ADOBE DOCUMENT CLOUD FÖR MYNDIGHETER

Ge medborgarna ett snabbare digitalt sätt att underteckna.

Medborgarna och samhället behöver fortsätta att växa. Håll er i framkanten genom att koppla kraftfulla e-underskriftslösningar till de Adobe-verktyg som folk redan känner till och litar på.

2021 Microsoft partner of the year Logo

Adobe är auktoriserat för FedRAMP Moderate.

Adobe Acrobat Sign är nu auktoriserat för FedRAMP Moderate – på så sätt kan myndigheten åtgärda befintliga problem med arbetskraft i den offentliga sektorn och möjliggöra myndighetstillväxt mot långsiktig IT-modernisering.

Gör medborgarna nöjda med papperslösa underskrifter.

Kapa kostnaderna samtidigt som ni möjliggör för teamen att leverera de snabba, mobilvänliga tjänster som medborgarna önskar. Med Acrobat Sign går det enkelt att skicka digitala dokument för e-signaturer på ett enkelt sätt och följa upp alla steg i processen var som helst på vilken enhet som helst.

Stöd för alla typer av service.

E-signering innebär effektiviseringar inom alla områden, från samhällsorienterade tjänster som tillståndsförfrågningar, bygglov och vårdtjänster till interna avdelningar som HR, inköp och IT.

Gör det automatiskt.

Tack vare arbetsflöden med bland annat självbetjäning blir det enkelt att initiera och spåra signeringsprocesser, hålla leveranstider och arkivera slutliga dokument tillsammans med deras verifieringskedjor.

Få allas underskrift.

När det handlar om juridiskt bindande e-signaturer finns det en rad olika metoder för att verifiera identiteten. Det kan göras med myndighetsutfärdade ID:n, PIV-kort, CAC-kort med mera.

Helt korrekta dokument.

E-signaturprocesser skyddar känslig information, säkerställer att de är juridiskt bindande och tillämpar automatiskt lagar och regelverk så att ni kan uppfylla kraven för FedRAMP, HIPAA, GDPR med mera.

Utnyttja era system bättre med digitala processer.

  • Integrera enkelt e-signaturer i era Microsoft-system och andra affärsapplikationer ni redan använder. Våra inbyggda integrationer hjälper er att få ut ännu mer värde av Microsoft, Salesforce, ServiceNow, Workday med fler program. Se hur ni kan utnyttja affärssystemen bättre.
  • E-signaturer gör jobbet snabbare, enklare och säkrare – men det krävs att alla hjälper till att komma igång. Läs den här e-boken och lär dig mer om fördelarna så att du kan argumentera för en omställning på din arbetsplats. Läs om fem viktiga skäl till att använda e-signaturer.

Hur kan Adobe bidra till att omvandla myndigheten? Se här bara.

img
Delstaten Utah

Delstaten Utah kunde hålla verksamheten igång med hjälp av Acrobat Sign när distansarbetet ökade i samband med en dubbel samhällskris.

img
Colorado Department of Transportation

Läs om hur Colorado Department of Transportation förvandlade sin byggplansprocess med e-underskrifter.

En totallösning för pappersfri e-signering.

Omvandla verksamheten med kompletta processer för digitala dokument och formulär som gör underskrifter och godkännanden enkelt och juridiskt bindande.

Skriv på digitalt

Skriv på digitalt.

Automatisera processerna för juridiskt bindande och säkra e-signaturer med Acrobat Sign.

Skriv på digitalt

Effektivisera arbetsflödet för dokument.

Förvandla dokumenthanteringen genom att kombinera Adobe Acrobat med automatiserade arbetsflöden och e-signaturer.

Skriv på digitalt

Gör det enkelt att fylla i formulär enkelt.

Använd Adobe Experience Manager Forms för att skapa registrerings- och anställningsförfaranden som motsvarar det man hittar i den privata sektorn.

Skriv på digitalt

Säkerställ kontinuitet i samhällstjänsterna.

Fortsätt tillhandahålla stöd och resurser även när krisen är ett faktum.

Utforska resurserna. Skapa bättre arbetsflöden.

Snabba svar.

Kom igång på några dagar, inte månader. Besök Acrobat Sign Rapid Response Resource Hub där ni hittar kom igång-filmer och användningsexempel med stegvisa anvisningar.

Processomvandling.

Titta närmare på den här infografiken och hitta metoder för hur ni kan effektivisera era dokument- och signeringsflöden, spara tid och förbättra säkerheten.

Regelefterlevnad enligt idéer för 2000-talet.

Acrobat Sign hjälper myndigheter att uppfylla kraven enligt 21st Century Integrated Digital Experience Act (IDEA) och erbjuda moderna signeringsmöjligheter.

Snabbare service.

Snabba upp processen för att skicka och samla in underskrifter och erbjud samtidigt kostnadseffektiva digitala tjänster med betrodda och juridiskt bindande e-signaturer.

E-underskrifter och lagkrav.

Acrobat Sign är världens mest betrodda lösning för e-signaturer och uppfyller en mängd olika lag- och regelkrav.

Säkerhet och efterlevnad.

Adobe Document Cloud kan hjälpa er att uppfylla standarder som FedRAMP, HIPAA, SOC 2 Type 2 och US Section 508.

Kontakta oss. Vi hjälper gärna till.

Oavsett om ni behöver grundläggande information om våra lösningar eller vill ha en skräddarsydd offert för er unika organisation är vi här för att besvara era frågor.