Om våra arbetsflöden är överlägsna så beror de på att de är

så mycket mer än bara signaturprocesser – med Acrobat Sign kan du använda visuella designverktyg för att automatisera varje steg och effektivisera hela dokumentflödet.

NetApp

“Genom att via självbetjäning ge säljarna tillgång till i förväg godkända sekretessavtal genom Acrobat Sign undertecknas och behandlas dessa betydligt snabbare.” 

– Connie Brenton, verksamhetschef och stabschef för den juridiska avdelningen på NetApp


Autentisering av undertecknare

Slussa dokumenten i rätt ordning

Med Acrobat Sign kan vem som helst i organisationen skräddarsy och automatisera dokumentflöden för att få elektroniska underskrifter, samla in formulärdata, bekräfta leverans av ett viktigt dokument och föra behandlingen framåt i så få steg som möjligt.

  • Tilldela roller inklusive undertecknare, acceptant, formulärifyllare, certifierad mottagare och delegerad
  • Slussa till mottagare i en viss ordning
  • Bjud in flera deltagare med en och samma förfrågan
  • Möjliggör för valfri deltagare i en grupp att underteckna eller svar
  • Lägg in påminnelser och meddelanden
Autentisering av undertecknare
Skapa återanvändbara mallar för era team

Skapa återanvändbara mallar för era team

Visuella Workflow Designer i Acrobat Sign gör det enkelt att skapa återanvändbara arbetsflödesmallar som hjälper användarna att slippa göra misstag och säkerställa enhetliga felfria resultat. Det blir enkelt att ange följande:

  • Handlingar som skall ingå i ett avtal
  • Egenskaper hos deltagarna
  • Formulärfält som ska förifyllas av avsändaren
  • Avtalets utgångsdatum eller lösenordsalternativ
  • Instruktioner för användare

Automatisera alla processer.

Skapa online- och självbetjäningsrutiner som hjälper kunder, partners eller anställda dra igång affärsprocesser och initiera rätt arbetsflöde för rätt tillfälle automatiskt.

1. Dra igång en ny process.

Skapa HTML-formulär för att förkvalificera nya ansökningar och välja rätt formulär eller dokumentpaket för respektive situation. 

2. Trigga igång nästa steg. 

Använd villkorslogik för att dirigera varje begäran korrekt, så dokument flyttas automatiskt från en åtgärd till nästa.

3. Vidta åtgärder.

Slussa åtgärder till rätt personer automatiskt. Sammanställa dokument, granska, godkänna, underteckna, leverera, med mera.

4. Använd paneler.

Hantera undertecknade och mottagna dokument, skapa rapporter och få realtidsinsyn i dokumentcyklerna.

Mega Sign. Från en. Till många.

Eliminera stressen att jaga underskrifter från hundratals människor. När ni behöver få samma avtal undertecknat av ett stort antal människor – och vill att detta ska vara personligt för respektive undertecknare – kan detta göras i några snabba steg med funktionen Mega Sign i Acrobat Sign. Importera bara en lista. Välj formulär. Och tryck på Skicka.

Få också in mer flyt i era affärsprogram.

Effektivisera dokumenthanteringen med Acrobat Signs färdiga integrationer. De körs i den enterprise-program ni redan använder – inklusive Salesforce, Workday, Apttus, Ariba med flera – och är redo att rullas ut, utan någon kodning.

Skapa återanvändbara mallar för era team

Se det i Salesforce.

Acrobat Sign-integrationen fungerar inbyggd med Salesforces avtalsmallar. Med några snabba klick kan man välja den senaste versionen av ett avtal, förifyllt med kundinformation, och skicka det för underskrift – direkt i Salesforce eller mobilappen Salesforce.

Vad behöver du veta mer?

Trust Center.

Säkerhet, regelefterlevnad, tillgänglighet.

Lösningar — i korthet.

Se tre sekretessavtalsflöden med Acrobat Sign.

Juridiskt bindande e-signaturer.

Följa de mest krävande förordningar. Enkelt med Acrobat Sign.

Vill du veta mer?

Oavsett om ni behöver en del grundläggande information om våra lösningar eller ni vill ha en skräddarsydd offert för er unika miljö är kan vi besvara era frågor.