Adobe Acrobat Sign

Co to jest podpis cyfrowy?

Podpis cyfrowy jest to podpis elektroniczny uzupełniony o certyfikat cyfrowy. Podpisy cyfrowe są zgodne z przepisami obowiązującymi na całym świecie. Ich stosowanie w dokumentach cyfrowych zapewnia najwyższy poziom gwarancji tożsamości.

Dowiedz się więcej o podpisach cyfrowych. Obejrzyj wideo

Jakie korzyści oferują podpisy cyfrowe?

Zaufane i zgodne z przepisami

Podpisy cyfrowe uzupełnione o certyfikaty cyfrowe wystawione przez dostawców zewnętrznych pozwalają działać zgodnie z przepisami na całym świecie.

Chronione

Podpis cyfrowy jest połączony kryptograficznie z podpisanym dokumentem PDF. Dodatkowo całość zabezpiecza pieczęć, która gwarantuje widoczność potencjalnych modyfikacji.

Powiązane tylko z Tobą

Korzystając z unikatowej tożsamości cyfrowej, możesz weryfikować swoje poświadczenia i autoryzować swój podpis cyfrowy.

Łatwe do zweryfikowania

Weryfikacja podpisu cyfrowego jest okresowa. Standard obsługi podpisywanych dokumentów i podpisów cyfrowych wymaga ponownego weryfikowania co 10 lat (lub częściej).

Dlaczego podpisy cyfrowe są bezpieczne?

Podpis cyfrowy jest to specyficzny podpis — uzupełniony o certyfikat cyfrowy, który stanowi potwierdzenie tożsamości. Podpisy cyfrowe są uznawane za bezpieczniejsze podpisy elektroniczne, ponieważ są kryptograficznie powiązane z podpisanym dokumentem i można je zweryfikować. Gdy składasz podpis elektroniczny przy użyciu certyfikatu cyfrowego uzyskanego od zaufanej osoby trzeciej, praktycznie nie jest możliwe podrobienie takiego podpisu cyfrowego. Jest to zaawansowane potwierdzenie tożsamości osoby podpisującej, a także gwarancja niezmienności podpisanego dokumentu i prawidłowości podpisu.

Co to jest tożsamość cyfrowa?

Tożsamość cyfrowa (identyfikator cyfrowy) przypomina paszport wydany w formie elektronicznej. Stanowi zaawansowane potwierdzenie, że jesteś osobą, za którą się podajesz, składając podpis elektroniczny na dokumencie. Każdy identyfikator cyfrowy jest oparty na certyfikacie cyfrowym wystawionym przez zaufaną osobę trzecią, taką jak bank czy instytucja rządowa, po ścisłej weryfikacji tożsamości danej osoby. Gdy potwierdzasz swoją tożsamość i składasz podpis cyfrowy przy użyciu identyfikatora cyfrowego (w procesie podpisywania dokumentu), daje to wyższy poziom gwarancji, że zgadzasz się na dane warunki i faktycznie autoryzujesz swój podpis na tym dokumencie.

Zapoznanie z usługą Adobe Acrobat Sign i rozwijanie firmy dzięki podpisom elektronicznym

Przekonaj się, jak łatwe jest dla Ciebie, klientów i współpracowników elektroniczne wysyłanie oraz podpisywanie dokumentów przy użyciu dowolnych przeglądarek i urządzeń, a także większości popularnych aplikacji. Dzięki usłudze Acrobat Sign wystarczy kilka minut — zamiast dni — aby uzyskać podpis na ważnym dokumencie.

Acrobat Sign: Popularne na świecie rozwiązanie do obsługi podpisów elektronicznych w firmach o globalnym zasięgu

Zgodne z przepisami, wiążące podpisy elektroniczne

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz kwalifikowanego podpisu elektronicznego w Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Wielkiej Brytanii, czy podpisu zgodnego ze standardem e-KYC w Indiach, usługa Acrobat Sign pomaga zapewnić zgodność podpisu elektronicznego z przepisami na całym świecie.

Współpracujące grupy specjalistów w dziedzinie zaufanej tożsamości

Usługa Acrobat Sign działa w oparciu o globalną sieć lokalnych usług zaufania i dostawców tożsamości. Podczas tworzenia wiążących, zaufanych podpisów elektronicznych możesz korzystać z setek urzędów certyfikacji, dostawców znaczników czasowych i dostawców usług zaufania dostępnych na liście zaufania zatwierdzona przez firmę Adobe (AATL), dostawców usług zaufania z list zaufania Unii Europejskiej (EUTL) oraz lokalnych mechanizmów obsługi tożsamości cyfrowej.

Elastyczne rozwiązanie oparte na standardach

Wybierz rodzaj podpisu elektronicznego odpowiedni do określonego zastosowania i danej osoby — od prostych podpisów elektronicznych przez podpisy z silnym mechanizmem identyfikacji po ściśle zabezpieczone (i obwarowane przepisami) podpisy cyfrowe w chmurze. Usługa Acrobat Sign jest oparta na standardach otwartych oraz lokalnych, zaufanych mechanizmach weryfikacji tożsamości, dzięki czemu oferuje doskonałą elastyczność w jednym, globalnym rozwiązaniu.

 

Odwiedź Centrum zaufania firmy Adobe, gdzie opisano wszystkie certyfikaty zgodności, standardy i przepisy stosowane przez firmę Adobe.

Bezpieczne i elastyczne — podpisy cyfrowe w chmurze

Nasze podpisy w chmurze łączą zabezpieczenia z elastycznością. To pierwsze podpisy cyfrowe działające w chmurze oparte na światowym standardzie otwartym organizacji Cloud Signature Consortium. Dzięki podpisowi w chmurze możesz za pomocą telefonu stosować bardzo bezpieczne podpisy cyfrowe połączone z identyfikacją tożsamości przez zaufaną osobę trzecią.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Chętnie udzielimy pomocy i odpowiemy na pytania w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnych wymagań biznesowych.

Podpisy elektroniczne Acrobat Sign — często zadawane pytania

Tak. Podpis elektroniczny to ogólne określenie każdego procesu elektronicznego, który wskazuje zgodę na umowę lub akceptację pewnych informacji. Podpis cyfrowy jest to bezpieczniejsza wersja podpisu elektronicznego. Taki podpis generuje się przy użyciu certyfikatu cyfrowego i w sposób kryptograficzny łączy z dokumentem (w oparciu o infrastrukturę kluczy publicznych).

Podpis w chmurze jest to podpis cyfrowy, w przypadku którego certyfikatem cyfrowym osoby podpisującej zarządza dostawca usług zaufania w oparciu o chmurę. Podpisy w chmurze są oparte na otwartym standardzie globalnym opracowanym przez organizację Cloud Signature Consortium. W porównaniu z tradycyjnymi podpisami cyfrowymi — składanymi przy użyciu karty cyfrowej lub tokenu USB — podpis w chmurze jest łatwiejszy do złożenia. Pozwala osiągnąć ten sam poziom zaufania do podpisu przy użyciu urządzenia przenośnego lub przeglądarki internetowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie dostawców rozwiązań do obsługi tożsamości cyfrowych w Centrum zaufania firmy Adobe.

Pieczęć elektroniczna jest to mechanizm umożliwiający osobie prawnej, na przykład firmie lub innej organizacji, potwierdzanie pochodzenia, autentyczności i integralności dokumentów. Pieczęcie elektroniczne mogą stanowić silne dowody w postępowaniach prawnych, gdyż wskazują, że dokument nie został zmieniony i pochodzi od osoby wskazanej w certyfikacie cyfrowym pieczęci.

Tak. Podpisy elektroniczne są wiążące w wielu krajach na świecie. Więcej informacji znajdziesz na stronach przepisów dotyczących podpisów elektronicznych na świecie w Centrum zaufania firmy Adobe.

Przegląd zabezpieczeń usługi Adobe Acrobat Sign zawiera informacje o produktach Adobe Acrobat Sign Solutions. Więcej informacji o tym, jak firma Adobe chroni produkty, dane i dane osobowe, znajdziesz w Centrum zaufania usługi Adobe Sign.

Więcej informacji o zgodności usługi Adobe Acrobat Sign z przepisami znajdziesz na liście certyfikatów, standardów i przepisów dotyczących zgodności, które stosuje firma Adobe w Centrum zaufania firmy Adobe.