Paano gumawa ng mga certificate ng mga electronic at digital signature

Ang mga electronic signature o e-signature ay kasing daling gamitin ng mga digital signature pero nangangailangan ito ng mas kaunting pag-authenticate. Pwede kang lumagda sa PDF o iba pang dokumento nang mabilis at secure gamit ang e-signature. Alamin kung paano lumagda gamit ang electronic signature o digital signature.

Paano gumawa ng mga certificate ng mga electronic at digital signature

Ang mga electronic signature o e-signature ay kasing daling gamitin ng mga digital signature pero nangangailangan ito ng mas kaunting pag-authenticate. Pwede kang lumagda sa PDF o iba pang dokumento nang mabilis at secure gamit ang e-signature. Alamin kung paano lumagda gamit ang electronic signature o digital signature.

Paano gumawa ng electronic signature.

 

Magpaalam na sa mga papel na dokumento. Madali lang ang paggawa ng electronic signature sa PDF file gamit ang Acrobat Sign. Magsimulang lumagda ng mga dokumento nang mas mabilis at mas mahusay — mula mismo sa mobile device mo.

Paano lumagda ng mga dokumento gamit ang electronic signature.

Ano ang mga electronic signature?

Ang electronic signature, o e-signature, ay isang legal na paraan para makakuha ng pahintulot o pag-apruba sa mga electronic na dokumento o form. Kabilang dito ang mga digital signature na nangangailangan ng mas mahigpit na pag-authenticate. Pwedeng gamitin ang mga electronic signature bilang pamalit sa mga sulat-kamay na signature sa halos lahat ng personal o pangnegosyong proseso.

 

Pinagkakatiwalaan at legal.

Pinagkakatiwalaan at legal.

Sa Acrobat Sign, legal na valid at tinatanggap ang mga digital signature mo. Natutugunan ng mga ito ang mga pinakamabusising kinakailangan at sumusunod ang mga ito sa mga batas sa electronic signature sa buong mundo.

Maaasahan at secure.

Maaasahan at secure.

Makakuha ng uptime na maaasahan mo, habang tinitiyak ang seguridad at privacy. Naghahatid ng high performance ang Acrobat Sign sa buong mundo at sumusunod ito sa pinakamahihigpit na pamantayan sa seguridad.

Subaybayan at i-manage ang pag-usad.

Subaybayan at i-manage ang pag-usad.

Magagawa mong malaman ang status ng bawat signature, makatanggap ng mga notification at magpadala ng mga paalala, magbago at magkansela ng mga kahilingan, at tumingin ng detalyadong audit trail para sa kahit anong transaction.

Acrobat Sign - Mga Electronic Signature
Pinagkakatiwalaan at legal.

Pinagkakatiwalaan at legal.

Sa Acrobat Sign, legal na valid at tinatanggap ang mga digital signature mo. Natutugunan ng mga ito ang mga pinakamabusising kinakailangan at sumusunod ang mga ito sa mga batas sa electronic signature sa buong mundo.

Maaasahan at secure.

Maaasahan at secure.

Makakuha ng uptime na maaasahan mo, habang tinitiyak ang seguridad at privacy. Naghahatid ng high performance ang Acrobat Sign sa buong mundo at sumusunod ito sa pinakamahihigpit na pamantayan sa seguridad.

Subaybayan at i-manage ang pag-usad.

Subaybayan at i-manage ang pag-usad.

Magagawa mong malaman ang status ng bawat signature, makatanggap ng mga notification at magpadala ng mga paalala, magbago at magkansela ng mga kahilingan, at tumingin ng detalyadong audit trail para sa kahit anong transaction.

Paano lumagda gamit ang digital signature

Madali lang ang paggawa ng digital signature sa PDF file gamit ang Acrobat Sign.

Paano lumagda ng mga dokumento gamit ang digital signature.

Ano ang mga digital signature?

Kapag lumalagda ng mga dokumento online, walang paraan ang mas advanced o mas secure pa sa paggamit ng digital signature. Pwede kang gumamit ng digital signature para sumunod sa mga pinakamabusising legal at panregulatoryong kinakailangan dahil nagbibigay ito ng pinakamataas na antas ng assurance tungkol sa pagkakakilanlan ng bawat signer at sa authenticity ng mga dokumentong lalagdaan nila.

Pinagkakatiwalaan ang digital ID mo.

Pinagkakatiwalaan ang digital ID mo.

Nanggagaling sa mga accredited na provider ang mga nakakasunod at certificate-based na digital ID. Kailangan mo munang patunayan ang pagkakakilanlan mo bago ka makakuha nito.

Ine-encrypt ang lahat ng ito.

Ine-encrypt ang lahat ng ito.

Magkasamang naka-encrypt ang sarili mong digital signature at ang PDF na dokumentong nilagdaan mo at naka-bind ito gamit ang tamper-evident na selyo.

Natatangi ito sa iyo.

Natatangi ito sa iyo.

Sa tuwing lalagda ka ng dokumento, ginagamit mo ang sarili mong natatanging digital certificate at PIN para i-validate ang mga kredensyal mo at patunayan na ikaw nga ang taong nagpapakilala.

Madali lang itong i-validate.

Madali lang itong i-validate.

Pwedeng i-validate ulit ng Certificate Authority (CA) o TSP ang nilagdaang dokumento at ang digital signature mo nang hanggang 10 taon pagkatapos ng paglagda.

Mga Kaugnay na Paksa

Makakuha ng higit pang kumprehensibong insight gamit ang mga karagdagang paksa na ito o mag-browse ng higit pang resource sa e-signature.

Mga e-signature

Mga Digital Signature

Mga E-Signature

Mga e-signature

Mga Digital Signature

Mga E-Signature

FAQ tungkol sa Electronic Signature ng Acrobat Sign


Ang Acrobat Sign ay isang Document Cloud solution na nagbibigay-daan sa iyo na mag-send, lumagda, mag-manage, at mag-archive ng mga dokument at form gamit ang mga legal na electronic signature. Gamitin ang mga Acrobat web at mobile application o gumawa sa mga paborito mong application para lumagda ng mga dokumento, humiling ng mga signature sa iba, at subaybayan ang proseso.


May apat na paraan para gumawa ng electronic signature gamit ang Acrobat Sign. Pwede kang mag-type ng pangalan mo, mag-upload ng image file ng sulat-kamay na signature mo, gumuhit ng signature mo gamit ang cursor, o lumagda sa touch screen na device gamit ang daliri o stylus mo.


Oo. Legal na valid at tinatanggap ang mga electronic signature sa halos lahat ng industriyalisadong bansa sa buong mundo, at maging ang mga less-developed na bansa ay nagsisimula nang magpatupad ng mga batas sa e-signature. Noong 2000, isinabatas ng United States ang ESIGN Act, na ginawang legal ang mga e-signature para sa halos lahat ng paggamit. Sa European Union, nagkaroon ng bisa ang Electronic Identification and Trust Services Regulation (eIDAS) noong Hulyo 2016. Nagpatupad na rin ng mga katulad na batas ang iba pang bansa. Para alamin pa, bisitahin ang page naming Legal ang Mga Electronic Signature.


Sinusuportahan ng Acrobat Sign ang paglagda sa dokumento sa halos kahit anong modernong device, kabilang ang mga smartphone, tablet, at desktop computer tulad ng mga Mac at PC.