Adobe Document Cloud dla działu kadr

Zaawansowane rozwiązania dla dynamicznego działu kadr

Usługa Adobe Document Cloud pozwala zbudować w pełni cyfrowe środowisko spraw kadrowych. Dzięki połączeniu oprogramowania Adobe Acrobat i Adobe Acrobat Sign ułatwia ona rezygnację z dokumentów papierowych, w zamian oferując intuicyjne formularze online i funkcjonalne podpisy elektroniczne. Taki system pomaga w zatrudnianiu i angażowaniu pracowników oraz zarządzaniu nimi, jednocześnie zapewniając ich produktywność niezależnie od miejsca pracy.

Tekst podpowiedzi

Ulepszanie wszystkich procesów kadrowych przez cyfryzację i personalizację

Tworzenie wspaniałych materiałów

Całkowicie pożegnaj procesy obsługiwane ręcznie. Zastąp je w organizacji narzędziami do tworzenia i wspólnego redagowania dokumentów z dowolnego miejsca, a także funkcją uzyskiwania ważnych podpisów jednym kliknięciem.

Wyższa produktywność

Dzięki wstępnie zatwierdzonym szablonom dokumentów kadrowych skojarzonych z usługą Acrobat Sign możesz skupić się na rekrutacji i wdrażaniu najlepszych pracowników zamiast na rutynowych, żmudnych zadaniach kadrowych.

Efektywna współpraca

Scal dokumenty i uporządkuj je w jednym pliku PDF z funkcją wyszukiwania, aby w takiej formie rozesłać materiały do recenzentów. Funkcje firmy Adobe do obsługi podpisów elektronicznych integrują się z przestrzenią roboczą w narzędziach Teams, aby ułatwić współpracę i przyspieszyć proces zatwierdzania dokumentów.

Własne parametry

Narzędzia Acrobat możesz w pełni dostosować do wizerunku marki, tak aby dostawcy i potencjalni pracownicy korzystali z profesjonalnego, cyfrowego interfejsu.

Zawsze aktywna działalność — z dowolnego miejsca

Dzięki aplikacjom mobilnym Adobe Document Cloud możesz oferować nowoczesne, zintegrowane rozwiązania, które pomagają pracownikom oraz zapewniają ich produktywność zarówno w biurze, jak i poza nim.

Ochrona i zabezpieczanie poufnych informacji

Dzięki hasłom możesz chronić dane osobowe, a także ograniczać dostęp do kopiowania, edycji lub drukowania poufnych dokumentów.

ABERDEEN

Cyfryzacja dokumentów kadrowych pozwala usprawnić pracę działu.

Działy kadr stosujące podpisy elektroniczne wdrażają nowych pracowników cztery razy szybciej niż konkurencja. Przeczytaj badanie, aby dowiedzieć się więcej i odkryć, jak podpisy elektroniczne ułatwiają pracę.

Obraz

Usługa Adobe Document Cloud pozwala klientom efektywnie zarządzać wszystkimi procesami obejmującymi pracowników — od zatrudniania przez wdrażanie po dalsze etapy pracy.

obraz

10 000 pracowników działających zdalnie

Firma Varian przeprowadziła migrację do usługi Acrobat Sign i udostępniła 10 000 kont użytkowników w oparciu o logowanie jednokrotne, aby przejść na system pracy zdalnej. Następnie w ciągu tylko dwóch miesięcy wdrożono 250 nowych pracowników.

obraz

Sześciokrotnie szybsze przetwarzanie dokumentów

Dział kadr uczelni California State University Fullerton używa usługi Acrobat Sign do sprawnego przetwarzania 370 dokumentów w miesiącu.

obraz

Skrócenie czasu nawiązania kontaktu o 93%

Firma Novozymes stawia na dynamiczny rozwój i błyskawicznie wdraża nowych pracowników dzięki usłudze Acrobat Sign.

obraz

Oszczędność 22000 roboczogodzin w tygodniu

Dzięki usłudze Acrobat Sign firma EmployBridge przestała marnować papier i uzyskała ogromną poprawę produktywności pracowników.

Większe możliwości używanych już narzędzi kadrowych

Rozwiązania oparte na usłudze Adobe Document Cloud są wyjątkowo łatwe do wdrożenia. Dzięki gotowym integracjom z oprogramowaniem firmy Microsoft i używanymi już systemami kadrowymi praca przebiega sprawnie każdego dnia.

obraz
obraz
obraz
obraz

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Chętnie udzielimy pomocy w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach, a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną do konkretnych wymagań biznesowych.

Chętnie udzielimy pomocy

w zakresie podstawowych informacji o naszych rozwiązaniach,

a także przygotujemy indywidualną ofertę dostosowaną

do konkretnych wymagań biznesowych.

obraz