alt text

Adobe Document Cloud för myndigheter

Betjäna medborgare och näringsliv snabbare med e-signaturer.

Medborgare och företag är mer beroende än någonsin av myndigheterna. Adobe hjälper myndigheter på alla nivåer att snabba upp godkännanden med juridiskt bindande, säkra och helt digitala arbetsflöden – från start till mål. Hjälp dem genom att digitalisera e-signaturer och godkännandeprocesser från start till mål.

FedRAMP-logotyp

Adobe expanderar FedRAMP-lösningarna.

 

För att hjälpa er verksamhet att förverkliga sin digitala vision ansöker Adobe om FedRAMP Moderate-status för Acrobat Sign. Det gör det möjligt för er att använda e-underskrifter i processer som omfattar insamling av fler personuppgifter.

Underlätta för medborgarna och effektivisera arbetet med signering och godkännanden utan pappershantering.

Med automatiserad e-signering slipper man utskrifter och skanning av pappersdokument och formulär. Istället kan digitala dokument skickas för underskrift, och det går att hålla koll på alla steg i processen, oavsett varifrån man arbetar. Kapa kostnaderna, skapa större möjligheter för distansarbetande personal och leverera mobilvänliga samhällstjänster.

Stöd för alla typer av service.

Stöd för alla typer av service.

E-signering innebär effektiviseringar inom alla områden, från samhällsorienterade tjänster som tillståndsförfrågningar, bygglov och vårdtjänster till interna avdelningar som HR, inköp och IT.

Gör det automatiskt.

Gör det automatiskt.

Arbetsflöden som inkluderar självbetjäning för de anställda gör det enkelt att initiera och spåra signeringsprocesser, hålla deadlines och arkivera dokument tillsammans med deras verifieringskedjor.

Få allas underskrift.

Få allas underskrift.

När det handlar om juridiskt bindande e-signaturer finns det en rad olika metoder för att verifiera identiteten. Det kan göras med myndighetsutfärdade ID:n, PIV-kort, CAC-kort med mera.

Helt korrekta dokument.

Helt korrekta dokument.

E-signaturprocesser skyddar känslig information, säkerställer att de är juridiskt bindande och tillämpar automatiskt lagar och regelverk så att ni kan uppfylla kraven för FedRAMP, HIPAA, GDPR med mera.

Utnyttja era system bättre med digitala processer.

Få ut mer av investeringarna i Microsoft-programmen. Integrera enkelt e-signaturer i era Microsoft-system och andra affärsapplikationer ni redan använder. Våra inbyggda integrationer hjälper er att få ut ännu mer värde av Microsoft, Salesforce, ServiceNow, Workday med fler program. Tillgång till våra kraftfulla API:er ingår. Se hur ni kan utnyttja affärssystemen bättre

E-signaturer gör jobbet snabbare, enklare och säkrare – men det krävs att alla hjälper till för att komma igång. Läs den här e-boken och lär dig mer om fördelarna så att du kan argumentera för en omställning av processerna på din arbetsplats. Läs om fem viktiga skäl till att använda e-signaturer

Utnyttja era system bättre med digitala processer.

Få ut mer av investeringarna i Microsoft-programmen. Integrera enkelt e-signaturer i era Microsoft-system och andra affärsapplikationer ni redan använder. Våra inbyggda integrationer hjälper er att få ut ännu mer värde av Microsoft, Salesforce, ServiceNow, Workday med fler program. Tillgång till våra kraftfulla API:er ingår. Se hur ni kan utnyttja affärssystemen bättre

E-signaturer gör jobbet snabbare, enklare och säkrare – men det krävs att alla hjälper till för att komma igång. Läs den här e-boken och lär dig mer om fördelarna så att du kan argumentera för en omställning av processerna på din arbetsplats. Läs om fem viktiga skäl till att använda e-signaturer

Delstaten Utah

Delstaten Utah

Delstaten Utah kunde hålla verksamheten igång med hjälp av Acrobat Sign när distansarbetet ökade i samband med en dubbel samhällskris.

Colorado Department of Transportation

Colorado Department of Transportation

Läs om hur Colorado Department of Transportation förvandlade sin byggplansprocess med e-underskrifter.

En totallösning för pappersfria signeringsprocesser.

Omvandla verksamheten med kompletta processer för digitala dokument och formulär som gör underskrifter och godkännanden enkelt och juridiskt bindande.

Skriv på digitalt. Automatisera processerna för juridiskt bindande och säkra e-signaturer med Acrobat Sign. Läs mer om säkerhet

Effektivisera dokumentflödet. Förändra dokumentprocesserna med Adobe Acrobat och automatiserade arbetsflöden i kombination med e-signaturer. Läs mer om hur man ökar effektiviteten

Använd Adobe Experience Manager Forms för att skapa registrerings- och anställningsförfaranden som motsvarar det man hittar i den privata sektorn. Läs mer om hur man skapar en smidigare upplevelse.

Säkerställ kontinuitet i samhällstjänsterna. Fortsätt tillhandahålla stöd och resurser även när krisen är ett faktum. Läs mer om kontinuitet

En totallösning för pappersfria signeringsprocesser.

Omvandla verksamheten med kompletta processer för digitala dokument och formulär som gör underskrifter och godkännanden enkelt och juridiskt bindande.

Skriv på digitalt. Automatisera processerna för juridiskt bindande och säkra e-signaturer med Acrobat Sign. Läs mer om säkerhet

Effektivisera dokumentflödet. Förändra dokumentprocesserna med Adobe Acrobat och automatiserade arbetsflöden i kombination med e-signaturer. Läs mer om hur man ökar effektiviteten

Använd Adobe Experience Manager Forms för att skapa registrerings- och anställningsförfaranden som motsvarar det man hittar i den privata sektorn. Läs mer om hur man skapar en smidigare upplevelse

Säkerställ kontinuitet i samhällstjänsterna. Fortsätt tillhandahålla stöd och resurser även när krisen är ett faktum. Läs mer om kontinuitet

Ytterligare resurser

Snabba svar

Snabba svar

Kom igång på några dagar, inte månader. Besök Acrobat Sign Rapid Response Resource Hub där ni hittar kom igång-filmer och användningsexempel med stegvisa anvisningar.

Processomvandling

Processomvandling

Titta närmare på den här infografiken och hitta metoder för hur ni kan effektivisera era dokument- och signeringsflöden, spara tid och förbättra säkerheten.

Regelefterlevnad enligt 21st century IDEA

Regelefterlevnad enligt 21st century IDEA

Acrobat Sign hjälper myndigheter att uppfylla kraven enligt 21st Century Integrated Digital Experience Act (IDEA) och erbjuda moderna signeringsmöjligheter.

Snabbare service

Snabbare service

Snabba upp processen för att skicka och samla in underskrifter och erbjud samtidigt kostnadseffektiva digitala tjänster med betrodda och juridiskt bindande e-signaturer.

E-underskrifter och lagkrav

E-underskrifter och lagkrav

Acrobat Sign är världens mest betrodda lösning för e-signaturer och uppfyller en mängd olika lag- och regelkrav.

Säkerhet och efterlevnad

Säkerhet och efterlevnad

Adobe Document Cloud kan hjälpa er att uppfylla standarder som FedRAMP, HIPAA, SOC 2 Type 2 och U.S Section 508.

Ring oss och prata om vad Adobe kan göra för er verksamhet.

Oavsett var ni befinner er på er digitala omvandlingsresa kan ni ta nästa steg med Adobe Document Cloud.