Ano ang digital signature?

Ano ang digital signature?

Ang certificate-based na digital signature ay isang uri ng e-signature na sumusunod sa pinakamahihigpit na legal na regulasyon — at nagbibigay ng pinakamataas na antas ng assurance ng pagkakakilanlan ng signer.

Ang certificate-based na digital signature ay isang uri ng e-signature na sumusunod sa pinakamahihigpit na legal na regulasyon — at nagbibigay ng pinakamataas na antas ng assurance ng pagkakakilanlan ng signer.

Ano ang mga benepisyo ng mga certificate ng digital signature?

Pinagkakatiwalaan at nakakasunod.

 

Nanggagaling ang mga digital ID sa mga accredited na TSP para matulungan ka na kumpiyansang sumunod sa mga panseguridad at iba pang regulasyon sa buong mundo.

Protektado.

Protektado.

 

Ang digital signature mo at ang PDF na dokumento ay cryptographic na naka-bind at sine-secure gamit ang tamper-evident na selyo.

Natatangi sa iyo.

 

Gumamit ng natatanging certificate ng digital identity at PIN para i-validate ang mga kredensyal at pagkakakilanlan mo nang walang kahirap-hirap.

Madaling i-validate.

 

Pwedeng i-validate ulit ang nilagdaang dokumento at ang digital signature mo nang mahigit 10 taon. 

Paano nagiging sobrang secure ang mga certificate-based na digital signature?

 

Sa certificate ng digital signature, binibigyan ang bawat signer ng digital ID sa anyo ng certificate mula sa trust service provider (TSP), tulad ng certificate authority (CA). Kapag lumalagda ng dokumento, vina-validate ulit ang pagkakakilanlan ng signer at cryptographic na bina-bind ang signature sa dokumento gamit ang teknolohiya ng public key infrastructure (PKI). Dahil dito, naaangkop ang mga digital signature, tulad ng mga cloud signature, sa mga transaksyong may mas malaking panganib o kapag kailangan mong sumunod sa mga regulasyon tulad ng eIDAS sa European Union.

Ano ang pagkakaiba ng mga certificate-based na digital signature at e-signature?

 


Sa madaling salita, ang electronic signature (o e-signature) ay isang malawak na terminong tumutukoy sa anumang electronic na proseso na nagsasaad ng pagtanggap sa kasunduan o record. Ang certificate-based na digital signature (madalas na tinatawag lang na digital signature) ay isang partikular na uri ng e-signature.

 

Gumagamit ang mga karaniwang e-signature solution ng mga pangkaraniwang paraan ng electronic na pag-authenticate para i-verify ang pagkakakilanlan ng signer, tulad ng email address, corporate ID, o PIN sa telepono. Kung kinakailangan ng pinaigting na seguridad, pwedeng gamitin ang multifactor na pag-authenticate. Gumagamit ang mga digital signature ng mga certificate-based na digital ID mula sa mga TSP at nagpapakita ang mga ito ng patunay ng paglagda sa pamamagitan ng pag-bind sa bawat signature sa dokumento gamit ang cryptography.

 

 

Subukan ang Acrobat Sign - ang simpleng digital signature solution para sa paglago ng negosyo.

Tingnan kung gaano kadali para sa iyo, mga customer mo, at mga katrabaho mo na mag-send at lumagda ng mga dokumento sa electronic na paraan mula sa anumang device o browser, o sa kahit anong sikat na application. Sa Acrobat Sign, mapapalagdaan at maihahatid mo ang mahahalagang dokumento sa loob lang ng ilang minuto, hindi araw.

Acrobat Sign: Nagtatakda ng pandaigdigang pamantayan para sa pagsunod. 

Sinusuportahan ang pinakamaraming iba't ibang legal na kinakailangan.

Tinutulungan ka ng Acrobat Sign na panatilihin ang pagsunod sa mga lokal at pang-industriyang regulasyon, ano man ang industriya mo o saan ka man nagpapatakbo ng negosyo. Sumusunod sa regulasyon sa eIDAS ng EU ang mga flexible na proseso namin sa digital signature para sa mga advanced electronic signature (AdES) at qualified electronic signature (QES).

Sinusuportahan ang pinakamaraming iba't ibang legal na kinakailangan.

Tinutulungan ka ng Acrobat Sign na panatilihin ang pagsunod sa mga lokal at pang-industriyang regulasyon, ano man ang industriya mo o saan ka man nagpapatakbo ng negosyo. Sumusunod sa regulasyon sa eIDAS ng EU ang mga flexible na proseso namin sa digital signature para sa mga advanced electronic signature (AdES) at qualified electronic signature (QES).

Gabay para sa Industriya.

Nagbibigay ng kalayaang pumili mula sa daan-daang TSP.

Ibinibigay sa iyo ng standards-based na paraan ng Adobe ang kalayaang pumili mula sa daan-daang trust services provider (TSP), kabilang ang mga certificate authority (CA), para magagawa mong sumunod sa mga batas at regulasyon na sumasaklaw sa bansa o industriya mo. Gamit ang Acrobat Sign, pwedeng digital na lagdaan, i-timestamp, at i-validate ang mga dokumento gamit ang Mga EU Trusted List (EUTL) o ang pandaigdigang Adobe Approved Trust List (AATL).

Nagbibigay ng kalayaang pumili mula sa daan-daang TSP.

Ibinibigay sa iyo ng standards-based na paraan ng Adobe ang kalayaang pumili mula sa daan-daang trust services provider (TSP), kabilang ang mga certificate authority (CA), para magagawa mong sumunod sa mga batas at regulasyon na sumasaklaw sa bansa o industriya mo. Gamit ang Acrobat Sign, pwedeng digital na lagdaan, i-timestamp, at i-validate ang mga dokumento gamit ang Mga EU Trusted List (EUTL) o ang pandaigdigang Adobe Approved Trust List (AATL).

Approved Trust List.

Pagsunod at flexibility sa iisang solution.

Kailangang gumamit ng iba't ibang uri ng e-signature? Nagnenegosyo sa buong mundo? Acrobat Sign ang bahala sa iyo. Piliin lang ang workflow ng signature na kailangan mo at i-manage ang panganib para sa anumang uri ng transaksyon sa paglagda — mula sa simpleng e-signature hanggang sa kontroladong kwalipikadong digital signature sa cloud. Ngayon, palagi mong makukuha ang seguridad at pag-authenticate na kailangan mo, mula sa solution na nagbibigay ng maximum na flexibility.

Pagsunod at flexibility sa iisang solution.

Kailangang gumamit ng iba't ibang uri ng e-signature? Nagnenegosyo sa buong mundo? Acrobat Sign ang bahala sa iyo. Piliin lang ang workflow ng signature na kailangan mo at i-manage ang panganib para sa anumang uri ng transaksyon sa paglagda — mula sa simpleng e-signature hanggang sa kontroladong kwalipikadong digital signature sa cloud. Ngayon, palagi mong makukuha ang seguridad at pag-authenticate na kailangan mo, mula sa solution na nagbibigay ng maximum na flexibility.

Tinitiyak ang pagsunod at flexibility.

Ang unang open standard at pandaigdigang cloud signature sa buong mundo.

 

Nagsasama ang flexibility at legal na pagsunod sa mga cloud signature namin — ang unang e-signature solution na naghahatid ng mga open at digital na certificate ng signature sa cloud. At itinatakda namin ang pandaigdigang pamantayan gamit ang digital signing sa mobile at web. Ngayon, kumpiyansa ka nang makakalagda gamit ang mga advanced (AdES) at kwalipikadong (QES) e-signature na sinusuportahan ng mga pinagkakatiwalaan at nakakasunod na certificate mula sa mga ekspertong TSP.

Nagsasama ang flexibility at legal na pagsunod sa mga cloud signature namin — ang unang e-signature solution na naghahatid ng mga open at digital na certificate ng signature sa cloud. At itinatakda namin ang pandaigdigang pamantayan gamit ang digital signing sa mobile at web. Ngayon, kumpiyansa ka nang makakalagda gamit ang mga advanced (AdES) at kwalipikadong (QES) e-signature na sinusuportahan ng mga pinagkakatiwalaan at nakakasunod na certificate mula sa mga ekspertong TSP.

FAQ tungkol sa digital signature ng Acrobat Sign


Bagama't paminsan-minsang ginagamit kahalili ng “electronic signature,” tumutukoy ang terminong “digital signature” sa e-signature na binuo gamit ang digital certificate na ibinigay ng trust service provider (TSP), tulad ng certificate authority (CA), pagkatapos ng masinsinang pag-verify ng pagkakakilanlan mo. Ang isang mas detalyadong paglalarawan ng mga ganitong uri ng mga e-signature ay “certificate-based na digital signature” o, kapag ginawa sa remote na paraan, isang cloud signature.

Kapag gumagamit ang isang signer ng certificate ng digital identity na ibinigay ng trust service provider (TSP) bilang bahagi ng proseso ng paglagda ng dokumento sa Acrobat Sign, cryptographic na naka-bind ang certificate ng signer sa dokumento gamit ang private key na natatangi lang sa signer iyon. Sa proseso ng pag-validate, ine-extract ang reciprocal public key mula sa signature at ginagamit ito para i-authenticate ang pagkakakilanlan ng signer sa pamamagitan ng TSP at tumulong na matiyak na walang pagbabagong ginawa sa dokumento mula ng nilagdaan ito. Bukod pa rito, ang audit trail ng dokumentong nilagdaan gamit ang certificate-based na digital signature ay nagbibigay ng higit pang impormasyon, tulad ng IP address o geolocation ng signer noong panahong nilagdaan ang dokumento.

Ang cloud signature o “remote signature” ay isang uri ng certificate-based na digital signature na gumagamit ng mga karaniwang protocol para gumawa ng e-signature gamit ang mga certificate ng digital identity na ibinigay bilang serbisyo sa cloud mula sa accredited na trust service provider (TSP). Kumpara sa mga tradisyonal na pamamaraan sa certificate na nakabatay sa mga smart card o token, nagbibigay ang cloud signature ng higit pang flexibility dahil pwedeng gamitin ang mga ito sa desktop, web, at mobile nang walang kahirap-hirap.

Dahil sa mahigit 7 bilyong mobile device sa planeta, malawakang paggamit ng mga cloud application, at mga cyber threat na pinakamarami sa kasaysayan, may lumalaking demand sa market para sa mga secure na digital solution na nagbibigay din ng mahuhusay na user experience. Idinisenyo ng Adobe ang mga cloud signature namin para magbigay ng maximum na flexibility nang may pinakamataas na antas ng tiwala at pagsunod sa regulasyon para sa lahat ng uri ng workflow sa paglagda sa pamamagitan ng:

 

  • Pagdadala ng mas matataas na antas ng pag-authenticate sa pagkakakilanlan ng signer sa mga web app at mobile device 
  • Pag-enable sa mga certificate-based na digital signature sa cloud, kabilang ang mga eIDAS advanced electronic signature (AdES) at qualified electronic signature (QES)
  • Pagtulong sa organisasyon mo na sumunod sa mga lokal, pangrehiyon, at pang-industriyang panregulatoryong kinakailangan sa pamamagitan ng mga TSP namin
  • Pag-alis sa abala ng pag-install ng desktop software, pag-download ng mga dokumento, at pagsaksak ng mga USB token o smart card
  • Paggamit ng standards-based na framework para mag-interoperate sa mga digital ID at iba pang trust service, para magkaroon ka ng flexibility na pumili sa solution na pinakatumutugma sa mga kinakailangan sa panganib ng anumang workflow sa paglagda

 

 

Mahalaga sa pagsunod ang pag-authenticate sa signer. Pero magkakaiba ang pamantayan ng iba't ibang industriya, bansa, at rehiyon pagdating sa mga signature. Halimbawa, sa EU, tinukoy ng regulasyon sa Electronic Identification and Trust Services (eIDAS) ang mga uri ng e-signature at nauugnay na legal na probative value. Depende sa mga pangangailangan ng organisasyon mo, pwede mong piliin ang trust services provider (TSP) na pinakatumutugma sa mga kinakailangan sa panganib para sa pagsunod sa anumang workflow sa paglagda.
  

Ang mga trust service provider (TSP) ay mga kumpanyang nag-aalok ng maraming iba't ibang secure na serbisyo sa pagkakakilanlan at mga transaksyon, kabilang ang mga serbisyo ng certificate authority (CA) at mga serbisyo sa timestamp. Binibigyang-daan ka ng Acrobat Sign na gamitin ang mga gusto mong accredited na TSP, para kumpiyansa kang makasunod sa mga batas o regulasyon na sumasaklaw sa partikular na bansa, rehiyon, o industriya mo.

Nagbibigay at nagpapanatili ang certificate authority (CA) ng mga digital identity (ID) sa anyo ng mga certificate. Kapag nakumpirma na ang pagkakakilanlan ng signer, ibinibigay ng CA ang certificate-based na digital ID, pribadong PIN, at/o hardware security device (tulad ng USB token o smart card) na pwedeng gamitin para maglapat ng certificate-based na digital signature, tulad ng cloud signature. Ang paggamit ng CA ay nagbibigay ng assurance na ang taong nagpapakilala mismo ang taong may hawak ng digital ID. Kung minsan, bahagi ang CA ng portfolio ng mga trust service na ibinibigay ng komersyal na vendor, tulad ng TSP. Sa ibang pagkakataon, internal na binubuo at pinapanatili ang CA ng mga serbisyong ibinibigay ng IT sa loob ng organisasyon.

Tumpak na nire-record ng mga timestamp ang oras ng paglagda. Kapag ginamit kasama ng teknolohiya ng certificate-based na digital signature at nang sumusunod sa mga nauugnay na regulasyon, nagbibigay ang mga ito ng matibay na legal na ebidensya na may nangyaring transaksyon sa isang partikular na panahon. Pwede ring i-configure ang mga timestamp para i-enable ang long-term validation (LTV) nang hanggang 10 taon para matugunan ang mga kinakailangan sa pinatagal na pagpapanatili ng dokumento. Gumagana ang Acrobat Sign sa serbisyo sa timestamp na kwalipikado sa Adobe o iba pang third-party na serbisyo sa timestamp. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa serbisyo sa timestamp ng Adobe, tingnan ang Mga Trust Service ng Adobe.

Ang eIDAS ay ang maikling tawag sa EU regulation N°910/2014 na sumasakop sa mga trust service at electronic identification (eID) para sa mga electronic na transaksyon sa European single market para bigyang-daan ang mga secure at walang sagabal na electronic na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga negosyo, mamamayan, at pampublikong awtoridad.