ADOBE DOCUMENT CLOUD FÖR LÄKEMEDEL OCH BIOTEKNIK

Bli digitala. Kapa adminkostnaderna. Förbättra produktiviteten.

Omvandla era dokument- och underskriftsarbetsflöden till 100 % digitala upplevelser.

Bygg bättre upplevelser med ett varumärke ni kan lita på.

Flexibilitet.

Låt patienter, läkare och annan sjukvårdspersonal fylla i och underteckna pdf:er var som helst, på vilken enhet som helst.

Effektivitet.

Bearbeta data från kliniska studier, granskningar av kommersiella resurser samt FDA-ansökningar på bara några minuter – inte dagar.

Integrering.

Arbeta inuti de systems ni redan förlitar er på – inklusive Microsoft, Veeva och SAP Ariba – tack vare integreringar och API:er.

Regelefterlevnad.

Samla in underskrifter säkert samtidigt som ni följer 21 CFR Part 11 och andra branschregler.

Praktisk identitetsverifiering på distans.

Med Adobe Acrobat Sign Solutions går det enkelt att verifiera en undertecknares identitet eller autentisera en medarbetare samtidigt som man följer branschregler som US FDA 21 CFR Part 11. Begäran om e-signatur mejlas till undertecknare med unika länkar till dokument – och det går att lägga till ökad säkerhet som autentisering med myndighetsutfärdat ID, lösenordsskydd och SMS-verifiering. Våra molnsignaturer kan användas till att lägga in en certifikatbaserad digital underskrift som en avancerad eller kvalificerad e-signatur såsom definierats i EU:s eIDAS-regler.

 

Oavsett om man undertecknar på dator eller mobil loggas e-underskriftsprocessen noggrant och säkert i verifieringskedjan. Läkemedelsorganisationer kan till och med välja en orsak för begäran av respektive underskrift – och göra underskriftsprocessen tillgänglig för personer med funktionshinder.

Fräscha upp de kliniska formulären och dokumenten digitalt.

Juridiskt bindande e-underskriftsupplevelser.

Få en komplett verifieringskedja och uppfyll de mest krävande lag- och sekretesskraven.

 

  • Följ branschreglerna för hälsovård, läkemedel och bioteknik, som 21-CFR och Annex 11.
  • Erbjud lättanvända digitala id:n med höga säkerhetskrav för avancerade eller kvalificerade certifikatbaserade digitala underskrifter i molnet.

Den enklaste underskriftsupplevelsen.

Spara tid och kostnad genom smidigare processer.

 

  • Skapa smidiga upplevelser som är viktiga för bibehållande av patient- och läkardata med realtidsaccess till uppgifterna. 
  • Gör det enkelt att registrera sig, visa eller göra transaktioner när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst.

Mindre risk, mindre besvär.

Säkerställ att formulär fylls i korrekt – redan från start.

 

  • Skapa visuellt automatiserade arbetsflöden som cirkulerar dokumenten i valfri ordning. 
  • Mappa data från formulär till bakomliggande system så ni slipper dubblerade datainmatningar.
Varian-logo

”Adobe Acrobat Sign ger den mest imponerande e-signaturupplevelsen med de bästa tjänsterna för konsulttjänster och introduktioner.”

Upptäck hur Varian, ett företag som erbjuder livräddande strålbehandlingar, förbättrar kundupplevelser och patientvård – samtidigt som processerna effektiviseras och repetitiva arbetsuppgifter minimeras.

Förenkla processen – i varje fas.

Upptäck hur ett digitalt arbetsflöde med Acrobat Sign Solutions kan slimma de arbetsflöden som kräver formulär, ansökningar och underskrifter.

Kliniska studier

• FoU-dokumentation
• Kvalitetsinspektioner
• Registrering för kliniska studier
• Formulär för patientsamtycken
• Protokoll för kliniska studier
• Registrering av nytt läkemedel (INDS)
• Ansökan om nytt läkemedel (NDA)

Tillverkning

• Elektroniska batchposter
• Spårbarhet av partier
• Meddelanden om återkallning
• Incidentrapportering
• Rapportering om biverkningar
• Säkerhetsinspektioner
• Registrering av varumärken

Distribution

• Säljavtal
• Orderbehandling
• Samarbetsprogram
• Spårbarhet
• Enkel hantering
• Patientassistensprogram
• Fältservicerapporter

Juridiska dokument och efterlevnad

• Standardiserade arbetsrutiner (SOP)
• Sekretessavtal (NDA)
• Patentansökningar
• Revisioner
• Avtal med externa konsulter
• Intern efterlevnad
• Registrering av varumärken

Tillverkning

• Elektroniska batchposter
• Spårbarhet av partier
• Meddelanden om återkallning
• Incidentrapportering
• Rapportering om biverkningar
• Säkerhetsinspektioner
• Registrering av varumärken

Personal, HR

• Rekrytering av sökande
• Introduktion av nyanställda
• Underleverantörsavtal
• Policysamtycken
• Efterlevnad av utbildning
• Ansökningar om förmåner
• Ersättningsavtal

De verktyg du gillar i de program du gillar.

Arbeta smartare i de program ni använder dagligen. Med färdiga integreringar för Microsoft 365, Salesforce, Workday med flera kan ni koppla Acrobat och Acrobat Sign till era registersystem och arbetsflödesprogram så att ni enkelt kan standardisera formulär och tillämpningar.

Microsoft
Salesforce
Google
Microsoft
Salesforce
Google
Google

Kontakta oss. Vi hjälper gärna till.

Oavsett om ni behöver grundläggande information om våra lösningar eller vill ha en skräddarsydd offert för er unika organisation är vi här för att besvara era frågor.