img

Adobe Acrobat Pro

Kunin ang Acrobat. At manguna.

Bilang bahagi ng Adobe Creative Cloud, makukuha rin ng mga estudyante ang Acrobat Pro — nang may mahigit 60% diskwento. Makatipid ng malaki sa nangungunang PDF software sa mundo at 20+ app na tutulong sa iyong pangunahan ang bawat proyekto at makapasa sa lahat ng grado.

/buwan*

  

Secure na transaksyon

img

Makagawa ng mga kamangha-manghang bagay gamit ang mga talagang smart na tool.

Kailangan mo man ng lahat ng kakayahan ng Creative Cloud All Apps o Acrobat Pro lang para sa kahusayan ng PDF, piliin ang package mo at tingnan ang maitutulong nito.

acrobat

Acrobat Pro

para sa Mga Estudyante at Guro

Manatiling organized. Tapusin ang mga takdang-aralin. Magtagumpay sa panggrupong gawain. Padaliin ang paggawa sa lahat ng ito gamit ang kumpletong multi-device na PDF solution para matulungan kang magtagumpay sa lahat ng oras.


Nagsisimula sa halagang

Taunang subscription, magkansela sa loob ng 14 na araw para sa buong refund. Mayroong fee kung magkakansela ka pagkalipas ng 14 na araw.

Icon ng Impormasyon

Nagsisimula sa halagang

Pang-isang taon na subscription, prepaid, magkansela sa loob ng 14 na arawpara sa buong refund.Walang refund kung magkakansela ka pagkalipas ng 14 na araw.

Icon ng Impormasyon

MAKATIPID NG 60%

May kasamang Acrobat Pro

acrobat pdf

Creative Cloud All Apps

para sa Mga Estudyante at Guro

Makukuha ng mga Estudyante at Guro ang Acrobat Pro — pati na rin ang 20+ app, kabilang ang Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, at InDesign. Magbayad ng   sa unang taon at ng   pagkatapos noon.*  Tingnan kung ano'ng kasama.Pang-isang taon na subscription, binabayaran buwan-buwan, magkansela sa loob ng 14 na araw para sa buong refund. Mayroong fee kung magkakansela ka pagkalipas ng 14 na araw.

Icon ng Impormasyon

*

Regular na Presyo /buwan

Makukuha ng mga Estudyante at Guro ang Acrobat Pro — pati na rin ang 20+ app, kabilang ang Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, at InDesign (nagkakahalaga ng $600). Magbayad ng   sa unang taon at    pagkatapos noon.* Tingnan kung ano'ng kasama. Pang-isang taon na subscription, prepaid, magkansela sa loob ng 14 na araw para sa buong refund. Walang refund kung magkakansela ka pagkalipas ng 14 na araw.

Icon ng Impormasyon

*


Sa Adobe, pinagtutuunan namin ang pagprotekta sa personal na impormasyon mo. Para matiyak na ligtas ang mga detalye ng account mo, gagamitin namin ang Secure Sockets Layer (SSL) na pamantayan sa industriya para sa pag-encrypt ng pribadong data sa internet.

Binibigyan ka ng Creative Cloud All Apps ng ganap na access sa 20+ app, kasama ang mga app na ito na paborito ng mga estudyante.

Photoshop

Mag-edit at magsama-sama ng mga image para sa mga poster, social collage, at website.

Illustrator

Gumawa ng graphics at mga illustration tulad ng mga logo, infographics, at design ng t-shirt.

InDesign

Mag-design ng mga layout ng page para sa mga print at digital na flyer, magazine, at e-book.

Premiere

Gumawa ng mga pro-quality na video tulad ng mga dokumentaryo, maiikling pelikula, at marami pa.

lightroom

Lightroom

Mag-edit at mag-share ng mga larawan kahit saan para sa mga post sa social media, website ng club, at blog.

Acrobat Pro

Gumawa, magkomento, mag-highlight, mag-share, at gumawa ng higit pa gamit ang mga PDF mo.

Padaliin ang buhay mo gamit ang Acrobat.

Mula sa silid-aralan hanggang sa pag-uwi sa dormitoryo at kahit saan pa. Tingnan kung ano'ng posible gamit ang mga mahusay at nakakatipid sa oras na PDF tool na pwede mong gamitin saan ka man pumunta.

iPad na nagsasama-sama ng mga file

Maging mas matalino sa pag-aaral gamit ang mga file na mas kapaki-pakinabang.

Gumawa at mag-edit ng mga PDF sa anumang device — at i-export din ang mga ito sa iba pang uri ng file. Madali kang makakapag-ayos, makakapagsama-sama, at makakapag-extract ng mga page mula sa mga PDF para magawa ang mga sarili mong file at gabay sa pag-aaral.

Maging taong gustong maging kagrupo ng lahat.

Mas maganda na ngayon ang mga panggrupong proyekto. Ikaw at ang mga kaklase mo ay pwedeng mag-annotate, sumuri, at magkomento sa mga dokumento para mapasadahan ang mga research paper at takdang-aralin kasama ang mga peer.

Gawing mga PDF ang mga tala at scribble mo.

Gamitin ang Adobe Scan app para gawing mga searchable na PDF ang halos kahit ano — mga sulat-kamay na tala, dokumento, page ng textbook, at scribble sa whiteboard — para sa mas mahusay na pag-aaral at sanggunian. I-upload ang lahat ng ito sa Document Cloud para sa ligtas na storage at madaling pag-manage.

Huwag nang gumamit ng panulat at lumagda sa electronic na paraan.

Walang kahirap-hirap at mabilis na magsagot at lumagda ng mga dokumento kahit saan, kahit sa anong device. Dahil hindi na kailangang mag-print, makakatipid ka ng oras sa mga form sa paaralan at aplikasyon para makapag-aral sa ibang bansa o mga internship.

Makuha ang lahat ng ito nang mas mura.

Oras na para manguna. Bilang estudyante, pwede kang makakuha ng ganap na access sa Creative Cloud All Apps, na nagtatampok ng 20+ creative app at Acrobat Pro, na may 60% diskwento.

 *

Secure na transaksyon


*Magbayad ng /buwan sa unang taon at /buwan pagkatapos noon. Ang regular na karaniwang presyo ay /buwan.
Mga Tuntunin at Kundisyon Pwedeng bumili ang mga kwalipikadong estudyanteng 13 gulang pataas at guro ng taunang membership sa Adobe® Creative Cloud™ sa mas murang halaga na /buwan sa unang taon. Sa katapusan ng termino ng offer mo, awtomatikong sisingilin ang subscription mo sa karaniwang singil sa subscription, na kasalukuyang nagkakahalaga ng /buwan (kasama ang mga naaangkop na buwis), maliban kung pipiliin mong baguhin o kanselahin ang subscription mo. Valid ang presyong ito para sa mga pagbili ng isang taunang plan na nangangailangan ng 12 buwang kontrata. Available lang ang presyong ito sa first-time na membership at limitado sa mga kwalipikadong customer ng edukasyon na direktang bumibili mula sa Adobe Store o sa pamamagitan ng pagtawag sa Adobe Sales. Hindi available ang presyong ito sa mga customer ng OEM, pangkomersyong customer, at customer ng volume licensing. Limitado ang presyong ito sa isang (1) pagbili ng isang (1) taunang membership sa Creative Cloud kada customer. Ang offer ay hindi pwedeng italaga, ipagpalit, ibenta, ilipat, o samahan ng anupamang diskwento o offer, o i-redeem kapalit ng pera o iba pang produkto at serbisyo. Pwedeng magbago ang presyong ito nang walang abiso. Walang bisa sa kung saan ipinagbabawal, binubuwisan, o ipinaghihigpit ng batas.

 

Panimulang Presyo para sa Isang Taong Prepaid na Creative Cloud Pwedeng bumili ang mga kwalipikadong estudyanteng 13 gulang pataas at guro ng taunang membership sa Adobe® Creative Cloud™ sa mas murang halaga na /taon para sa unang taon. Sa katapusan ng termino ng offer mo, awtomatikong sisingilin ang subscription mo sa karaniwang singil sa subscription, na kasalukuyang nagkakahalaga ng /taon (kasama ang mga naaangkop na buwis), maliban kung pipiliin mong baguhin o kanselahin ang subscription mo. Available lang ang presyong ito sa first-time na membership at limitado sa mga kwalipikadong customer ng edukasyon na direktang bumibili mula sa Adobe Store o sa pamamagitan ng pagtawag sa Adobe Sales. Hindi available ang presyong ito sa mga customer ng OEM, pangkomersyong customer, at customer ng volume licensing. Limitado ang presyong ito sa isang (1) pagbili ng isang (1) taunang membership sa Creative Cloud kada customer. Ang offer ay hindi pwedeng italaga, ipagpalit, ibenta, ilipat, o samahan ng anupamang diskwento o offer, o i-redeem kapalit ng pera o iba pang produkto at serbisyo. Pwedeng magbago ang presyong ito nang walang abiso. Walang bisa sa kung saan ipinagbabawal, binubuwisan, o ipinaghihigpit ng batas.