Законни ли са електронните подписи? Абсолютно.

Adobe Acrobat Sign е най-надеждното в света решение за електронни подписи. Независимо дали имате нужда от квалифициран електронен подпис (QES) в Европейския съюз, Швейцария или Обединеното кралство, или подпис, съвместим с е-KYC в Индия, Acrobat Sign ви помага да спазвате закони по целия свят – включително най-строгите законови изисквания.

Защо трябва да изберете електронни подписи от Acrobat Sign?

Електронните подписи са законни, надеждни и приложими в много страни по света. Въпреки че законите може да се различават, Acrobat Sign ви дава максимална гъвкавост в едно глобално решение. От прости електронни подписи до електронни подписи със силна идентификация до високо ниво на сигурност, регулираните цифрови подписи в облака, вие можете да избирате правилния тип за всеки случай на използване – и всеки подписващ.

Законност на електронни подписи.

Много държави по целия свят признават електронните подписи като доказателство в съда. Определени регулирани цифрови подписи с високо ниво на сигурност с удостоверяване често се считат равностойни на традиционните ръкописни подписи с мастило.

Отворени стандарти.

Подкрепени от отворени стандарти и нашата голяма глобална мрежа от доставчици на цифрова самоличност, вие можете да прилагате изключително сигурни, съвместими облачни подписи директно от своя телефон.

Законност на електронни подписи.

В Adobe сигурността на цифровите документа е с най-голям приоритет. Прочетете всичко относно това как защитаваме вашите електронни подписи в Общ преглед на сигурността на Acrobat Sign.

Глобални закони.

В зависимост от вашия случай на използване, законите за електронни подписи по целия свят имат някои прилики, но може да включват важни разлики в приложимостта или правното действие по държава или провинция.

Използване в Съединените щати.

В Съединените щати, законът E-Sign Act и Единният закон за електронните транзакции (UETA) създаде правната основа за използването на електронни подписи във всички щати.

Използване в Европейския съюз.

В Европейския съюз регламентът за електронната идентификация и доверителните услуги (eIDAS) създаде законодателство, което помогна за нормализиране на състоянието на електронния подпис през границите на държавите.

Ключови концепции за съответствие на електронния подпис.

Acrobat Sign помага на вашата организация да управлява спазването на нормативните изисквания за вашите електронни записи дори на ниво индивидуален документ. Научете как да помогнете на екипите във вашата организация да идентифицират и смекчат рисковете чрез рамката за електронни подписи на Adobe.

Не всички електронни подписи са еднакви.

От обикновен електронен подпис до сертифициран облачен подпис, Acrobat Sign ви дава избор от електронен подпис и нивото на идентификация, необходимо за потвърждаване на самоличността на подписващия – преди вашият документ или електронен формуляр да бъде подписан. Просто казано, Acrobat Sign е най-гъвкавото решение, което ви помага да спазвате уверено законовите изисквания и правните рамки за електронни подписи по целия свят.

Пълен с функции, създадени за законни работни процеси.

С функциите на Acrobat Sign можете да включите причина за подписване, да поискате съгласие за извършване на бизнес по електронен път и да предоставите опция за подписващите да подписват на ръка. Прегледайте всички възможности на Acrobat Sign, които улесняват изпращането, подписването, проследяването и управлението на процесите на електронни подписи – навсякъде и по всяко време – директно от браузър или телефон.

Демонстриране на доказателство за подписване.

В зависимост от вида на използвания електронен подпис, одитната пътека на Acrobat Sign и панелът за подписи могат да помогнат да се докаже, че конкретен подписващ е упълномощил своя подпис върху документ. И ако използвате силно защитен, регулиран цифров подпис, той също ще бъде криптографски обвързан с документа и може да бъде валидиран до 10 години. Когато бъдат завършени, копията на подписаните документи се изпращат автоматично до всички страни и се сертифицират от Adobe с печат срещу фалшифициране.

Искате да научите още?

Независимо дали имате нужда от основна информация относно нашите решения, или бихте искали персонализирано предложение за вашите уникални бизнес нужди, ние сме тук, за да ви помогнем да получите отговори на въпросите си.