Skapa en elektronisk signatur

Elektroniska signaturer, eller e-signaturer, är lika bekväma som digitala signaturer men kräver mindre autentisering. Du kan underteckna en pdf eller ett annat dokument snabbt och säkert med en e-signatur. Lär dig underteckna med elektroniska signaturer.

 

Skapa en elektronisk signatur

Elektroniska signaturer, eller e-signaturer, är lika bekväma som digitala signaturer men kräver mindre autentisering. Du kan underteckna en pdf eller ett annat dokument snabbt och säkert med en e-signatur. Lär dig underteckna med elektroniska signaturer.

Skapa en e-signatur

Ta farväl av pappersdokument. Det är enkelt att skapa en elektronisk signatur i en pdf-fil med Acrobat Sign. Börja underteckna dokument snabbare och effektivare – direkt från din mobila enhet för att förbättra dina digitala arbetsflöden.

Underteckna dokument med en elektronisk signatur.

Vad är elektroniska signaturer?

En elektronisk signatur eller e-signatur är ett sätt att få samtycke eller godkännande i elektroniska dokument eller formulär. Detta innefattar digitala signaturer som kräver striktare autentisering. Elektroniska signaturer kan användas för att ersätta handskrivna namnteckningar i praktiskt taget alla personliga processer eller affärsprocesser.

 

Tillförlitligt och lagenligt.

Tillförlitligt och lagenligt.

Med Acrobat Sign blir de elektroniska signaturerna rättsligt bindande och verkställbara. De uppfyller de striktaste kraven och  följer lagar om elektroniska signaturer runt om i världen.

Tillförlitligt och säkert.

Tillförlitligt och säkert.

Få såväl effektivitet som säkerhet och integritet. Acrobat Sign är en högpresterande lösning som uppfyller de strängaste säkerhetsstandarder.

Håll koll på och hantera status.

Håll koll på och hantera status.

Du kan hålla koll på status för alla signaturer, få meddelanden och skicka påminnelser, ändra och annullera begäranden samt visa en detaljerad verifieringskedja för vilken transaktion som helst.

Acrobat Sign – elektroniska signaturer
Tillförlitligt och lagenligt.

Tillförlitligt och lagenligt.

Med Acrobat Sign blir underskrifterna rättsligt bindande och verkställbara. De uppfyller de mest krävande kraven och följer lagarna för elektroniska signaturer runt om i världen.

Tillförlitligt och säkert.

Tillförlitligt och säkert.

Få såväl effektivitet som säkerhet och integritet. Acrobat Sign är en högpresterande lösning som uppfyller de strängaste säkerhetsstandarder.

Håll koll på och hantera status.

Håll koll på och hantera status.

Du kan hålla koll på status för alla signaturer, få meddelanden och skicka påminnelser, ändra och annullera begäranden samt visa en detaljerad verifieringskedja för vilken transaktion som helst.

Underteckna virtuellt med Acrobat Sign

Det är enkelt att skapa en elektronisk signatur i en pdf-fil med Acrobat Sign.

Relaterade ämnen

Fördjupa kunskaperna med de här resurserna eller bläddra bland annat innehåll om e-signering.

E-signaturer

Digitala signaturer

Fyll i och underteckna pdf-filer online

E-signaturer

Digitala signaturer

Fyll i och underteckna pdf-filer online

Acrobat Sign – vanliga frågor om elektroniska signaturer


Acrobat Sign är en Document Cloud-lösning med vilken du kan skicka, underteckna, hantera och arkivera dokument och formulär med juridiskt bindande elektroniska signaturer. Använd Acrobats webb- och mobilappar eller arbeta i dina favoritprogram för att underteckna dokument, begära in underskrifter från andra och hålla koll på underteckningsstatus.

Det finns fyra sätt att skriva en elektronisk signatur med Acrobat Sign. Du kan skriva namnet med tangenterna, ladda upp en bild av den handskrivna underskriften, skriva med markören samt med fingret eller en penna på pekskärm.

Ja. Elektroniska signaturer är rättsligt bindande och verkställbara i nästan alla industriländer. Även mindre utvecklade länder börjar anta e-signaturlagar. År 2000 införde USA lagen  ESIGN Act, vilken gör e-signaturer juridiskt giltiga för praktiskt taget alla ändamål. I EU trädde förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS) i kraft i juli 2016. Andra länder har också antagit liknande lagar. Läs mer på sidan  Elektroniska signaturer är juridiskt giltiga.

Acrobat Sign klarar underskrifter på praktiskt taget alla moderna enheter: smarttelefoner, surfplattor samt stationära datorer som Mac och PC.