ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ถูกกฎหมายหรือไม่ แน่นอน

Adobe Acrobat Sign คือโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก เรารองรับข้อกำหนดทางกฎหมายที่หลากหลายมากที่สุดเพื่อให้คุณปฏิบัติข้อกำหนดตามได้ดีที่สุด และเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทุกขั้นตอน

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ถูกกฎหมายหรือไม่

ความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์แผ่ขยายไปทั่วโลก

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกกฎหมาย ได้รับการยอมรับ และมีผลบังคับใช้ในประเทศอุตสาหกรรมทั่วโลก กฎหมายอาจแตกต่างกันไป แต่ Acrobat Sign ทำให้การปฏิบัติตามนั้นง่ายขึ้น

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีสถานะทางกฎหมายเหมือนกับลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา เนื่องด้วยกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และ Uniform Electronic Transactions Act (UETA)

 

กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร

 

กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งลงนามโดยประธานาธิบดี Bill Clinton เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ปี 2000 ได้ทำให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีสถานะทางกฎหมายเช่นเดียวกับลายเซ็นที่เขียนด้วยมือทั่วสหรัฐอเมริกา กฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์อนุญาตให้ใช้สัญญาที่มีลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในศาลและป้องกันการปฏิเสธผลทางกฎหมาย ความถูกต้อง หรือการบังคับใช้ของเอกสารที่ลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์เพียงเพราะอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป

ข้อบังคับกฎหมายบริการระบุตัวตนและความน่าเชื่อถือทางอิเล็กทรอนิกส์ (eIDAS) ทำให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ประเภทใดก็ตามถูกกฎหมายและมีผลบังคับใช้ แต่มีเพียงเฉพาะแค่ประเภทที่เรียกว่าลายเซ็นดิจิทัลเท่านั้นที่จะมีสถานะเทียบเท่าได้กับลายเซ็นที่เขียนด้วยมือ

ประเทศอื่นๆ ทั้งหมด

ประเทศอื่นๆ ทั้งหมด

เมื่อเปิดตัวลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือหลายประเทศ ให้ทำความคุ้นเคยกับกฎหมายท้องถิ่น เราทำให้การดูข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานทางกฎหมายในแต่ละประเทศเป็นเรื่องง่าย


สามกุญแจสำคัญในการทำให้ถูกกฎหมาย

กฎหมายลายเซ็นอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่โดยส่วนใหญ่จะมีหลักการพื้นฐานเหมือนกัน Acrobat Sign ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรของคุณตรงตามข้อกำหนดความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในทุกที่ที่คุณทำธุรกิจ และสอดคล้องกับนโยบายภายในของคุณด้วย

การรับรองความถูกต้องของผู้เซ็นชื่อ

การรับรองความถูกต้องของผู้เซ็นชื่อ

คุณสามารถพิสูจน์ตัวตนของผู้ลงนามโดยเลือกตัวเลือกลายเซ็นที่ดีที่สุดสำหรับความต้องการของคุณด้วย Acrobat Sign

คำขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มาตรฐานจะส่งไปยังที่อยู่ของบุคคลและมีลิงก์ที่ไม่ซ้ำกันแนบไปยังเอกสาร มีการติดตามกระบวนการอย่างปลอดภัยและบันทึกไว้ในเส้นทางการตรวจสอบ

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงแล้วจะแจ้งให้ผู้เซ็นชื่อยืนยันตัวตนก่อนที่จะเปิดเอกสารได้ โดยใช้รหัสผ่าน รหัส PIN ของโทรศัพท์ รหัสประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ หรือวิธีการรับรองความถูกต้องอื่นๆ

ลายเซ็นดิจิทัล(หรือที่เรียกว่าลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรอง) ใช้รหัสดิจิทัลและ PIN ที่ใช้ใบรับรองในการเซ็นชื่อ ID ดิจิทัลมักออกโดยผู้ให้บริการรับรองข้อมูล (TSPs)

เจตนาและความยินยอม

เจตนาและความยินยอม

Acrobat Sign ช่วยให้คุณจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงและความยินยอม เพื่อให้คุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ลงนามตั้งใจจะลงนามและยินยอมให้ทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์

แสดงเจตจำนงโดยให้ผู้เซ็นชื่อเพิ่มลายเซ็นหรือคลิกยอมรับข้อตกลง หรือทำทั้งสองอย่าง

แสดงความยินยอมโดยให้ผู้เซ็นชื่อยอมรับข้อตกลงมาตรฐานหรือข้อตกลงที่กำหนดเองขณะเซ็นชื่อหรือก่อนเปิดเอกสารของคุณ

ให้ผู้เซ็นชื่อเลือกไม่ใช้การเซ็นชื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีตัวเลือกให้เซ็นชื่อด้วยมือ

หลักฐานขั้นสุดท้าย

หลักฐานขั้นสุดท้าย

ท้ายที่สุด Acrobat Sign ให้หลักฐานที่ชัดเจนสำหรับการทำธุรกรรมที่มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่ละครั้ง เพื่อให้คุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าเอกสารใดที่เซ็นชื่อแล้วและใครเป็นผู้เซ็น

สำเนาเอกสารที่ดำเนินการแล้วจะถูกส่งไปยังทุกฝ่ายโดยอัตโนมัติและได้รับการรับรองโดย Adobe พร้อมตราประทับที่ป้องกันการเจาะไฟล์

ระบบจะจัดเก็บเอกสารขั้นสุดท้ายไว้อย่างปลอดภัยใน Adobe Document Cloud หรือส่งไปยังที่เก็บข้อมูลส่วนกลาง หรือที่เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามต้องการของคุณ

หากใช้ ID ดิจิทัล ลายเซ็นจะถูกเข้ารหัสไว้ภายในเอกสาร

ทุกขั้นตอนซึ่งรวมถึงการรับรองความถูกต้องผู้เซ็น จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบเส้นทางการตรวจสอบที่ปลอดภัย


ตั้งค่าง่าย

การตั้งค่าลายเซ็นที่มีผลผูกพันทางกฎหมายนั้นเป็นเรื่องง่าย

โซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายของเราพร้อมทำงานทันที สำหรับการนำลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปไปใช้ กระบวรการมาตรฐานมอบสิ่งที่คุณต้องการในการรับรองความถูกต้องของผู้เซ็นชื่อ แสดงเจตจำนงและความยินยอม และรวบรวมหลักฐานขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ยังง่ายต่อการเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการปรับปรุง ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง หรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรอง เพื่อจัดการกับกระบวนการเซ็นชื่อที่ต้องการความปลอดภัยและการรับรองที่เพิ่มมากขึ้น


ชี้แนะแนวทางสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การเพิ่มลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้กับทุกแผนกและทุกเวิร์กโฟลว์ทำได้ง่าย และสร้างประสบการณ์การเซ็นชื่อแบบดิจิทัลทั้งหมดทั่วทั้งองค์กรของคุณและทั่วโลก ด้วย Acrobat Sign

เข้าใจ

เข้าใจ

ขั้นตอนแรกคือการอ่านและทำความเข้าใจกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอื่นๆ ที่มีผลกับคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบฟอร์มเฉพาะ ข้อกำหนดในการปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัว และข้อจำกัดที่สำคัญ

ให้เป็นนโยบาย

ให้เป็นนโยบาย

ประเมินข้อตกลงของบริษัทของคุณและตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของการรับรองความถูกต้อง ความยินยอม เจตจำนง และการพิสูจน์ที่เหมาะกับคุณ จับภาพและสื่อสารทั้งหมดในนโยบายลายเซ็นหลักด้านความชอบด้วยกฎหมายของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดเวิร์กโฟลว์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด

กำหนดเวิร์กโฟลว์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด

รักษานโยบายลายเซ็นของคุณด้วย Acrobat Sign สร้างกระบวนการทางธุรกิจที่ทุกคนจะปฏิบัติตามได้เสมอ ลากและวางเพื่อสร้างเทมเพลตเวิร์กโฟลว์ที่ยกระดับการปฏิบัติตามข้อกำหนด และทำทุกอย่างได้โดยไม่ต้องดึงแผนก IT เข้ามาเกี่ยวข้อง

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเราได้รับการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของเรา

การท้าทายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในชั้นศาลนั้นเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย แต่หากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณ Adobe ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ Adobe จะให้ความช่วยเหลือในการปกป้องความถูกต้องตามกฎหมายของโซลูชันลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของเรา โดยการอธิบายการทำงานของโซลูชันของเราไปจนถึงการให้ปากคำเป็นลายลักษณ์อักษรหรือแสดงตนในฐานะบุคคลผู้มีความรู้มากที่สุด (PMK) สำหรับคำให้การ

คุณยังต้องทราบอะไรอีกบ้าง

ศูนย์ความเชื่อถือ

เพื่อความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด ความพร้อมใช้งาน

ลายเซ็นดิจิทัล

ใช้ ID ดิจิทัลที่มีใบรับรองเพื่อให้มีสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการรับรองความถูกต้องของผู้เซ็นชื่อที่มีการรับประกันในระดับสูง

คู่มือฉบับสมบูรณ์

อ่านลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในกฎหมาย

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก

Acrobat Sign เป็นไปตามกฎหมายลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศใดประเทศหนึ่งโดยคลิกที่ชื่อประเทศด้านล่าง