Naše pracovní postupy fungují kvalitně, protože takové jsou

Acrobat Sign nenabízí jen procesy podepisování. Pomocí vizuálních nástrojů vám umožňuje od začátku až do konce automatizovat a zefektivnit každou úlohu v pracovních postupech s dokumenty.

NetApp

„Naši obchodní zástupci získali prostřednictvím služby Acrobat Sign samoobslužný přístup k předem schváleným smlouvám o mlčenlivosti, což značně urychlilo zpracování a dokončení smluv.“

– Connie Brenton, provozní ředitelka a vedoucí právního oddělení, NetApp


Identita podepisujících

Distribuce dokumentů ve správném pořadí

Služba Acrobat Sign umožní komukoli ve vaší organizaci přizpůsobit si podle svých potřeb pracovní postupy pro dokumenty a automatizovat je. Uživatelé mohou snadno získávat elektronické podpisy, shromažďovat data z formulářů, potvrzovat přijetí důležitých dokumentů a v několika krocích výrazně urychlit dokončení celého procesu.

  • Přiřazujte uživatelům různé role, jako například podepisující, schvalující, uživatel zadávající data do formuláře, certifikovaný příjemce a delegující uživatel.
  • Distribuujte dokumenty příjemcům v zadaném pořadí.
  • Pozvěte několik účastníků prostřednictvím jediného požadavku.
  • Povolte kterémukoli členu skupiny, aby podepsal dokument nebo odpověděl na požadavek.
  • Nastavujte připomenutí a oznámení.
Identita podepisujících
Vytvářejte svým týmům opakovaně použitelné šablony

Vytvářejte svým týmům opakovaně použitelné šablony

Vizuální návrhář pracovních postupů ve službě Acrobat Sign umožňuje snadno vytvářet opakovaně použitelné šablony pracovních postupů, díky nimž se uživatelé vyhnou obvyklým chybám a dosáhnou správných a konzistentních výsledků. Můžete například:

  • určit dokumenty, které budou součástí smlouvy,
  • definovat příjemce,
  • vybrat pole formulářů, která mají být předem vyplněna odesílajícím,
  • nastavit dobu vypršení smlouvy nebo možnosti hesla,
  • zadat pokyny pro uživatele.

Automatizované procesy od začátku až do konce

Vytvořte online samoobslužné prostředí, které pomůže zákazníkům, partnerům nebo zaměstnancům zahájit obchodní procesy a automaticky iniciovat správný pracovní postup pro správnou příležitost.

1.Zahajte nový proces.

Vytvořte HTML formuláře pro nové požadavky a vyberte správný formulář nebo sadu dokumentů pro správnou situaci.

2. Aktivujte další kroky. 

Pomocí podmíněné logiky správně distribuujte jednotlivé požadavky, aby se dokumenty automaticky přesouvaly mezi jednotlivými úkoly.

3.Proveďte akci.

Automaticky rozesílejte úkoly těm správným lidem. Shromažďujte dokumenty, revize, schválení, podpisy, potvrzení o doručení a mnoho dalšího.

4. Používejte informační přehledy.

Spravujte podepsané a přijaté dokumenty, generujte zprávy a mějte přehled o stavu dokumentů v reálném čase.

Mega Sign: Od jednoho k mnoha

Přestaňte složitě shánět podpisy od stovek lidí. Potřebujete-li nějakou smlouvu nechat podepsat velkým množstvím lidí, každým z nich na samostatné kopii, udělejte to snadno a rychle pomocí funkce Mega Sign ve službě Acrobat Sign. Jednoduše importujte seznam příjemců. Zvolte požadovaný formulář. A klikněte na tlačítko Odeslat.

Efektivnější práce s podnikovými aplikacemi

Zefektivněte správu dokumentů díky předpřipraveným integracím služby Acrobat Sign. Acrobat Sign můžete používat v prostředí podnikových aplikací, s nimiž každodenně pracujete, například Salesforce, Workday, Apttus, Ariba a dalších. Vše je přitom připraveno k okamžitému použití, bez jakéhokoli kódování.

Vytvářejte svým týmům opakovaně použitelné šablony

Integrace se systémem Salesforce

Integrace Acrobat Sign nativně pracuje se šablonami smluv systému Salesforce. Několika kliknutími můžete vybrat aktuální verzi smlouvy, předem ji vyplnit informacemi o zákazníkovi a odeslat ji k podpisu – to vše přímo v systému Salesforce nebo mobilní aplikaci Salesforce.

Co ještě potřebujete vědět?

Centrum důvěryhodnosti

Zabezpečení, dostupnost, shoda s předpisy.

Stručné informace o řešení

Prozkoumejte tři pracovní postupy pro smlouvy o mlčenlivosti využívající službu Acrobat Sign.

Právně závazné elektronické podpisy

Splňte i ty nejpřísnější legislativní požadavky. S Acrobat Sign je to hračka.

Chcete se dozvědět více?

Pokud potřebujete základní informace o našich řešeních nebo chcete požádat o nabídku na míru, která by přesně odpovídala vašim jedinečným firemním potřebám, rádi vám pomůžeme a zodpovíme vaše dotazy.