img

Låt arbetsflödena flöda – oavsett bransch.

Adobe Sign underlättar e-signering och gör att ni kan skapa helt digitala arbetsflöden som främjar teamens produktivitet oavsett var de arbetar.

Se hur ni kan förvandla kund- och medarbetarupplevelserna i er bransch.

Finansiella tjänster

Finansiella tjänster

Ta in och dela känslig information säkert med smidiga, papperslösa upplevelser som dagens kunder förväntar sig.

Försäkring

Försäkring

Gläd kunderna med 100 % digitala processer som förenklar ansökningar, policyer, förnyelser och anspråk.

Medicin och bioteknik

Medicin och bioteknik

Omvandla era dokument- och e-underskriftsarbetsflöden för bättre effektivitet. samtidigt som patienternas integritet skyddas.

Utbildning

Utbildning

Bli papperslösa och börja erbjuda fantastiska upplevelser för studerande och lärare– både på campus och andra ställen.

Myndigheter

Myndigheter

Använd e-signaturer i processer med känsliga data tack vare FedRAMP Moderate-godkännande för Adobe Sign.

Se hur organisationer runt om i världen använder Adobe Sign för att lyckas varje dag.

img

Merck KGaA

”Före Adobe Sign fanns det egentligen inget sätt att snabba upp arbetsflödet för underskrifter eftersom det sköttes per post, och posthanteringen var inget vi kunde påverka. Med Adobe Sign har vi mer kontroll.”

Dimitri Metzger, Global Project Manager, Strategic Cloud Solutions and Digital Transformation, Merck

img

Foothill-De Anza Community College District

”Det digitala arbetsflödet sparade inte bara in tid och pengar, administrationen kunde också fokusera mer på studenterna och mindre på byråkratin.”

Joseph Moreau, Vice Chancellor of Technology and CTO, Foothill-De Anza Community College District

img

Sonoma County

”Vi har tagit stora steg mot digitalisering av enskilda dokument med Adobe Acrobat DC och Adobe Sign var den sista biten för att skapa ett komplett digitalt arbetsflöde som omvandlar Sonoma Countys tjänster.”

Jim McKenney, Project Manager for the Information Systems Department, Sonoma County

Adobe Sign fungerar med de verktyg ni redan använder.

Microsoft
Salesforce
Google
Workday
ServiceNow
img

Den trygghet ni behöver från det Adobe-varumärke ni hyser tilltro till.

Säkerhet. Skydda era data, era dokument och företaget med branschledande säkerhetsresurser från Adobe.

 

Regelefterlevnad. Adobe Sign uppfyller de mest krävande bransch- och lagkrav – det blir enkelt för er att säkerställa efterlevnaden och samla in juridiskt bindande e-signaturer eller autentisera undertecknarnas identitet med myndighetsbaserad ID-kontroll.

 

Support. Få den hjälp ni behöver för att tillämpa och hantera allt med våra driftsättningsresurser och adminguider för företag.

Se vad Adobe Sign kan göra för er organisation.

Kontakta oss och ta reda på alla sätt på vilka Adobe Sign kan hjälpa er att maximera effektiviteten i hela företaget med helt digitala arbetsflöden som fungerar när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst.

img