Ovatko sähköiset allekirjoitukset lainmukaisia? Aivan varmasti

Adobe Acrobat Sign on maailman luotetuin sähköisen allekirjoituksen ratkaisu. Varmistamme säännönmukaisuuden tukemalla lakisääteisiä allekirjoitusvaatimuksia hyvin kattavasti. Lisäksi asiakaspalvelumme auttaa joka vaiheessa.

Ovatko sähköiset allekirjoitukset lainmukaisia?

Sähköisten allekirjoitusten lakisääteisyydestä on tullut maailmalaajuista.

Sähköiset allekirjoitukset ovat lainmukaisia, luotettavia ja toimeenpanokelpoisia teollisuusmaissa eri puolilla maailmaa. Lakien sisältö voi vaihdella, mutta Acrobat Sign tekee niiden noudattamisen yksinkertaiseksi.

Yhdysvallat

Yhdysvallat

Sähköisillä allekirjoituksilla on sama juridinen asema kuin ja käsinkirjoitetuilla Yhdysvalloissa E-Sign Act- ja Uniform Electronic Transactions Act (UETA) -lakien ansiosta.

 

Mikä E-Sign Act on? 

 

Presidentti Bill Clintonin 30.6.2000 allekirjoittama E-Sign Act myönsi sähköisille allekirjoituksille saman juridisen aseman kuin käsinkirjoitetuille allekirjoituksille kaikkialla Yhdysvalloissa. E-Sign Act sallii sopimuksen käytön todisteena tuomioistuimessa ja estää sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan oikeusvaikutuksen, pätevyyden tai täytäntöönpanokelpoisuuden kieltämisen pelkästään siksi, että se on sähköisessä muodossa.

Euroopan unioni

Euroopan unioni

Asetus sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista (eIDAS) tekee minkä tahansa tyyppisestä sähköisestä allekirjoituksesta laillisen ja toimeenpanokelpoisen. Vain erityinen allekirjoitustyyppi, joka tunnetaan myös digitaalisena allekirjoituksena, on samassa asemassa kuin käsinkirjoitettu allekirjoitus.  

Kaikki muut maat

Kaikki muut maat

Ota selvää paikallisista laeista, kun otat käyttöön sähköisiä allekirjoituksia eri maissa. Helpotamme lakisääteisten standardien oppimisessa maakohtaisesti.


Kolme tärkeää seikkaa lainmukaisuuden säilytyksessä

Allekirjoituksia koskevat lait voivat vaihdella maan mukaan, mutta useimmissa maissa on voimassa samat perusperiaatteet. Acrobat Sign on suunniteltu erityisesti varmistamaan, että organisaatio noudattaa sähköisten allekirjoitusten vaatimuksia kaikkialla, missä sillä on liiketoimintaa ja että se toimii myös sisäisten käytäntöjen mukaisesti.

Allekirjoittajan todennus

Allekirjoittajan todennus

Acrobat Sign avulla voidaan todentaa allekirjoittajan henkilöllisyys valitsemalla tarpeisiin sopivin allekirjoitusvaihtoehto.

Tavallisen sähköisen allekirjoituksen pyynnöt, joissa on linkki dokumenttiin, lähetetään henkilön sähköpostiosoitteeseen. Prosessia seurataan suojatusti ja kirjataan kirjausketjuun.

Parannettuja sähköisiä allekirjoituksia käytettäessä allekirjoittajaa kehotetaan varmistamaan henkilöllisyytensä salasanalla, henkilötunnuksella, puhelimen tai julkishallinnon PIN-koodilla tai muulla todennusmenetelmällä, ennen kuin hän voi avata dokumentin.

Digitaalisissa allekirjoituksissa (jotka tunnetaan myös 'edistyneinä ja hyväksyttyinä sähköisinä allekirjoituksina') käytetään sertifikaattipohjaista digitaalista tunnusta ja PIN-koodia allekirjoitukseen. Digitaalisia tunnuksia myöntävät tavallisesti luottamuspalvelun tarjoajat (TSP:t).

Aikomus ja suostumus

Aikomus ja suostumus

Acrobat Sign auttaa aikomuksen ja suostumuksen dokumentoinnissa. Näin voit todistaa että allekirjoittajan tarkoituksena oli allekirjoittaa ja suostua liiketoimeen sähköisesti. 

Voit esittää aikomuksen antamalla allekirjoittajien joko lisätä allekirjoituksen tai napsauttaa ruutua sopimuksen hyväksymiseksi — tai tehdä molemmat.

Voit osoittaa suostumuksen, kun annat allekirjoittajien hyväksyä vakio- tai mukautetun sopimuksen allekirjoituksen aikana tai ennen dokumentin avaamista.

Voit antaa allekirjoittajille mahdollisuuden kieltäytyä sähköisestä allekirjoituksesta käsinkirjoitetun allekirjoituksen vaihtoehdon avulla.

Lopullinen todiste

Lopullinen todiste

Acrobat Sign avulla saadaan selkeä todiste kustakin tapahtumasta, joten voit todistaa, kuka allekirjoitti ja minkä dokumentin.

Valmiiden dokumenttien kopiot lähetetään automaattisesti kaikille osapuolille, ja ne on varmistettu Adoben väärennöksen osoittavalla sinetillä.

Lopullinen dokumentti tallennetaan automaattisesti Adobe Document Cloudiin tai lähetetään käyttäjän valitsemaan tietovarastoon tai sähköiseen varastoon.

Jos käytetään digitaalisia allekirjoituksia, allekirjoitukset salataan dokumentissa.

Jokainen vaihe,mukaan lukien allekirjoittajan todennus, kirjataan ja tallennetaan suojattuun kirjausketjuun.


Yksinkertainen asennus

Juridisesti sitovat allekirjoitukset ovat yksinkertaisia määrittää.

Sähköisen allekirjoituksen ratkaisumme on valmis heti ohjelmiston asennuksen jälkeen tyypillisesti juridisesti sitovan sähköisen allekirjoituksen toteutuksille. Vakioprosessissa saat kaiken tarvittavan allekirjoittajien todennukseen, aikomuksen ja suostumuksen esittämiseen ja lopullisen todisteen keruuseen. Parannettujen, edistyneiden tai kvalifioitujen sähköisten allekirjoitusten lisäys on myös helppoa lisäsuojausta ja varmennusta edellyttävien allekirjoitusprosessien käsittelemiseksi.


Aseta säännönmukaisuuden suunta.

Acrobat Sign avulla on yksinkertaista lisätä sähköiset allekirjoitukset jokaisen osaston ja kaikkiin työnkulkuihin — täysin digitaalisten allekirjoituskokemusten luonti koko yritykseen ja ympäri maailmaa.

Sisäistä.

Sisäistä.

Ensimmäinen vaihe on lukea ja sisäistää sähköisiä allekirjoituksia koskevat lait ja muut itseäsi koskevat viranomaisvaatimukset. Lue erityisistä lomakkeista, säännönmukaisuuden vaatimuksista, tietosuojavaltuuksista ja tärkeimmistä rajoituksista.

Tee siitä menettelytapa.

Tee siitä menettelytapa.

Arvioi yrityksesi sopimukset ja määritä yritykselle sopivat todennuksen, suostumuksen, aikomuksen ja todisteen tasot. Tallenna ja kommunikoi nämä tiedot sähköisten allekirjoitusten lakimääräisyyden päämenettelytavan avulla.

Luo säännönmukaisia työnkulkuja

Luo säännönmukaisia työnkulkuja.

Ylläpidä allekirjoitusmenettelytapaa Acrobat Sign avulla. Voit luoda liiketoimintaprosessit, joita jokainen voi noudattaa joka kerta. Luo vetämällä ja pudottamalla työnkulun mallipohjia, jotka parantavat säännönmukaisuutta. Voit tehdä kaiken tämän ilman tietotekniikkaosaston tukea.

Juridiset asiantuntijamme tukevat sähköisiä allekirjoituksiamme.

Sähköisiä allekirjoituksia kyseenalaistetaan harvoin oikeudessa. Jos näin kuitenkin joskus tapahtuu, Adobe auttaa. Ratkaisun selvittämisestä valallisen vakuutuksen toimitukseen tai asiasta eniten tietävän henkilön valaehtoisen todistuksen antoon — Adobe auttaa sähköisen allekirjoituksen ratkaisun lainmukaisuuden puolustamisessa.

Mitä muuta haluat tietää?

Trust Center

Suojaus, säännönmukaisuus, käytettävyys.

Digitaaliset allekirjoitukset

Noudatat suuren varmuuden allekirjoittajan todennusvaatimuksia käyttämällä varmennepohjaisia digitaalisia tunnuksia.

Ehdoton opas

Lue sähköisten allekirjoitusten juridisesta käytöstä.

Haluatko lisätietoja?

Jos tarvitset perustietoja ratkaisuistamme tai haluat mukautetun tarjouksen yrityksen erityistarpeisiin, olemme täällä auttamassa ja vastaamassa kysymyksiin.

Sähköiset allekirjoitukset eri puolilla maailmaa.

Acrobat Sign on sähköisten allekirjoitusten lakien mukainen eri puolilla maailmaa. Lue tietystä maasta napsauttamalla sen nimeä alla.