Skapa en elektronisk signatur.

 

Ta farväl av pappersdokument. Det är enkelt att skapa en elektronisk signatur i en pdf-fil med Adobe Sign. Börja underteckna dokument snabbare och effektivare – direkt från din mobila enhet.

Underteckna med en elektronisk signatur.
Underteckna dokument med en elektronisk signatur.
Klicka på en länk för att granska och underteckna i mejlet.

Klicka på en länk för att granska och underteckna i mejlet.

1. Klicka på en länk för att granska och underteckna i mejlet.

I mejlet du fått av avsändaren till dokumentet som ska undertecknas klickar du på länken ”Klicka här för att granska och underteckna ...”

Klicka på anvisningen i dokumentet.

Klicka på anvisningen i dokumentet.

2. Klicka på anvisningen i dokumentet.

Klicka på ”Klicka för att signera” i dokumentet.

Skapa en signatur.

Skapa en signatur.

3. Skapa en signatur.

Ett fönster visas där du kan skapa din elektroniska signatur i signaturfältet.

Välj alternativ för signaturen.

Välj alternativ för signaturen.

4. Välj alternativ för signaturen.

Välj bland fyra enkla alternativ: skriva namnet, rita med en mus, ladda upp en bild på signaturen eller underteckna på en pekskärm.

Underteckna dokument.

Underteckna dokument.

5. Underteckna dokument.

Välj Tillämpa för att lägga till signaturen på signaturraden och förgranska det undertecknade dokumentet innan du godkänner det.

Slutför signaturen.

Slutför signaturen.

6. Slutför signaturen.

Välj ”Klicka på signera” längst ned för att slutföra den elektroniska signaturen.

Skicka.

Skicka.

7. Skicka.

Adobe Sign skickar automatiskt dig och avsändaren det slutliga undertecknade dokumentet.

  1. Klicka på en länk för att granska och underteckna i mejlet.
  2. Klicka på anvisningen i dokumentet.
  3. Skapa en signatur.
  4. Välj alternativ för signaturen.
  5. Underteckna dokument.
  6. Slutför signaturen.
  7. Skicka.
Adobe Sign

Adobe Sign Prova utan kostnad

Vad är elektroniska signaturer?

En elektronisk signatur eller e-signatur är ett sätt att få samtycke eller godkännande i elektroniska dokument eller formulär. Detta innefattar digitala signaturer som kräver striktare autentisering. Elektroniska signaturer kan användas för att ersätta handskrivna namnteckningar i praktiskt taget alla personliga processer eller affärsprocesser.

 

Tillförlitligt och lagenligt.

Tillförlitligt och lagenligt.

Med Adobe Sign blir de elektroniska signaturerna rättsligt bindande och verkställbara. De uppfyller de striktaste kraven och  följer lagar om elektroniska signaturer runt om i världen.

Tillförlitligt och säkert.

Tillförlitligt och säkert.

Få effektivitet såväl som säkerhet som integritet. Adobe Sign ger höga prestanda överallt och uppfyller de strängaste säkerhetsstandarder.

Håll koll på och hantera status.

Håll koll på och hantera status.

Du kan hålla koll på status för alla signaturer, få meddelanden och skicka påminnelser, ändra och annullera begäranden samt visa en detaljerad verifieringskedja för vilken transaktion som helst.

Adobe Sign – elektroniska signaturer
Tillförlitligt och lagenligt.

Tillförlitligt och lagenligt.

Med Adobe Sign blir de elektroniska signaturerna rättsligt bindande och verkställbara. De uppfyller de striktaste kraven och  följer lagar om elektroniska signaturer runt om i världen.

Tillförlitligt och säkert.

Tillförlitligt och säkert.

Få effektivitet såväl som säkerhet som integritet. Adobe Sign ger höga prestanda överallt och uppfyller de strängaste säkerhetsstandarder.

Håll koll på och hantera status.

Håll koll på och hantera status.

Du kan hålla koll på status för alla signaturer, få meddelanden och skicka påminnelser, ändra och annullera begäranden samt visa en detaljerad verifieringskedja för vilken transaktion som helst.

Relaterade ämnen

Få djupare insikter med dessa ytterligare resurser.

E-signaturer

Digitala signaturer

E-signaturer

E-signaturer

Digitala signaturer

E-signaturer

Adobe Sign – vanliga frågor om elektroniska signaturer


Adobe Sign är en Document Cloud-lösning med vilken du kan skicka, underteckna, hantera och arkivera dokument och formulär med juridiskt bindande elektroniska signaturer. Använd Adobes webb- och mobilappar eller arbeta inne i dina favoritprogram för att underteckna dokument, begära in underskrifter från andra samt hålla koll på status.


Det finns fyra sätt att skriva en elektronisk signatur med Adobe Sign. Skriva namnet med tangenterna, ladda upp en bild av den handskrivna underskriften, skriva med markören samt med fingret eller en penna på pekskärm.


Ja. Elektroniska signaturer är rättsligt bindande och verkställbara i nästan alla industriländer; och även mindre utvecklade länder börjar anta e-signaturlagar. År 2000 införde USA lagen ESIGN Act, vilken gör e-signaturer juridiskt giltiga för praktiskt taget alla ändamål. I EU trädde förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS) i kraft i juli 2016. Andra länder har också antagit liknande lagar. Läs mer på sidan Elektroniska signaturer är juridiskt giltiga.


Adobe Sign klarar underskrifter på praktiskt taget alla moderna enheter: smartphone, surfplattor samt stationära datorer som Mac och PC.