Czy podpisy elektroniczne są wiążące? Oczywiście.

Usługa Acrobat Sign to najbardziej zaufane na świecie rozwiązanie do obsługi podpisów elektronicznych. Zapewnia zgodność z najszerszym zbiorem wymagań prawnych dotyczących podpisów, co pozwala spełnić wymogi dowolnych przepisów. Oferujemy pomoc na każdym kroku tego procesu.

Czy podpisy elektroniczne są wiążące?

Podpisy elektroniczne są regulowane prawnie w coraz większej liczbie krajów.

Podpisy elektroniczne są wiążące, zaufane i obowiązujące w krajach uprzemysłowionych na całym świecie. Przepisy mogą się różnić, ale usługa Acrobat Sign zawsze zapewnia zgodność z nimi.

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone

Podpisy elektroniczne są traktowane tak samo jak odręczne w Stanach Zjednoczonych dzięki ustawom E-Sign Act i Uniform Electronic Transactions Act (UETA).

 

Co to jest E-Sign Act? 

 

Ustawa E-Sign Act, podpisana przez prezydenta Billa Clintona 30 czerwca 2000 roku, przyznała podpisom elektronicznym w Stanach Zjednoczonych taki sam status, jakie mają podpisy odręczne. Dzięki ustawie E-Sign Act umowę można przedstawić w sądzie jako dowód i zapobiec zakwestionowaniu skutków prawnych, ważności lub możliwości wyegzekwowania zapisów dokumentu podpisanego elektronicznie wyłącznie dlatego, że jest w formie elektronicznej.

Unia Europejska

Unia Europejska

Przepisy Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS) umożliwiają stosowanie i gwarantują ważność dowolnych podpisów elektronicznych. Jednak tylko podpis określonego typu — podpis cyfrowy — ma taki sam status jak podpis odręczny.  

Pozostałe kraje

Pozostałe kraje

Przed rozpoczęciem stosowania podpisów elektronicznych w danym kraju należy zapoznać się z lokalnymi przepisami. Udostępniamy materiały ułatwiające poznanie standardów prawnych w poszczególnych krajach.


Trzy elementy zapewniające zgodność z przepisami

Przepisy dotyczące podpisów są różne w poszczególnych krajach, jednak u ich podstaw leżą te same założenia. Usługę Acrobat Sign opracowano w taki sposób, aby stosująca ją organizacja spełniała wymagania prawne dotyczące podpisów elektronicznych w każdym miejscu, gdzie jest prowadzona działalność, a jednocześnie mogła uzyskać zgodność z zasadami wewnętrznymi.

Uwierzytelnianie osób podpisujących

Uwierzytelnianie osób podpisujących

Dzięki usłudze Acrobat Sign można potwierdzać tożsamość osób podpisujących przy użyciu opcji odpowiednich do potrzeb.

Standardowe żądania podpisów elektronicznych są wysyłane pocztą e-mail na adres osoby i zawierają unikatowe łącze do dokumentu. Proces ten jest śledzony w bezpieczny sposób oraz rejestrowany.

Ulepszone podpisy elektroniczne monitują osobę podpisującą o potwierdzenie tożsamości przed otwarciem dokumentu. Wymagają użycia hasła, numeru PESEL, numeru PIN wysłanego na telefon, identyfikatora urzędowego lub innej metody uwierzytelniania.

Podpisy cyfrowe (określane też jako podpisy zaawansowane i kwalifikowane) są oparte na certyfikowanych identyfikatorach cyfrowych i do złożenia podpisu wymagają numeru PIN. Identyfikatory cyfrowe są zazwyczaj wystawiane przez dostawców usług zaufania (TSP).

Zamiar i zgoda

Zamiar i zgoda

Usługa Acrobat Sign pomaga w dokumentowaniu zamiaru i zgody. Pozwala udowodnić, że dana osoba zamierzała złożyć podpis i zgodziła się na transakcję metodą elektroniczną. 

Potwierdzenie zamiaru wymaga, aby osoby potwierdzające dodały podpis i/lub kliknęły w celu zaakceptowania umowy.

Potwierdzenie zgody oznacza, że osoby podpisujące akceptują standardową lub dostosowaną treść umowy przy podpisywaniu lub przed otwarciem dokumentu.

Umożliwienie osobom podpisującym wycofania się pozwala zrezygnować ze składania podpisu elektronicznego oraz złożyć podpis odręcznie.

Ostateczny dowód

Ostateczny dowód

Usługa Acrobat Sign pozwala uzyskać bezpośrednie potwierdzenie każdej transakcji. Zawsze można udowodnić, kto i kiedy podpisał dany dokument.

Kopie przetworzonych dokumentów są automatycznie wysyłane do wszystkich stron i certyfikowane przez firmę Adobe przy użyciu pieczęci odpornej na naruszenie.

Ostateczna wersja dokumentu jest przechowywana w bezpieczny sposób w usłudze Adobe Document Cloud lub wysyłana do wybranego repozytorium albo magazynu elektronicznego.

Jeśli są używane identyfikatory cyfrowe, podpisy są szyfrowane wewnątrz dokumentu.

Każdy etap — również uwierzytelnianie osoby podpisującej — jest rejestrowany i przechowywany w bezpiecznej ścieżce audytu.


Prosta konfiguracja

Prawnie wiążące podpisy można łatwo skonfigurować.

W typowych implementacjach wiążących prawnie podpisów elektronicznych nasze rozwiązanie do ich obsługi jest natychmiast gotowe do użytku. Standardowy proces oferuje elementy potrzebne do uwierzytelniania osób podpisujących, potwierdzania zamiaru i zgody, a także uzyskania ostatecznego potwierdzenia operacji. Można w łatwy sposób dodać elementy podpisów ulepszonych, zaawansowanych lub kwalifikowanych, aby obsługiwać procesy podpisywania wymagające udoskonalonych zabezpieczeń i gwarancji.


Prosta droga do zgodności z przepisami

Usługa Acrobat Sign ułatwia stosowanie podpisów elektronicznych we wszystkich działach i obiegach pracy. Tworzy ona w całości cyfrowe interfejsy dla całego przedsiębiorstwa — na całym świecie.

Zrozumienie

Zrozumienie

Pierwszym krokiem jest dogłębne zapoznanie się z przepisami i innymi wymaganiami dotyczącymi podpisów elektronicznych, jakie obowiązują w danej sytuacji. Należy uzyskać wiedzę na temat formularzy, wymagań prawnych, rozporządzeń dotyczących prywatności oraz najważniejszych ograniczeń.

Określenie zasad

Określenie zasad

Rozważ poszczególne umowy i podejmij decyzje na temat odpowiednich w danej sytuacji poziomów uwierzytelniania, zgody, zamiaru oraz potwierdzenia. Zapisz je i poinformuj o nich w ramach głównych zasad dotyczących wiązania prawnego przez podpisy elektroniczne.

Tworzenie obiegów pracy zgodnych z przepisami

Tworzenie obiegów pracy zgodnych z przepisami

Usługa Acrobat Sign ułatwia stosowanie wybranych zasad podpisów. Procesy biznesowe można opracować tak, aby wszyscy zawsze mogli je stosować. Szablony obiegów pracy tworzone metodą przeciągania i upuszczania gwarantują zgodność z przepisami. Wszystko to bez pomocy informatyków.

Podpisy elektroniczne oparte na specjalistycznych opiniach prawnych

Podpisy elektroniczne rzadko są podważane w sądzie. Jeśli jednak zdarzy się to w organizacji, firma Adobe jest w stanie pomóc. Oferujemy wyjaśnienia na temat rozwiązania, pisemne oświadczenia oraz zeznania osób dysponujących wiedzą na temat produktów. Firma Adobe pomaga w obronie prawidłowości działania rozwiązania do obsługi podpisów elektronicznych.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Centrum zaufania

Obejmuje bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i ułatwienia dostępu.

Podpisy cyfrowe

Zastosowanie certyfikowanych identyfikatorów cyfrowych pozwala spełnić zaawansowane wymagania związane z potwierdzaniem tożsamości osób podpisujących.

Kompleksowy przewodnik

Przeczytaj przepisy dotyczące podpisów elektronicznych.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Chętnie udzielimy pomocy i odpowiemy na pytania w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnych wymagań biznesowych.

Podpisy elektroniczne na całym świecie

Usługa Acrobat Sign jest zgodna z przepisami dotyczącymi podpisów elektronicznych na całym świecie. Aby uzyskać informacje na temat danego kraju, kliknij go poniżej.