnan kasvua varten.

Katso, miten kätevästi sinä, asiakkaat ja kollegat voivat lähettää ja allekirjoittaa dokumentteja sähköisesti millä tahansa laitteella tai selaimella tai lähes kaikilla suosituilla sovelluksilla. Saat tärkeät dokumentit allekirjoitetuksi ja toimitetuksi päivien sijasta muutamassa minuutissa.

Acrobat Sign: Asetamme globaalin standardin säännönmukaisuudelle. 

Tuemme laajaa joukkoa juridisia vaatimuksia.

Acrobat Signin avulla pysyt säännönmukaisena riippumatta toimialasta tai siitä, missä teet liiketoimintaa. Digitaalisen allekirjoituksen prosessit ovat Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) liittovaltion säännöstön (21 osa 11) mukaisia ja tukevat tiukkoja vaatimuksia, jotka ovat Euroopan unionin eIDAS-säädösten mukaisia, kuten advanced electronic signatures (AdES) ja qualified electronic signatures (QES). Ne tarjoavat kattavan tuen työskentelyyn hyväksyttyjen varmenteen myöntäjien (CA) kanssa ja oikeutetuilla allekirjoitusten luontilaitteilla (QSCD).

Tuemme laajaa joukkoa juridisia vaatimuksia.

Acrobat Signin avulla pysyt säännönmukaisena riippumatta toimialasta tai siitä, missä teet liiketoimintaa. Digitaalisen allekirjoituksen prosessit ovat Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) liittovaltion säännöstön (21 osa 11) mukaisia ja tukevat tiukkoja vaatimuksia, jotka ovat Euroopan unionin eIDAS-säädösten mukaisia, kuten advanced electronic signatures (AdES) ja qualified electronic signatures (QES). Ne tarjoavat kattavan tuen työskentelyyn hyväksyttyjen varmenteen myöntäjien (CA) kanssa ja oikeutetuilla allekirjoitusten luontilaitteilla (QSCD).

Ohjeet yrityksille

Antaa vapauden valita sadoista varmenteen myöntäjistä.

Adoben standardipohjainen lähestymistapa antaa vapauden valita sadoista luotettavista varmenteen myöntäjistä, joten voit noudattaa maasi tai toimialasi lakeja ja säädöksiä. Acrobat Signin avulla dokumentit voidaan allekirjoittaa digitaalisesti, aikaleimata ja vahvistaa käyttämällä EU:n luotettavia luetteloja (EUTL) tai globaaleja Adoben hyväksymiä luotettavia luetteloja (AATL) vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Antaa vapauden valita sadoista varmenteen myöntäjistä.

Adoben standardipohjainen lähestymistapa antaa vapauden valita sadoista luotettavista varmenteen myöntäjistä, joten voit noudattaa maasi tai toimialasi lakeja ja säädöksiä. Acrobat Signin avulla dokumentit voidaan allekirjoittaa digitaalisesti, aikaleimata ja vahvistaa käyttämällä EU:n luotettavia luetteloja (EUTL) tai globaaleja Adoben hyväksymiä luotettavia luetteloja (AATL) vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Approved Trust List.

Varmistaa vaatimustenmukaisuuden ja joustavuuden samassa ratkaisussa.

Tarvitsetko monen tekijän todennusta sähköisille allekirjoituksille? Entä tiukempaa varmennepohjaista todennusta digitaalisille allekirjoituksille? Acrobat Signin avulla tämä onnistuu. Voit aina saada tarvittavan suojauksen ja todennuksen — ja myös yhdistää sähköiset ja digitaaliset allekirjoitukset samaan työnkulkuun. Yksi ratkaisu, maksimijoustavuus.

Varmistaa vaatimustenmukaisuuden ja joustavuuden samassa ratkaisussa.

Tarvitsetko monen tekijän todennusta sähköisille allekirjoituksille? Entä tiukempaa varmennepohjaista todennusta digitaalisille allekirjoituksille? Acrobat Signin avulla tämä onnistuu. Voit aina saada tarvittavan suojauksen ja todennuksen — ja myös yhdistää sähköiset ja digitaaliset allekirjoitukset samaan työnkulkuun. Yksi ratkaisu, maksimijoustavuus.

Varmistaa säännönmukaisuuden ja joustavuuden.

Maailman ensimmäiset avoimet, pilvipohjaiset allekirjoitukset

 

Standardipohjainen lähestymistapamme antaa kaiken tarvittavan liiketoimintojen tekemiseen luotettavasti — kotimaassa tai ulkomailla. Adobe on johtava toimittaja suojattujen digitaalidokumenttien alalla kuuden miljardin vuosittaisen allekirjoitustapahtuman ansiosta. Me edistimme digitaalisten allekirjoitusten avointen standardien kehitystä ja nyt luomme taas Cloud Signature Consortiumin kanssa globaaleja standardeja digitaaliselle allekirjoitukselle mobiililaitteilla ja internetissä. Ratkaisut ovat helppokäyttöisiä, kätevästi käyttöönotettavia ja kansainvälisesti säännönmukaisia. Tämä erottaa Adoben.

Standardipohjainen lähestymistapamme antaa kaiken tarvittavan liiketoimintojen tekemiseen luotettavasti — kotimaassa tai ulkomailla. Adobe on johtava toimittaja suojattujen digitaalidokumenttien alalla kuuden miljardin vuosittaisen allekirjoitustapahtuman ansiosta. Me edistimme digitaalisten allekirjoitusten avointen standardien kehitystä ja nyt luomme taas Cloud Signature Consortiumin kanssa globaaleja standardeja digitaaliselle allekirjoitukselle mobiililaitteilla ja internetissä. Ratkaisut ovat helppokäyttöisiä, kätevästi käyttöönotettavia ja kansainvälisesti säännönmukaisia. Tämä erottaa Adoben.

Acrobat Sign — digitaalisten allekirjoitusten usein kysytyt kysymykset


Digitaalisesti Acrobat Signilla allekirjoitetut dokumentit toimivat todisteena jokaisen osallistujan allekirjoituksesta itse dokumentissa. Allekirjoitusprosessin aikana allekirjoittajan varmenne on kryptografisesti sidottu dokumenttiin käyttämällä yksityistä avainta, joka on ainoastaan kyseisellä allekirjoittajalla. Validointiprosessin aikana vastaava julkinen avain puretaan allekirjoituksesta ja sitä käytetään sekä allekirjoittajan henkilöllisyyden todennukseen varmenteiden myöntäjän kautta että varmistamaan, ettei dokumenttiin ole tehty muutoksia allekirjoituksen jälkeen. Kirjausketjut antavat lisää arvokasta tietoa, kuten allekirjoittajan IP-osoitteen tai maantieteellisen sijainnin.

Allekirjoittajan todennus on oleellista säännönmukaisuudelle. Eri maissa ja alueilla allekirjoituksia arvostetaan erilailla. Acrobat Signin digitaaliset allekirjoitukset ovat Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) säädösten (21 osa 11) mukaisia. Olemme ensimmäinen toimittaja, joka tukee Euroopan unionin (EU) luotettavia luetteloja. Olemme tehneet mahdolliseksi sen, että organisaatiot kaikkialla maailmassa voivat noudattaa EU:n sähköisten allekirjoitusten eIDAS-säädöksiä. Tämä tekee meistä digitaalisten allekirjoitusten johtavan globaalin toimittajan.

   

Lisätietoja:

Acrobat Sign ja säännönmukaisuus

Sähköisiä allekirjoituksia koskevan lainsäädännön globaali opas

Acrobat Sign ja CFR 21 -säädöksen osan 11 noudattaminen biolääketeollisuudessa

Kyllä. Adobe pitää digitaalisten kokemusten tietoturvaa erittäin tärkeänä. Yllä kuvattujen suuren varmuuden menetelmien lisäksi Acrobat Sign on sertifioitu ja noudattaa maailman tiukimpia suojausstandardeja ISO 27001, SOC 2 tyyppi 2 ja PCI DSS, joita käytetään maksukorttialalla. Se noudattaa suurta joukkoa tietosuojasäädöksiä, kuten HIPAA, GLBA ja FERPA Yhdysvalloissa.  

 

Acrobat Sign käyttää myös Adobe Secure Product Lifecycle (SPLC) -käytäntöjä, jotka ovat yli tuhat erityistä suojaustoimintoa sisältävä kokoelma. Niihin kuuluvat ohjelmistokehityskäytännöt, prosessit ja työkalut, jotka on integroitu tuotteen elinkaaren moniin vaiheisiin. Acrobat Sign suojaa dokumenttisi, tiedot ja henkilökohtaiset tiedot, on kyseessä sitten tunnistetietojen hallinta, tietojen luottamuksellisuus tai dokumenttien eheys. Lue lisää osoitteessa Adobe Trust Center.

Maailmassa on yli seitsemän miljardia mobiililaitetta, pilvisovellukset tulevat koko ajan suositummiksi ja verkkorikollisuusuhat ovat yleisempiä kuin koskaan. Tässä tilanteessa suojatun digitaalisen ratkaisun, joka tarjoaa myös miellyttävän käyttäjäkokemuksen, kysyntä kasvaa. Uudet sähköisten allekirjoitusten säädökset — kuten (eIDAS) — korostavat tarvetta menetelmiin, joilla dokumenttien allekirjoittavien henkilöiden henkilöllisyys voidaan varmentaa suurella varmuudella. Säännönmukaisuuden korkeimmat tasot edellyttävät sertifikaattipohjaisia tunnuksia, jotka on tallennettu USB-tunnuksiin tai älykortteihin. Niiden käyttöönotto ja asennus on kuitenkin hankalaa, ja ne toimivat vain tietokoneilla eivätkä ne tue nykyajan moderneja verkkosovelluksia tai mobiililaitteita.

 

Tämän ongelman ratkaisemiseksi Adobe ja muut alan johtavat organisaatiot muodostivat Cloud Signature Consortiumin(CSC). Nyt Adobe Document Cloudin ja CSC:n kehittämän ja vasta julkaistun avoimen standardin ohjelmointirajapinnan määrityksen avulla organisaatiot voivat toimittaa korkeimman tason säännönmukaisuuden ja hienon asiakaskokemuksen mille tahansa laitteelle. Jos olet Adobe Approved Trust List (AATL) -luettelon jäsen tai varmenteesi hyväksytään Euroopan unionin luottamusluetteloihin (EUTLs), voit anoa pilvipalvelun yhteistyökumppaniksi digitaalisten allekirjoitusten osalta.

Standardipohjaiset digitaaliset allekirjoitukset pilvipalvelussa poistavat esteitä, jotka ovat häirinneet sähköisten allekirjoitusten käyttöönottoa Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Ne saavat aikaan seuraavaa:

  • tuovat korkeimman tason säännönmukaisuuden verkkosovelluksiin ja mobiililaitteille
  • Ne täyttävät markkinoiden vaatimuksen yksinkertaisista ja helposti käyttöönotettavista sovelluksista
  • mahdollistavat mitä tiukimpien laki- ja säädösvaatimusten noudattamisen, kuten Advanced Electronic Signatures (AES) ja Qualified Electronic Signatures (QES) EU:n eIDAS-säädöksissä.
  • Ne poistavat sekaannuksen, jota liittyy tietokoneohjelmistojen asennukseen, dokumenttien lataukseen ja USB-tunnusten tai älykorttien liitäntään
  • Ne luovat yhtenäisen, keskenään toimivan käyttöympäristön digitaalisilla tunnuksilla ja allekirjoitusratkaisuilla työskentelyyn. Niiden avulla yritykset voivat investoida luotettavasti tietäen, että ne eivät rajoita työskentelyä vain muutamiin valmistajakohtaisiin sovelluksiin.

Luottamuspalvelujen tarjoajat ovat yrityksiä, joiden tuotevalikoimassa on laaja joukko sähköiseen suojattuun tunnistukseen ja transaktioihin liittyviä palveluita, kuten varmenneviranomaisen palveluja. Esimerkiksi EU eIDAS -säädökset määrittävät luottamuspalvelujen tarjoajaluokan, jotka on valtuutettu myöntämään tunnuksia kullekin EU-jäsenmaalle. Näillä tunnuksilla allekirjoitetut dokumentit täyttävät korkeimman tason standardin eli ”hyväksytty sähköinen allekirjoitus”, jolla on sama juridinen arvo kuin käsinkirjoitetuilla allekirjoituksilla ja joille taataan vastavuoroinen tunnustus kaikissa jäsenmaissa. Acrobat Signia käyttäessäsi voit työskennellä haluamasi luottamuspalvelujen tarjoajan kanssa, kun allekirjoitat dokumentteja ja lisäät niihin aikaleiman. Näin voit noudattaa oman maasi tai teollisuudenalaasi koskevia lakeja ja säädöksiä. Validointiprosessin aikana Adobe varmistaa myös, että käytetyt varmenneviranomaiset ovat luottamuspalvelujen toimittajia — hyväksyttyjä globaalin, alueellisen tai teollisuuskohtaisen valtuutuksen kautta. Luottamusluetteloja, kuten Adobe Approved Trust List (AATL)- ja European Union Trusted List (EUTL) -luetteloja tuetaan täysin Adoben ratkaisuissa.

Varmennepalvelujen tarjoaja myöntää ja ylläpitää digitaalisia henkilöllisyyksiä. Varmennepalvelujen tarjoajat vahvistavat ensin allekirjoittajan henkilöllisyyden ja myöntävät sitten varmennepohjaisen digitaalisen tunnuksen, yksityisen PIN-koodin ja/tai suojauslaitteen (kuten USB-tunnisteen tai älykortin), jota käytetään digitaalisen allekirjoituksen luontiin. Varmennepalvelujen tarjoajan käyttö varmistaa, että digitaalisella tunnuksella varustettu henkilö on juuri oikea. Varmennepalvelujen tarjoaja on usein osa kaupallisen myyjän tarjoamien luottamuspalvelujen portfoliota. Toisissa tapauksissa yrityksessä tai julkisen sektorin organisaatiossa varmennepalvelujen tarjoaja luodaan ja ylläpidetään sisäisesti IT-osaston palveluna.

Adoben hyväksymä luotettava luettelo (AATL) on Adoben ylläpitämä ohjelma, jonka avulla miljoonat ihmiset eri puolilla maailmaa voivat allekirjoittaa dokumentteja digitaalisesti Adobe Document Cloudilla — mukaan lukien Adobe Acrobat Readerilla, Adobe Acrobatilla ja Acrobat Signilla — käyttämällä maailman luotetuimpia digitaalisia tunnuksia ja aikaleimapalveluja. AATL:n jäsenet ovat luottamuspalvelujen toimittajia (TSP) ja varmennepalvelujen tarjoajia (CA), jotka toimittavat varmennepohjaisia tunnuksia ja aikaleimapalveluja kuluttajille ja/tai yrityksille. Asiakkaat pystyvät allekirjoittamaan, varmentamaan, aikaleimaamaan ja validoimaan dokumentteja Adobe Document Cloud -ohjelmistoratkaisujen avulla. Kukin näistä toimittajista on täyttänyt tiukat kriteerit, ennen kuin heidät on hyväksytty ohjelmaan.

EUTL) on julkinen luettelo yli 170 aktiivisesta (ja 40 vanhasta) luottamuspalvelujen tarjoajasta, jotka on erityisesti hyväksytty tarjoamaan korkeimman tason eIDAS -säädösten mukaisia tunnistuspalveluja. Nämä toimittajat tarjoavat sertifikaattipohjaisia digitaalisia tunnuksia yksityishenkilöille, digitaalisia sinettejä yrityksille ja aikaleimapalveluja, joita voidaan käyttää hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten (QES) luontiin. Vain hyväksytyt allekirjoitukset vastaavat juridisesti ja automaattisesti käsinkirjoitettuja allekirjoituksia eIDAS-säädösten mukaan. Ne ovat ainoa allekirjoitustyyppi, joka hyväksytään EU-maiden välisissä transaktioissa automaattisesti. Huomaa: kukin EU-maa valvoo toimittajia omassa maassaan, mutta kun luottamuspalvelujen tarjoaja on hyväksytty, se voi myydä palveluja samalla säännönmukaisuuden tasolla kaikissa muissa EU-maissa.

Digitaaliset allekirjoitukset käyttävät julkisen avaimen salaustekniikkaa, joka perustuu siihen, että kolme erityyppistä toimittajaa toimittaa vaaditut teknologiat ja palvelut: ratkaisu, teknologia ja palveluntuottajat. Ratkaisutoimittajat toimittavat allekirjoitusalustoja ja dokumenttiratkaisuja. Teknologiatoimittajat toimittavat tärkeitä komponentteja, kuten todennusteknologioita, mobiilisovelluksia ja laitteiston turvamoduuleja (HSM). Palveluntarjoajat toimivat varmenne-, rekisteröinti- tai aikaleimaviranomaisina ja auttavat säännönmukaisuuden validoinnissa. Ilman standardia toimittajilta edellytetään oman yrityskohtaisten liitäntöjen ja protokollien kehitystä, Jos näin tehdään, syntyy valtava määrä yhteensopivuusongelmia ja käyttöönottorajoituksia. Pilvipohjainen allekirjoitusstandardi varmistaa, että alan toimittajat voivat luoda yhtenäisiä, keskenään toimivia kokemuksia moniin erilaisiin käyttösovelluksiin ja eri laitteille.

Aikaleimat kirjaavat tarkasti allekirjoitustapahtuman ajan. Kun niitä käytetään yhdessä digitaalisen allekirjoitusteknologian kanssa tiukkojen lakiin ja säädöksiin perustuvien ohjeiden mukaisesti, ne ovat vahva laillinen todiste tapahtuman ajankohdasta. Ne voidaan myös määrittää niin, että ne mahdollistavat pitkäaikaisen kelpoisuuden (LTV) enintään 10 vuodeksi, mikä täyttää laajennetut dokumenttien säilytysvaatimukset. Acrobat Sign antaa mahdollisuuden määrittää allekirjoitusratkaisun valmiilla Adoben aikaleimapalvelulla sekä pitkäaikaisella kelpoisuudella, joka täyttää tiukat säädökset, kuten. EU:n eIDAS:n hyväksytyt vaatimukset. Ratkaisu voidaan pyynnöstä määrittää toimimaan myös muiden kolmannen osapuolen aikaleimapalvelujen kanssa. Lisätietoja Adoben luottamuspalvelut.