ADOBE DOCUMENT CLOUD ЗА НАУКИ ЗА ЖИВОТА

Преминете към цифрови технологии. Намалете административните разходи. Повишете продуктивността.

Трансформирайте работните си процеси за документи и подписи в 100% цифровизация.

Създайте по-добри изживявания с бранда, на който можете да се доверите.

Гъвкавост.

Позволете на пациенти, лекари и болничен персонал да попълват и подписват PDF файлове от всяко устройство и навсякъде.

Ефективност.

Обработвайте данни от клинични изпитвания, прегледи на търговски ресурси и подаване на документи към FDA за броени минути, а не за дни.

Интеграция.

Работете в системите, на които разчитате, включително Microsoft, Veeva и SAP Ariba – всичко това благодарение на интеграциите и API.

Съвместимост.

Събирайте подписи по надежден начин, като същевременно спазвате 21 CFR част 11 и други браншови разпоредби.

Проверка на самоличността с дистанционно удобство.

С помощта на Adobe Acrobat Sign Solutions можете лесно да потвърждавате самоличността на подписващите или да удостоверявате служител, като същевременно спазвате разпоредбите като US FDA 21 CFR част 11. Заявките за електронен подпис се изпращат по имейл на подписалите ги лица с уникални връзки към документите и можете да добавите повишена сигурност, като например удостоверяване на американски държавни документи за самоличност, защита с парола и проверка чрез SMS. Нашите облачни подписи могат да се използват за прилагане на цифров подпис, базиран на сертификат, като усъвършенстван или квалифициран електронен подпис, както е определено в регламента на ЕС eIDAS.

 

Независимо дали подписвате на настолен компютър или мобилно устройство, процесът на електронно подписване се проследява сигурно и се записва в одитната пътека. Организациите в областта на науките за живота могат дори да изберат причина за искането на всеки подпис и да направят процеса на подписване достъпен за хора с увреждания.

Освежете дигитално клиничните си формуляри и документи.

Правно обвързващи документи с електронен подпис.

Получете пълна одитна пътека и отговаряйте на най-взискателните законови изисквания и изисквания за поверителност.

 

  • Спазване на нормативната уредба в областта на здравеопазването и науките за живота, като например 21-CFR и приложение 11.
  • Предлагайте лесни за използване цифрови ИД с висока степен на сигурност за усъвършенствани или квалифицирани, базирани на сертификати, цифрови подписи в облака.

Най-лесният начин за подписване.

Спестете време и разходи, като оптимизирате процесите си.

 

  • Създайте безпроблемно изживяване, което е от решаващо значение за задържането на пациентите и лекарите, с достъп до данни в реално време. 
  • Улеснете регистрацията, прегледа или извършването на трансакции по всяко време, навсякъде и на всяко устройство.

По-малко рискове, по-малко проблеми.

Уверете се, че формулярите са попълнени правилно от първия път.

 

  • Създавайте визуално автоматизирани работни процеси, които прехвърлят документи във всякаква последователност. 
  • Картографирайте данни от формуляри към вътрешни системи, като се елиминира дублиращото се въвеждане на данни.
Лого на Varian

„Adobe Acrobat Sign предоставя най-впечатляващото изживяване за електронно подписване, както и най-добрите услуги за консултиране на клиенти и въвеждане в експлоатация.“

Открийте как Varian, компания, която предлага животоспасяващи решения за лъчелечение, подобрява изживяванията на клиентите и грижите за пациентите, като същевременно оптимизира процесите и свежда до минимум повтарящите се задачи.

Опростете процеса по време на всяка фаза.

Открийте как цифровизацията с Acrobat Sign Solutions може да може да оптимизира всеки работен процес, който изисква формуляри, заявления и подписи.

Клинични изпитвания

• Документация за научноизследователска и развойна дейност
• Инспекции по качеството
• Записване за клинични изпитвания
• Формуляри за съгласие на пациентите
• Протокол за клинично изпитване
• Подаване на заявления за нови лекарства (INDS)
• Заявления за нови лекарства (NDA)

Производство

• Електронни записи на партиди
• Проследяване на партиди
• Известия за изтегляне от пазара
• Докладване на инциденти
• Докладване на нежелани събития
• Инспекции за безопасност
• Регистрации на търговски марки

Разпространение

• Договори за продажба
• Обработка на поръчки
• Партньорски програми
• Верига на съхранение
• Просто управление
• Програма за подпомагане на пациенти
• Отчети за полеви услуги

Правни въпроси и съответствие

• Стандартни оперативни процедури (SOP)
• Споразумения за неразкриване на информация (NDA)
• Подаване на патенти
• Одити
• Споразумения с външни консултанти
• Вътрешно съответствие
• Регистрации на търговски марки

Производство

• Електронни записи на партиди
• Проследяване на партиди
• Известия за изтегляне от пазара
• Докладване на инциденти
• Докладване на нежелани събития
• Инспекции за безопасност
• Регистрации на търговски марки

Човешки ресурси

• Набиране на кандидати
• Назначаване на нови служители
• Споразумения с изпълнители
• Потвърждаване на правилата
• Спазване на изискванията за обучение
• Записване на обезщетения
• Споразумения за възнаграждения

Инструментите, които обичате, в приложенията, които обичате.

Работете по-интелигентно с приложенията, които използвате ежедневно. Предварително подготвените интеграции за Microsoft 365, Salesforce, Workday и още ви позволяват да свържете Acrobat и Acrobat Sign с вашата система за архивиране и приложения за работни процеси, за да можете лесно да стандартизирате формулярите и приложенията.

Microsoft
Salesforce
Google
Microsoft
Salesforce
Google
Google

Свържете се с нас. Тук сме, за да помогнем.

Независимо дали имате нужда от основна информация за нашите решения, или искате персонализирана оферта за уникалната си организация, ние сме тук, за да отговорим на вашите въпроси.