Adobe Document Cloud för läkemedel och bioteknik

Driv fram bättre forskning och resultat genom att köra digitalt.

Omvandla era dokument- och underskriftsarbetsflöden till 100 % digitala upplevelser med Adobe Document Cloud redan idag.

alt text
Enkelt

Flexibilitet

Låt patienter, kunder och leverantörer göra onlineansökningar från vilken enhet som helst – var de än befinner sig.

Effektivt

Effektivitet

Bearbeta data från kliniska studier, HIPAA-formulär och reklamationer på bara några minuter – inte dagar.

Uppkopplat

Integrering

Arbeta inuti de system ni redan förlitar er på – inklusive Microsoft-programmen – tack vare integreringar och API:er.

Följer reglerna

Regelefterlevnad

Samla in underskrifter säkert samtidigt som ni följer 21 CFR Part 11 och andra branschregler.

Enheter

Smidigare efterlevnad även på distans.

Med Acrobat Sign Solutions går det enkelt att verifiera en undertecknares identitet eller autentisera en medarbetare samtidigt som man följer branschregler som U.S. FDA 21 CFR Part 11. Begäran om e-signatur mejlas till undertecknare med unika länkar till dokument och det går att lägga till ökad säkerhet som autentisering med myndighetsutfärdat ID, lösenordsskydd och SMS-verifiering. Våra molnsignaturer kan också användas till att lägga in en certifikatbaserad digital underskrift som en avancerad eller kvalificerad e-signatur såsom definieras i EU:s eIDAS-regler.


Oavsett om man undertecknar på dator eller mobil loggas e-underskriftsprocessen noggrant och säkert i verifieringskedjan. Och för läkemedel och bioteknik kan undertecknare välja orsak för respektive underskrift.

Med Adobe rör sig läkemedelsföretag i digital hastighet.

Juridiskt bindande e-underskriftsupplevelser.

Juridiskt bindande e-underskriftsupplevelser.

Få en komplett verifieringskedja och uppfyll de mest krävande lag- och sekretesskraven.

 • Följ branschreglerna för hälsovård, läkemedel och bioteknik, som 21-CFR och Annex 11.
 • Erbjud lättanvända behörigheter med höga säkerhetskrav för avancerade eller kvalificerade certifikatbaserade digitala underskrifter i molnet.
Förenkla underskriftsupplevelsen.

Förenkla underskriftsupplevelsen.

Spara tid och kostnad genom smidigare processer.

 • Skapa smidiga upplevelser som är viktiga för bibehållande av patientdata med realtidsaccess till uppgifterna.
 • Gör det enkelt att registrera sig, visa eller göra transaktioner när som helst, var som helst och på vilken enhet som helst.
Minska antalet fel. Minska risken.

Minska antalet fel. Minska risken.

Säkerställ att formulär fylls i korrekt – redan från start. 

 • Skapa visuellt automatiserade arbetsflöden som cirkulerar dokumenten i valfri ordning. 
 • Mappa data från formulär till bakomliggande system så ni slipper dubblerade datainmatningar. 
Sanofi

”Adobe är verkligen, såvitt jag har sett hittills, ett av de bästa företagen vi kan ha som strategisk partner och som kan leda omvandlingen på lång sikt.”

Se hur Paris-baserade Sanofi, ett av världens ledande läkemedelsföretag, använder Adobe Document Cloud för att spara mycket tid och resurser genom att digitalisera dagliga processer och förenkla underskrifter av viktiga avtal.

Sanofi

Förenkla processen – i varje fas.

Se hur ett digitalt arbetsflöde med Acrobat Sign Solutions kan slimma de
arbetsflöden som kräver formulär, ansökningar och underskrifter.

Ikon för kliniska studier

Kliniska studier

 • FoU-dokumentation
 • Kvalitetsinspektioner
 • Registrering för kliniska studier
 • Formulär för patientsamtycken
 • Protokoll för kliniska studier
 • Registrering av nytt läkemedel (INDS)
 • Ansökan om nytt läkemedel (NDA)

 

 

Ikon för tillverkning

Tillverkningsindustri

 • Elektroniska batchposter
 • Spårbarhet för partier
 • Meddelanden om återkallning
 • Incidentrapportering
 • Rapportering om biverkningar
 • Säkerhetsinspektioner
 • Registrering av varumärken

 

 

Ikon för distribution

Distribution

 • Säljavtal
 • Orderbehandling
 • Samarbetsprogram
 • Spårbarhet
 • Enkel hantering
 • Patientassistensprogram
 • Fältservicerapporter

 

 

Ikon för efterlevnad av lagar och regler

Efterlevnad av lagar och regler

 • Standardiserade arbetsrutiner (SOP)
 • Sekretessavtal (NDA)
 • Patentansökningar
 • Revisioner
 • Avtal med externa konsulter
 • Intern efterlevnad
 • Registrering av varumärken

 

 

Ikon för inköp

Inköp

 • Anbudsförfrågningar och offertförfrågningar
 • Inköpsorder
 • Ramavtal
 • Leverantörsintroduktioner
 • Avtalsförnyelser
 • Fakturor
 • Leverantörsavtal

 

 

Ikon för Human Resources

Personaladministration

 • Rekrytering av sökande
 • Introduktion av nyanställda
 • Underleverantörsavtal
 • Policysamtycken
 • Efterlevnad av utbildning
 • Ansökningar om förmåner
 • Ersättningsavtal

 

 

Oöverträffad produktivitet – inifrån de system ni redan använder.

Färdig integrering med Microsoft 365, Teams, Dynamics 365, SharePoint, Salesforce, Workday med flera sammankopplar styrkan i pdf:er och e-signaturer med era registersystem. Ni kan också integrera Document Cloud med egenutvecklade affärssystem och företagets webbplatser med stabila REST API:er utformade för skalbarhet och tillförlitlighet. Centraliserade mallbibliotek standardiserar tillämpningar och formulär för färre fel och snabbare bearbetning. Microsoft
Salesforce
Google
Workday
ServiceNow

Redo för digitala processer från början till slut?

Oavsett var ni befinner er på denna resa kan ni ta nästa steg med Adobe Document Cloud.