ADOBE ACROBAT SIGN

Vad är en elektronisk signatur?

En e-signatur eller elektronisk signatur är ett effektivt och juridiskt bindande sätt att få elektroniska dokument undertecknade snabbt. E-signaturer är säkra och betrodda runt om i världen och kan ersätta en handskriven underskrift i många processer. Kom igång med e-underskrifter från Adobe.

Vilka är fördelarna med digitala signaturer?

Tillförlitligt.

E-signaturer är juridiskt giltiga, tillförlitliga och verkställbara runt om i världen. Acrobat Sign är enastående global lösning för e-signaturer i länder runt om i världen.

Effektivt.

Snabba upp underskriftsprocesserna genom att låta mottagarna e-signera dokument. Du kan spara 1,5 timme per användning och transaktion med Acrobat Sign.*

Kostnadseffektivt.

Med e-signaturer kan du både spara pengar och slimma affärsarbetsflödena. Med Acrobat Sign kan du spara upp till 50 kronor per transaktion genom att minska pappersåtgången.*

*”Total Economic Impact™ of Acrobat Sign”, en fallstudie som gjorts av Forrester Consulting, beställd av Adobe, januari 2022.

Vad används elektroniska signaturer till?

Se hur e-signaturer ökar effektiviteten på alla avdelningar – i alla branscher.

Håll teamen fokuserade på att sälja genom att frigöra dem från manuella, repetitiva, administrativa uppgifter.

Ta in och dela känslig information säkert med smidiga, papperslösa upplevelser som dagens kunder förväntar sig.

HR

Öka medarbetarnas produktivitet och låt sökande enkelt få tillgång till och e-signera dokument oavsett var de befinner sig.

Omvandla och automatisera era dokument- och e-signeringsarbetsflöden för bättre effektivitet samtidigt som patienternas integritet skyddas.

IT

Möjliggör helt digitala, automatiserade e-underskrifter och godkännandearbetsflöden för team och avdelningar i organisationen.

Acrobat Sign är FedRAMP Moderate-auktoriserat så att du kan förenkla processerna samtidigt som känsliga data hålls säkra.

Behöver du en säkrare typ av e-signatur?

Digitala signaturer, som våra molnsignaturer, betraktas som den säkraste typen av e-signatur som finns i världen. När du behöver högsta nivå av autentisering för att identifiera en undertecknare, skydda transaktionen eller följa lokala lagar, kan du välja en digital signatur som använder sig av en digital identitet som verifierats av en betrodd tredje part.

Vad kan du göra med Acrobat Sign?

Skicka enkelt, precis som ett mejl.

Skicka ett dokument för elektronisk signering i tre enkla steg. Ladda upp dokumentet, skriv mejladressen till den som ska underteckna och klicka på Skicka. Klart.

Signera på ett kick.

Undertecknare kan helt enkelt klicka på en länk och underteckna direkt via en webbläsare, på datorn eller på någon mobilenhet – ingen nedladdning eller kontoregistrering behövs.

Håll koll på och hantera status.

Håll dig uppdaterad med de dokument du har undertecknat. Ha koll på status för alla underskrifter, skicka påminnelser, annullera begäranden och visa en detaljerad verifieringskedja för alla elektroniska transaktioner.

Arbeta med Microsoft och andra verktyg ni redan använder.

Som Microsofts rekommenderade e-signaturlösning kan Acrobat Sign integreras smidigt i Microsofts program. Du kan skapa, redigera och underteckna dokument i flera dokumentformat utan att lämna Microsoft 365. Det finns möjlighet att integrera lösningen med många andra affärsverktyg, till exempel Salesforce och Workday.

Vill du veta mer?

Oavsett om ni behöver en del grundläggande information om våra lösningar för elektroniska signaturer eller ni vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö är kan vi besvara era frågor.

Acrobat Sign – vanliga frågor om elektroniska signaturer

En digital signatur är en säkrare elektronisk signatur som genererats med ett digitalt certifikat och är kryptografiskt bundet till dokumentet genom kryptering med publik nyckel (PKI). Det digitala certifikatet är unikt för undertecknaren och erhålls av en betrodd tredje part som en leverantör av betrodda tjänster (TSP) eller en certifikatutfärdare (CA) efter verifiering av undertecknarens identitet.

Ja. Elektroniska signaturer är en bred term for alla elektroniska processer som innebär att man godkänner ett avtal eller en post. En digital signatur refererar till en säkrare elektronisk signatur som genererats med ett digitalt certifikat och är kryptografiskt bundet till dokumentet genom kryptering med publik nyckel (PKI).

En molnsignatur är en digital signatur där undertecknarens digitala certifikat hanteras av en leverantör av betrodda tjänster (TSP) i molnet. Molnsignaturer förlitar sig på den öppna globala standard som skapats av Cloud Signature Consortium (CSC). Jämfört med en traditionell digital signatur som används med ett fysiskt smart kort eller en USB-token gör en molnsignatur det enkelt att använda betrodda digitala signaturer direkt från en mobilenhet eller en webbläsare. Mer information finns på sidan med utfärdare av digitala identiteter i Adobe Trust Center.

En elektronisk stämpel eller e-stämpel används av juridiska enheter som företag eller organisationer för att verifiera ursprunget, äktheten och integriteten för dokumenten. Elektroniska stämplar kan ge starka juridiska belägg för att dokumentet inte har ändrats och att det har sitt ursprung hos den enhet som identifierats av det digitala stämpelcertifikatet.

Ja. E-signaturer är juridiskt bindande i många länder runt om i världen. Mer information om juridiskt bindande e-signaturer finns på sidorna om Globala e-signaturlagar i Adobe Trust Center.

Säkerhetsöversikten för Adobe Acrobat Sign ger information om säkerheten i Adobe Acrobat Sign Solutions. Om du vill veta mer om hur Adobe skyddar dina dokument, data och personuppgifter kan du gå till Adobe Sign Trust Center.

Information om efterlevnaden för Adobe Acrobat Sign finns i listan över Adobe-certifieringar för efterlevnad, standarder och föreskrifter i Adobe Trust Center.