Mas masulit pa ang mga e-signature gamit ang Acrobat Sign.

Mag-browse sa ibaba para sa mga tip, tutorial, at iba pang impormasyon para makita kung paano sulitin ang mga e-signature gamit ang Acrobat Sign.

Napakarami ng magagawa mo gamit ang mga e-signature sa Acrobat Sign. Alamin kung paano.

Gumawa online na form.

Mabilis na gawing mga online na form ang mga PDF at iba pang dokumento gamit ang feature na mga web form.

Lagdaan ang PDF gamit ang digital signature.

Sa anim na simpleng hakbang, pwede kang gumawa, maglapat, mag-preview, at mag-authenticate ng digital signature para sa PDF file.

Gumawa ng electronic signature.

Huwag nang gumamit ng papel. Magsimulang lumagda ng mga dokumento nang mas mabilis at mas mahusay gamit ang mga e-signature.

Lumagda ng Microsoft Word na dokumento.

Sobrang compatible ang Acrobat Sign at Microsoft Word. Madali lang magdagdag ng e-signature sa Word na dokumento.

Ano ang e-signature?

Ang e-signature ay isang legal na paraan para lumagda ng mga digital na dokumento at pwede nitong palitan ang mga sulat-kamay na signature sa halos kahit anong proseso.

Ano ang certificate-based na digital signature?

Ang certificate-based na digital signature ay isang partikular na uri ng e-signature na sumusunod sa pinakamahihigpit na legal na regulasyon.

Gumawa ng mga online na kontrata.

Magruta ng mga kontrata at mangolekta ng mga legal na may bisang e-signature gamit ang Acrobat Pro. Mabilis, madali, at nakakasunod ito.

Ligtas at flexible.

Natutugunan ng mga e-signature namin na pinapagana ng Acrobat Sign ang mga pinakamabusising batas sa pagsunod at kinakailangan sa seguridad sa buong mundo.

Gawing online ang mga form mo gamit ang Acrobat Sign.

Gawing mga online na form ang mga PDF at dokumento para sa iba't ibang layunin ng negosyo at gawing accessible ang mga ito sa sinumang nangangailangan sa mga ito.

Mag-explore pa. Tingnan ang mga karagdagang resource na ito.