ADOBE ACROBAT SIGN

Co to jest podpis elektroniczny?

Podpisy elektroniczne to skuteczna, wiążąca prawnie metoda podpisywania dokumentów elektronicznych. Podpisy elektroniczne są bezpieczne i cieszą się zaufaniem na całym świecie. W wielu procesach stanowią one zamiennik podpisu odręcznego. Rozpocznij korzystanie z podpisów elektronicznych firmy Adobe.

Jakie korzyści oferują podpisy elektroniczne?

Zaufane

Podpisy elektroniczne są wiążące, zaufane i obowiązujące na całym świecie. Usługa Acrobat Sign jest doskonałym rozwiązaniem do globalnej obsługi podpisów elektronicznych.

Wydajne

Udostępniając odbiorcom funkcję elektronicznego podpisywania dokumentów, usprawnisz każdy proces. Z usługą Acrobat Sign oszczędności mogą sięgnąć 1,5 godziny na użycie na transakcję.*

Ekonomiczne

Dzięki podpisom elektronicznym oszczędzasz pieniądze i poprawiasz płynność obiegów pracy w firmie. Z usługą Acrobat Sign można zaoszczędzić nawet 6 USD na transakcję, ograniczając ilość zużywanego papieru.*

* Źródło: Total Economic Impact™ of Adobe Acrobat Sign (Ekonomiczne znaczenie usługi Adobe Acrobat Sign), badanie na zlecenie firmy Adobe przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting, styczeń 2022 r.

Do czego są używane podpisy elektroniczne?

Przekonaj się, jak podpisy elektroniczne potrafią poprawić wydajność każdego działu w dowolnej branży.

Daj zespołom możliwość skupienia się na sprzedaży, zwalniając ich z konieczności wykonywania ręcznych, powtarzalnych zadań administracyjnych.

Płynne obiegi pracy bez papierowych dokumentów pozwalają rejestrować i udostępniać poufne informacje w sposób, jakiego klienci oczekują w obecnych czasach.

Aby poprawić produktywność pracowników i zachwycić kandydatów, zadbaj o łatwy mechanizm elektronicznego podpisywania dokumentów z dowolnego miejsca.

Wykorzystaj automatyzację i nowe metody przetwarzania dokumentów i składania podpisów elektronicznych, aby zwiększyć wydajność i dbać o prywatność pacjentów.

Wprowadź w pełni cyfrowe, automatyczne procesy podpisywania elektronicznego i zatwierdzania w zespołach oraz działach całej organizacji.

Usługa Acrobat Sign otrzymała autoryzację FedRAMP Moderate, dzięki czemu pozwala upraszczać procesy z zachowaniem bezpieczeństwa danych poufnych.

Poszukujesz bezpieczniejszych podpisów elektronicznych?

Za najbezpieczniejsze podpisy elektroniczne na świecie uznaje się podpisy cyfrowe, na przykład nasze podpisy w chmurze. Jeśli wymagany jest najwyższy poziom gwarancji tożsamości osób podpisujących, ochrony transakcji lub zgodności z przepisami lokalnymi, użyj podpisu cyfrowego, w którym tożsamość cyfrowa jest potwierdzona przez zaufaną osobę trzecią.

Do czego można wykorzystać usługę Adobe Sign?

Równie łatwe jak wysłanie wiadomości e-mail

Wysyłanie dokumentu do elektronicznego podpisania składa się z 3 prostych kroków. Prześlij dokument, dodaj adres e-mail osoby podpisującej i wybierz opcję Wyślij. I to wszystko.

Błyskawiczne podpisywanie

Osoba podpisująca musi tylko kliknąć łącze i złożyć podpis elektroniczny w przeglądarce, na komputerze lub na dowolnym urządzeniu przenośnym. Nie trzeba nic pobierać ani się rejestrować.

Śledzenie postępów i zarządzanie procesem

Możesz na bieżąco śledzić podpisywane dokumenty. Oprogramowanie wskazuje stan poszczególnych podpisów oraz umożliwia wysyłanie przypomnień, anulowanie żądań i przeglądanie szczegółowego rejestru wszystkich transakcji elektronicznych.

Praca z programami Microsoft i innymi już używanymi narzędziami

Jako preferowane przez firmę Microsoft rozwiązanie do obsługi podpisów elektronicznych, usługa Acrobat Sign bezproblemowo integruje się z aplikacjami firmy Microsoft. Dokumenty możesz tworzyć, edytować i podpisywać w różnych formatach bez opuszczania platformy Microsoft 365. Przygotowaliśmy integracje do wielu innych narzędzi biznesowych, takich jak Salesforce i Workday.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Chętnie udzielimy pomocy i odpowiemy na pytania w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach do obsługi podpisów elektronicznych, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnych wymagań biznesowych.

Podpisy elektroniczne Acrobat Sign — często zadawane pytania

Podpis cyfrowy jest to bezpieczniejsza wersja podpisu elektronicznego. Taki podpis generuje się przy użyciu certyfikatu cyfrowego i w sposób kryptograficzny łączy z dokumentem (w oparciu o infrastrukturę kluczy publicznych). Certyfikat elektroniczny jest unikatowy dla danej osoby podpisującej. Uzyskuje się go od dostawcy usług zaufania lub urzędu certyfikacji po zweryfikowaniu tożsamości.

Tak. Podpis elektroniczny to ogólne określenie każdego procesu elektronicznego, który wskazuje zgodę na umowę lub akceptację pewnych informacji. Podpis cyfrowy jest to bezpieczniejsza wersja podpisu elektronicznego. Taki podpis generuje się przy użyciu certyfikatu cyfrowego i w sposób kryptograficzny łączy z dokumentem (w oparciu o infrastrukturę kluczy publicznych).

Podpis w chmurze jest to podpis cyfrowy, w przypadku którego certyfikatem cyfrowym osoby podpisującej zarządza dostawca usług zaufania w oparciu o chmurę. Podpisy w chmurze są oparte na otwartym standardzie globalnym opracowanym przez organizację Cloud Signature Consortium. W porównaniu z tradycyjnymi podpisami cyfrowymi — składanymi przy użyciu karty cyfrowej lub tokenu USB — podpis w chmurze jest łatwiejszy do złożenia. Pozwala osiągnąć ten sam poziom zaufania do podpisu przy użyciu urządzenia przenośnego lub przeglądarki internetowej. Więcej informacji znajdziesz na stronie dostawców rozwiązań do obsługi tożsamości cyfrowych w Centrum zaufania firmy Adobe.

Pieczęć elektroniczna jest to mechanizm umożliwiający osobie prawnej, na przykład firmie lub innej organizacji, potwierdzanie pochodzenia, autentyczności i integralności dokumentów. Pieczęcie elektroniczne mogą stanowić silne dowody w postępowaniach prawnych, gdyż wskazują, że dokument nie został zmieniony i pochodzi od osoby wskazanej w certyfikacie cyfrowym pieczęci.

Tak. Podpisy elektroniczne są wiążące w wielu krajach na świecie. Więcej informacji o stanie prawnym podpisów elektronicznych znajdziesz na stronach przepisów dotyczących podpisów elektronicznych na świecie w Centrum zaufania firmy Adobe.

Przegląd zabezpieczeń usługi Adobe Acrobat Sign zawiera informacje o produktach Adobe Acrobat Sign Solutions. Więcej informacji o tym, jak firma Adobe chroni produkty, dane i dane osobowe, znajdziesz w Centrum zaufania usługi Adobe Sign.

Więcej informacji o zgodności usługi Adobe Acrobat Sign z przepisami znajdziesz na liście certyfikatów, standardów i przepisów dotyczących zgodności, które stosuje firma Adobe w Centrum zaufania firmy Adobe.