Skapa elektroniska signaturer och digitala signaturcertifikat

Elektroniska signaturer, eller e-signaturer, är lika bekväma som digitala signaturer men kräver mindre autentisering. Du kan underteckna en pdf eller ett annat dokument snabbt och säkert med en e-signatur. Lär dig hur du undertecknar med en elektronisk signatur eller en digital signatur.

Skapa elektroniska signaturer och digitala signaturcertifikat

Elektroniska signaturer, eller e-signaturer, är lika bekväma som digitala signaturer men kräver mindre autentisering. Du kan underteckna en pdf eller ett annat dokument snabbt och säkert med en e-signatur. Lär dig hur du undertecknar med en elektronisk signatur eller en digital signatur.

Skapa en elektronisk signatur.

 

Ta farväl av pappersdokument. Det är enkelt att skapa en elektronisk signatur i en pdf-fil med Acrobat Sign. Börja underteckna dokument snabbare och effektivare – direkt från din mobila enhet.

Underteckna dokument med en elektronisk signatur.

Vad är elektroniska signaturer?

En elektronisk signatur eller e-signatur är ett sätt att få samtycke eller godkännande i elektroniska dokument eller formulär. Detta innefattar digitala signaturer som kräver striktare autentisering. Elektroniska signaturer kan användas för att ersätta handskrivna namnteckningar i praktiskt taget alla personliga processer eller affärsprocesser.

 

Tillförlitligt och lagenligt.

Tillförlitligt och lagenligt.

Med Acrobat Sign blir de elektroniska signaturerna rättsligt bindande och verkställbara. De uppfyller de striktaste kraven och  följer lagar om elektroniska signaturer runt om i världen.

Tillförlitligt och säkert.

Tillförlitligt och säkert.

Få såväl effektivitet som säkerhet och integritet. Acrobat Sign är en högpresterande lösning som uppfyller de strängaste säkerhetsstandarder.

Håll koll på och hantera status.

Håll koll på och hantera status.

Du kan hålla koll på status för alla signaturer, få meddelanden och skicka påminnelser, ändra och annullera begäranden samt visa en detaljerad verifieringskedja för vilken transaktion som helst.

Adobe Sign – elektroniska signaturer
Tillförlitligt och lagenligt.

Tillförlitligt och lagenligt.

Med Acrobat Sign blir de digitala signaturerna rättsligt bindande och verkställbara. De uppfyller de mest krävande kraven och följer lagarna för elektroniska signaturer runt om i världen.

Tillförlitligt och säkert.

Tillförlitligt och säkert.

Få såväl effektivitet som säkerhet och integritet. Acrobat Sign är en högpresterande lösning som uppfyller de strängaste säkerhetsstandarder.

Håll koll på och hantera status.

Håll koll på och hantera status.

Du kan hålla koll på status för alla signaturer, få meddelanden och skicka påminnelser, ändra och annullera begäranden samt visa en detaljerad verifieringskedja för vilken transaktion som helst.

Underteckna med en digital signatur

Det är enkelt att skapa en digital signatur i en pdf-fil med Acrobat Sign.

Underteckna dokument med en digital signatur.

Vad är digitala signaturer?

När du undertecknar dokument online är ingenting säkrare eller mer avancerat än en digital signatur. Du kan använda digital signatur för att uppfylla de mest krävande juridiska krav eftersom den ger säkerhet av högsta klass vad gäller undertecknarens identitet och det undertecknade dokumentets äkthet.

Ditt digitala ID är betrott.

Ditt digitala ID är betrott.

Digitala certifikatbaserade ID:n som följer standarden kommer från ackrediterade utfärdare. Du behöver bevisa din identitet innan du kan få ett sådant ID.

Allt hålls krypterat.

Allt hålls krypterat.

Din egen digitala signatur och det pdf-dokument du undertecknar krypteras tillsammans och förses med en kryptografisk stämpel som visar om man manipulerat det.

Det är unikt för bara dig.

Det är unikt för bara dig.

Varje gång du undertecknar ett dokument använder du ditt eget unika digitala certifikat med PIN-kod för att validera dina uppgifter och bevisa att du är den person du utger dig för att vara.

Det är enkelt att validera.

Det är enkelt att validera.

Både det undertecknade dokumentet och din digitala signatur kan omvalideras av en certifikatutfärdare (CA) eller TSP i upp till 10 år efter det att dokumentet undertecknades.

Relaterade ämnen

Fördjupa kunskaperna med de här resurserna eller bläddra bland annat innehåll om e-signering.

E-signaturer

Digitala signaturer

E-signaturer

E-signaturer

Digitala signaturer

E-signaturer

Acrobat Sign – vanliga frågor om elektroniska signaturer


Acrobat Sign är en Document Cloud-lösning med vilken du kan skicka, underteckna, hantera och arkivera dokument och formulär med juridiskt bindande elektroniska signaturer. Använd Acrobat webb- och mobilappar eller arbeta i dina favoritprogram för att underteckna dokument, begära in underskrifter från andra och hålla koll på status.


Det finns fyra sätt att skriva en elektronisk signatur med Acrobat Sign. Du kan skriva namnet med tangenterna, ladda upp en bild av den handskrivna underskriften, skriva med markören samt med fingret eller en penna på pekskärm.


Ja. Elektroniska signaturer är rättsligt bindande och verkställbara i nästan alla industriländer; och även mindre utvecklade länder börjar anta e-signaturlagar. År 2000 införde USA lagen ESIGN Act, vilken gör e-signaturer juridiskt giltiga för praktiskt taget alla ändamål. I EU trädde förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS) i kraft i juli 2016. Andra länder har också antagit liknande lagar. Läs mer på sidan Elektroniska signaturer är juridiskt giltiga.


Acrobat Sign klarar underskrifter på praktiskt taget alla moderna enheter: smarttelefoner, surfplattor samt stationära datorer som Mac och PC.