ADOBE ACROBAT SIGN

Vad är en e-signatur?

En e-signatur eller elektronisk signatur är ett effektivt och juridiskt bindande sätt att inhämta ett godkännande av elektroniska dokument. Det är säkert, verifierbart och kan användas för att ersätta handskrivna namnteckningar i praktiskt taget vilken process som helst. Kom igång med e-underskrifter från Adobe.

img

Adobe utsågs till ledare inom e-signaturer av IDC MarketScape.

Vilka är fördelarna med digitala signaturer?

Juridik-ikon
Juridiskt bindande och säkert.

E-signaturer är rättsligt bindande, tillförlitliga och verkställbara i nästan alla industriländer runt om i världen.

Bild av stoppklocka
Otroligt effektiva.

Snabba upp processerna genom att låta mottagarna e-signera dokument. Du kan spara 1,5 timme per användning och transaktion med Acrobat Sign.*

Pengar-ikon
Extremt kostnadseffektivt.

E-signaturer sparar pengar. Med Acrobat Sign kan du spara upp till 50 kronor per transaktion genom att minska pappersåtgången.*

Vad används elektroniska signaturer till?


Se hur e-signaturer ökar effektiviteten på alla avdelningar – i alla branscher.

Håll teamen fokuserade på att sälja genom att frigöra dem från manuella, repetitiva, administrativa uppgifter.

HR

Öka medarbetarnas produktivitet och låt sökande enkelt e-signera dokument oavsett var de befinner sig.

Ta in och dela känslig information säkert med smidiga, papperslösa upplevelser som dagens kunder förväntar sig.

Omvandla era dokument- och e-underskriftsarbetsflöden för bättre effektivitet samtidigt som patienternas integritet skyddas.

Acrobat Sign fungerar med de verktyg teamen redan brukar använda.

Certifikatbaserade digitala signaturer är den mest avancerade, juridiskt bindande och säkra typen av elektroniska signaturer. När ni behöver högsta nivå av autentisering av undertecknarens identitet och dokumentets äkthet men ändå vill använda elektronisk signering, bör ni välja digitala signaturer som bygger på certifikatbaserade digitala ID:n, som våra molnsignaturer.

Kom igång med intuitiva e-underskrifter från Adobe.

Välj bland olika planer för e-signaturer och hitta en som passar.

img

Vad kan du göra med Acrobat Sign?

Skicka enkelt, precis som ett mejl.

Skicka ett dokument för elektronisk signering i tre enkla steg. Ladda upp dokumentet, skriv mejladressen till den som ska underteckna och klicka på Skicka. Klart.

Skicka enkelt, precis som ett mejl.

Signera på ett kick.

Undertecknare kan helt enkelt klicka på en länk och underteckna direkt via en webbläsare, på datorn eller på någon mobilenhet – ingen nedladdning eller kontoregistrering behövs.

Ledning för branschen.

Håll koll på och hantera status.

Ha koll på status för alla underskrifter, skicka påminnelser, annullera begäranden och visa en detaljerad verifieringskedja för alla transaktioner.

Approved Trust List.

Arbeta med Microsoft och andra verktyg ni redan använder.

Som Microsofts rekommenderade e-signaturlösning kan Acrobat Sign integreras smidigt i Microsofts program. Det går att skapa, redigera och signera dokument utan att lämna Microsoft 356. Det finns möjlighet att integrera lösningen med många andra affärsverktyg, till exempel Salesforce och Workday.

Adobe Sign och Microsoft

Acrobat Sign – vanliga frågor om elektroniska signaturer


En elektronisk underskrift eller e-underskrift är ett sätt att få samtycke eller godkännande i elektroniska dokument eller formulär. En av de bättre definitionerna av elektroniska signaturer är följande: ”elektroniskt ljud, symbol, eller process som tillfogats eller logiskt sammanhänger med en post som använts av en person med avsikten att underteckna posten.” Elektroniska signaturer kan användas för att ersätta handskrivna namnteckningar i praktiskt taget alla personliga processer eller affärsprocesser. Som exempel kan avtal, ansökningsblanketter, anställningskontrakt, sekretessavtal, leverantörsavtal och anbudsförfrågan, ändringstillstånd och ansökan om statliga förmåner.


Ja. Elektroniska signaturer är rättsligt bindande och verkställbara i nästan alla industriländer; och även mindre utvecklade länder börjar anta e-signaturlagar. År 2000 införde USA lagen ESIGN Act, vilken gör e-signaturer juridiskt giltiga för praktiskt taget alla ändamål. I EU trädde förordningen om elektronisk identifiering och betrodda tjänster (eIDAS) i kraft i juli 2016. Andra länder har också antagit liknande lagar. Läs mer på sidan om juridiskt bindande e-signaturer.


Ja. Adobe tar den digitala säkerheten på mycket stort allvar. Acrobat Sign är certifierat för att uppfylla världens mest rigorösa säkerhetsstandarder, som ISO 27001, SOC 2 Type 2 och PCI DSS, som används i betalkortsbranschen. Acrobat Sign använder också Adobe Secure Product Lifecycle-metoder (SPLC), en krävande uppsättning av över 1 000 specifika säkerhetsverksamheter som spänner över mjukvaruutvecklingsmetoder, processer och verktyg, och är integrerade i flera faser av produktlivscykeln. Läs mer på Adobe Trust Center.


Med Acrobat Sign kan mottagarna underteckna dokumenten elektroniskt genom att skriva eller rita sitt namn på datorn eller mobilen, eller ladda upp en bild av sin underskrift. De kan också använda mer avancerade molnsignaturer som baseras på certifikatbaserade digitala ID:n för att få en starkare autentisering av undertecknare. 


Vilka dokumentformat hanterar Acrobat Sign för e-signaturer? Ange mottagarnas mejladresser och dra och släpp sedan signatur- och formulärfält på sidan. Klicka på Skicka så mejlar Acrobat Sign en länk till undertecknarna.


Med en enkel underskrift i Acrobat Sign går det alltid enkelt och utan kostnad. Ingen nedladdning eller kontoregistrering behövs någonsin. Klicka bara på e-postlänken för att öppna dokumentet på en mobiltelefon, surfplatta eller dator. Flikar och enkla instruktioner guidar dig igenom processen. När det är dags att skriva under anger du bara ditt namn i signaturrutan, laddar upp en bild av din signatur eller undertecknar med hjälp av en mus, ett finger eller en penna. Klicka på Tillämpa > Slutför. Klart! Se mer om hur man undertecknar med en elektronisk signatur.


Nej. Onlinesignaturer, elektroniska signaturer eller e-signaturer avser generellt alla elektroniska processer som indikerar godkännande av ett avtal eller en post. Termen ”digital signatur” eller ”digital underskrift” används ofta om en certifikatbaserad digital signatur, som är en särskild typ av e-signatur. Digitala signaturer använder certifikatbaserade digitala ID:n från betrodda tjänsteleverantörer (TSP) för att verifiera undertecknarens identitet och belägga undertecknandet genom att binda varje namnteckning till dokumentet med kryptering.

 

Acrobat Signs molnsignaturer är certifikatbaserade digitala signaturer i molnet – perfekt för underskrifter på distans som följer regelverket.


Med Acrobat Sign kan du ladda upp ett brett spektrum av dokumenttyper när du begär underskrifter från andra eller bygger återanvändbara mallar. Här är några exempel: 

 

• Pdf och Adobe pdf (.pdf) 

• Microsoft Word (.doc och .docx) 

• Microsoft Excel (.xls och .xlsx) 

• Microsoft PowerPoint (.ppt och .pptx) 

• WordPerfect (.wp) 

• Text (.txt) 

• Rich Text (.rtf) 

• Grafik (.tif, .jpg, .jpeg, .gif, .bmp och .png) 

• Webb (.htm eller .html) 

 

Läs mer om hur du undertecknar ett Microsoft Word-dokument med en elektronisk signatur

En elektronisk underskrift, en så kallad e-signatur, är ett enkelt och juridiskt bindande sätt att ge sitt samtycke eller godkännande på ett digitalt dokument eller formulär. Professionella e-signaturlösningar, som Acrobat Sign, gör det enkelt att skapa avtal som är giltiga i flera länder med några få enkla steg. Metoden kan användas för att stödja affärsprocesser som kräver e-underskrifter, digitala signaturer eller en kombination av båda. Mallar för arbetsflöden kan inkludera fördefinierade villkor eller klausuler för vissa typer av avtal, och det går att skapa automatiska arbetsflöden för godkännanden som spårar och loggar varje steg i processen och sedan sparar undertecknade dokument på en sökbar lagringsplats.

Acrobat Sign gör det enkelt att skicka dokument för elektronisk signering. Du kan begära in e-underskrifter från en eller flera personer. Läs mer här.

*Total Economic Impact of Acrobat Sign, Forrester Consulting