Är elektroniska signaturer rättsligt bindande? Absolut.

Adobe Acrobat Sign är världens mest betrodda e-signeringslösning. Oavsett om ni behöver kvalificerade elektroniska underskrifter (QES) i EU, Schweiz eller Storbritannien eller en underskrift som följer e-KYC i Indien hjälper Acrobat Sign er att följa alla lagar runt om i världen – inklusive de striktaste juridiska kraven.

Varför ska vi välja e-signaturer från Acrobat Sign?

Elektroniska signaturer är rättsligt bindande, tillförlitliga och verkställbara i många länder runt om i världen. Lagarna skiljer sig åt i olika länder men Acrobat Sign ger maximal flexibilitet i en enda global e-signaturlösning. Från enkla e-signaturer till e-signaturer med stark identifiering och mycket säkra, reglerade digitala underskrifter i molnet – ni kan välja rätt typ för alla användningsfall och alla undertecknare.

E-underskrifter och lagkrav.

Många länder runt om i världen erkänner e-signaturer som juridiskt bindande bevis i domstol. Vissa mycket säkra, reglerade digitala underskrifter med autentisering betraktas också ofta som likvärdiga med en traditionell handskriven underskrift i bläck.

Öppna standarder.

De digitala underskrifterna följer öppna standarder och tack vare vårt stora globala nätverk av leverantörer av digitala identiteter kan ni använda en mycket säker och regelrätt molnunderskrift direkt från mobilen.

E-underskrifter och säkerhet.

Hos Adobe är säkerheten för digitala dokument av största vikt. Läs allt om hur vi skyddar era e-signaturer i säkerhetsöversikten om Acrobat Sign.

Globala lagar.

Beroende på användningsfall ser ibland lagarna för e-signaturer runt om i världen liknande ut men kan innehålla viktiga skillnader beträffande giltighet och verkställbarhet i olika länder eller regioner.

Användning i USA.

I USA gav E-Sign Act och Uniform Electronic Transactions Act (UETA) den juridiska grunden för e-signaturer som ska användas i alla delstater.

Användning i EU.

I EU gav Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS) en lagstiftning som bidrog till att normalisera status för e-signaturer över landsgränserna.

Centrala koncept för efterlevnad av e-signaturer.

Acrobat Sign hjälper organisationen att hantera gällande lagar för elektroniska register också på enskild dokumentnivå. Läs hur ni kan hjälpa teamen i organisationen att identifiera och minimera risker genom Adobes ramverk för e-signaturer.

Inte alla e-signaturer är likvärdiga.

Med allt från enkla e-signaturer till certifierade molnsignaturer ger Acrobat Sign olika e-signaturmöjligheter och identifikationsnivå som behöver bekräfta undertecknarens identitet – innan dokumentet eller det elektroniska formuläret undertecknas. Enkelt uttryckt är Acrobat Sign den mest flexibla lösningen för att på ett säkert sätt följa lagar och juridiska ramverk för e-signaturer runt om i världen.

Fullt med funktioner som byggts för juridiska arbetsflöden.

Med funktionerna i Acrobat Sign kan ni bifoga en orsak för att underteckna, begära samtycke för att genomföra affärer elektroniskt och tillhandahålla möjlighet för undertecknarna att skriva under för hand. Visa alla funktioner i Acrobat Sign som gör det enkelt att skicka, underteckna, följa upp och hantera e-signaturprocesser – överallt, alltid – direkt från en webbläsare eller mobil.

Uppvisa belägg för undertecknandet.

Beroende på vilken typ av e-signatur som användes kan Acrobat Signs verifieringskedja och underskriftspanel bidra till att bevisa att en viss undertecknare har godkänt sin underskrift på dokumentet. Och om ni använder en mycket säker, reglerad digital signatur kommer den också att kopplas kryptografiskt till dokumentet och kan valideras i upp till 10 år. När undertecknandet är slutfört skickas kopior av undertecknade handlingar automatiskt till alla parter och certifieras av Adobe med en säkerhetsförsegling.

Vill du veta mer?

Oavsett om ni behöver en del grundläggande information om våra lösningar eller om ni vill ha en skräddarsydd offert för era unika affärsbehov, finns vi här för att besvara era frågor.