ADOBE ACROBAT SIGN

Co je elektronický podpis?

Elektronický podpis je efektivní, právně závazný způsob, jak získat schválení pro elektronické dokumenty. Je bezpečný a ověřitelný a může nahradit ručně psaný podpis prakticky v jakémkoli procesu. Začněte používat elektronické podpisy od Adobe.

img

Společnost Adobe byla v průzkumu IDC MarketScape označena jako lídr v oblasti elektronických podpisů.

Jaké jsou výhody elektronických podpisů?

Ikona právní závaznosti
Právně závazné a bezpečné

Elektronické podpisy jsou právně závazné, důvěryhodné a vymahatelné téměř ve všech rozvinutých zemích světa.

Vektorová kresba stopek
Neuvěřitelně efektivní

Když příjemcům umožníte, aby dokumenty podepisovali elektronicky, můžete tím urychlit prakticky jakýkoli proces. Se službou Acrobat Sign můžete ušetřit až 1,5 hodiny na každou transakci.*

Ikona peněz
Mimořádné hospodárné

Používání elektronických podpisů vám pomůže ušetřit peníze. Se službou Acrobat Sign můžete díky sníženému použití papíru ušetřit až 6 USD na každou transakci.*

K čemu se elektronické podpisy používají?


Podívejte se, jak elektronické podpisy zvyšují efektivitu v každém oddělení – a v každém odvětví.

Zbavte své týmy manuálních a opakovaných administrativních úkolů, aby se mohli soustředit na prodej.

Zvyšte produktivitu svých zaměstnanců a potěšte uchazeče o zaměstnání tím, že jim umožníte snadno vyplnit a elektronicky podepsat příslušné dokumenty odkudkoli.

Zachycujte a sdílejte citlivé informace bezpečným způsobem díky snadno použitelným bezpapírovým funkcím, které zákazníci v dnešní době očekávají.

Transformujte své pracovní postupy s dokumenty a elektronickými podpisy, abyste dosáhli vyšší efektivity a zároveň chránili osobní údaje pacientů.

Služba Acrobat Sign funguje s nástroji, které už vaše týmy používají

Digitální podpisy založené na certifikátech jsou nejvyspělejší a nejbezpečnější způsob elektronického podpisu vyhovující nejpřísnějším právním předpisům. Pokud potřebujete nejvyšší úroveň záruky totožnosti podepisující osoby a pravosti dokumentů s elektronickými podpisy, zvolte důvěryhodný digitální podpis s digitální certifikací identity, jako jsou naše cloudové podpisy.

Začněte využívat intuitivní elektronické podpisy od Adobe

Zvolte si z široké škály plánů pro elektronické podpisy přesně podle svých jedinečných potřeb.

img

Co můžete se službou Acrobat Sign dělat?

Snadné jako poslání e-mailu

Dokument můžete k elektronickému podpisu poslat ve 3 snadných krocích. Nahrajte dokument, zadejte e-mailovou adresu podepisujícího a klikněte na tlačítko Odeslat. Hotovo.

Snadné jako poslání e-mailu

Rychlé podepisování

Podepisující jednoduše kliknou na odkaz a pak dokument elektronicky podepíšou v prohlížeči, na počítači nebo na libovolném mobilním zařízení. Nemusí se nikde registrovat ani stahovat žádné programy.

Pokyny pro odvětví

Sledování a správa průběhu

Mějte přehled o stavu každého podpisu, posílejte připomenutí, rušte žádosti a prohlížejte si podrobnou auditní stopu libovolné transakce.

Program Approved Trust List

Spolupráce s aplikacemi Microsoft a dalšími nástroji, které už používáte

Jako preferované řešení Microsoftu pro elektronické podpisy lze službu Acrobat Sign snadno integrovat s aplikacemi Microsoft. Dokumenty můžete vytvářet, upravovat a podepisovat přímo ve službě Microsoft 365. Můžete také využít integrace s mnoha dalšími nástroji pro firmy, například Salesforce a Workday.

Adobe Sign a Microsoft

Acrobat Sign – časté otázky o elektronických podpisech


Elektronický podpis je legální způsob, jak získat schválení nebo souhlas pro elektronické dokumenty a formuláře. Nejčastěji bývá definován jako „elektronický zvuk, symbol nebo postup, připojený nebo logicky spojený se smlouvou nebo jiným záznamem a vytvořený nebo připojený osobou s úmyslem záznam podepsat“. Ručně psané podpisy lze nahradit elektronickými prakticky v každém osobním nebo obchodním procesu. Můžete je použít například pro smlouvy, formuláře žádostí, formuláře pro přijímání nových zaměstnanců, dohody o mlčenlivosti, formuláře pro nové dodavatele a žádosti o nové nabídky, autorizace změn nebo žádosti o finanční podporu u státní správy.


Ano. Elektronické podpisy jsou právně závazné a vymahatelné téměř ve všech rozvinutých zemích světa. Legislativu týkající se elektronických podpisů navíc začínají přijímat i méně rozvinuté země. USA v roce 2000 přijaly zákon o elektronickém podpisu ESIGN, který umožnil používat elektronický podpis téměř ve všech oblastech života. V Evropské unii vstoupilo v červenci 2016 v platnost nařízení eIDAS (Electronic Identification and Trust Services). Podobnou legislativu přijaly i další země. Další informace získáte na naší stránce věnované legislativním otázkám týkajícím se elektronických podpisů.


Ano. Společnost Adobe bere zabezpečení vašich digitálních podpisů velmi vážně. Služba Adobe Sign vyhovuje nejpřísnějším bezpečnostním standardům a splňuje certifikace ISO 27001, SOC 2 typu 2 a PCI DSS, využívané i v odvětví platebních karet. Adobe Sign dále používá takzvaný proces Adobe Secure Product Lifecycle (SPLC), což je sada více než 1000 striktních bezpečnostních postupů od zásad vývoje softwaru, přes procesy až po nástroje. Ty jsou pak integrované do všech fází životního cyklu produktů. Další informace naleznete v Centru důvěryhodnosti Adobe


Služba Acrobat Sign umožňuje příjemcům elektronicky podepsat dokumenty napsáním nebo nakreslením jejich jména na počítači nebo mobilním zařízení nebo nahráním obrázku jejich podpisu. Mohou také využít pokročilejší cloudové podpisy založené na certifikovaných digitálních ID, které poskytují silnější ověření identity autora podpisu.  


Jednoduše nahrajte dokument, který chcete odeslat k podpisu. Zadejte e-mailové adresy příjemců a potom přetáhněte na stránku pole podpisu a pole formuláře. Klikněte na tlačítko Odeslat a služba Acrobat Sign odešle příjemcům e-mail s odkazem na váš dokument.


S jednoduchým podpisem ve službě Acrobat Sign je to vždy bezplatné a snadné. Není nutné se nikde registrovat ani stahovat žádné soubory. Jednoduše klikněte na odkaz v e-mailu a otevřete dokument na mobilu, tabletu nebo počítači. Celým procesem vás provedou přehledné pokyny. Poté v dokumentu zadejte své jméno do pole pro podpis, načtěte obrázek vašeho podpisu nebo se podepište pomocí myši, prstu nebo pera. Klikněte na Použít > Dokončit. To je vše. Další informace o tom, jak se podepsat pomocí elektronického podpisu


Ne. Online podpisy nebo elektronické podpisy jsou široký pojem, který obecně odkazuje na všechny elektronické procesy označující přijetí smlouvy nebo záznamu. Pojem „digitální podpis“ se často používá pro digitální podpis založený na certifikátu, což je specifický typ elektronického podpisu. Digitální podpisy k ověření identity autora podpisu používají digitální ID založená na certifikátu od důvěryhodných poskytovatelů služeb a pravost podpisu prokazují svázáním každého podpisu s dokumentem pomocí šifrování.

 

Cloudové podpisy ve službě Acrobat Sign jsou digitální podpisy založené na certifikátech v cloudu, které jsou ideální pro podepisování na dálku a splňují všechny předpisy.


Do služby Acrobat Sign je možné nahrát dokumenty v mnoha různých formátech a pak je odeslat k podpisu nebo z nich vytvořit opakovaně použitelné šablony. Mezi podporované aplikace a formáty patří: 

 

• PDF a Adobe PDF (.pdf) 

• Microsoft Word (.doc a .docx) 

• Microsoft Excel (.xls a .xlsx) 

• Microsoft PowerPoint (.ppt a .pptx) 

• WordPerfect (.wp) 

• Prostý text (.txt) 

• Formátovaný text (.rtf) 

• Grafické soubory (.tif, .jpg, .jpeg, .gif, .bmp a .png) 

• Web (.htm nebo .html) 

 

Další informace o tom, jak podepsat dokument Microsoft Word pomocí elektronického podpisu

Elektronický podpis je jednoduchý a právně uznávaný způsob vyjádření souhlasu nebo schválení digitálního dokumentu či formuláře. Profesionální řešení pro elektronické podpisy, jako je služba Acrobat Sign, umožňují snadno uzavřít mezinárodně platné smlouvy v několika jednoduchých krocích. Službu můžete využít pro obchodní procesy, které vyžadují elektronické podpisy, digitální podpisy nebo jejich kombinaci. Šablony pracovních postupů můžou zahrnovat předem definovaná ujednání nebo podmínky pro konkrétní typy smluv. Pracovní postupy schvalování můžete automatizovat tak, že každý krok procesu bude směrován, sledován a zaprotokolován a podepsané dokumenty pak budou uloženy v úložišti s podporou vyhledávání.

Se službou Acrobat Sign snadno odešlete dokument k elektronickému podepsání. Elektronické podpisy můžete požadovat od jedné nebo více osob. Další informace k tomu jsou tady.

*Total Economic Impact of Acrobat Sign (Celkový ekonomický dopad služby Acrobat Sign), Forrester Consulting