Naše pracovné postupy fungujú kvalitne, pretože také sú

Acrobat Sign neponúka len procesy podpisovania. Vďaka nástrojom na vizuálny dizajn umožňuje automatizovať a zefektívniť každú úlohu v pracovnom postupe dokumentov od začiatku až do konca.

NetApp

„Naši obchodní zástupcovia získali prostredníctvom aplikácie Acrobat Sign samoobslužný prístup k vopred schváleným zmluvám o zachovaní dôvernosti, čo výrazne urýchlilo spracúvanie a dokončovanie zmlúv.“ 

– Connie Brenton, riaditeľka prevádzky a vedúca právneho oddelenia, NetApp


Overovanie podpisovateľov

Smerovanie dokumentov v správnom poradí

Acrobat Sign umožňuje každému vo vašej organizácii prispôsobovať a automatizovať pracovné postupy s dokumentmi. Vaši zamestnanci môžu ľahko získavať elektronické podpisy, zhromažďovať údaje z formulárov, potvrdzovať prijatie dôležitých dokumentov a v niekoľkých krokoch urýchliť dokončenie celého procesu.

  • Prideľujte používateľom rôzne roly, napríklad podpisovateľ, schvaľovateľ, príjemca, používateľ zadávajúci údaje do formulára, certifikovaný príjemca a delegujúci používateľ.
  • Smerujte dokumenty príjemcom v určitom poradí.
  • Pozývajte viacerých účastníkov prostredníctvom jednej žiadosti.
  • Umožnite ktorémukoľvek členovi skupiny podpísať dokument alebo odpovedať na žiadosť.
  • Nastavujte pripomenutia a upozornenia.
Overovanie podpisovateľov
Vytvárajte pre svoje tímy opakovane použiteľné šablóny

Vytvárajte pre svoje tímy opakovane použiteľné šablóny

Vizuálny program na tvorbu pracovných postupov v aplikácii Acrobat Sign uľahčuje vytváranie opakovane použiteľných šablón pracovných postupov, vďaka ktorým sa môžu používatelia vyhnúť bežným chybám, ako aj dosahovať správne a konzistentné výsledky. Môžete pomocou neho ľahko:

  • určovať dokumenty, ktoré budú súčasťou zmluvy;
  • definovať príjemcov;
  • vyberať polia formulárov, ktoré majú byť vopred vyplnené odosielateľom;
  • stanovovať dátum vypršania zmluvy alebo možnosti hesla;
  • zadávať pokyny pre používateľov.

Automatizované procesy od začiatku do konca

Vytvorte online samoobslužné prostredie, ktoré pomôže zákazníkom, partnerom alebo zamestnancom naštartovať obchodné procesy a automaticky spustiť správny pracovný postup pre správnu príležitosť.

1. Spustite nový proces.

Vytvorte HTML formuláre na predbežnú kvalifikáciu nových žiadostí a vyberte správny formulár alebo súbor dokumentov pre správnu situáciu. 

2. Aktivujte ďalšie kroky. 

Pomocou podmienenej logiky správne nasmerujte jednotlivé žiadosti, aby sa dokumenty automaticky presúvali medzi úlohami.

3. Vykonajte akciu.

Automaticky smerujte úlohy správnym ľuďom. Zhromažďujte dokumenty, kontrolujte ich, schvaľujte, podpisujte, doručujte a mnoho ďalšieho.

4. Používajte informačné tabule.

Spravujte podpísané a prijaté dokumenty, vytvárajte správy a sledujte stav dokumentov v reálnom čase.

Mega Sign: od jedného k mnohým

Eliminujte stres zo zháňania podpisov od stoviek ľudí. Ak potrebujete, aby tú istú zmluvu podpísalo viacero ľudí, a chcete, aby bola prispôsobená každému zvlášť, môžete to ľahko a rýchlo urobiť pomocou funkcie Mega Sign v aplikácii Acrobat Sign. Stačí importovať zoznam príjemcov, vybrať požadovaný formulár a už len kliknúť na Odoslať.

Efektívnejšia práca s podnikovými aplikáciami

Zjednodušte si správu dokumentov pomocou predpripravených integrácií aplikácie Acrobat Sign. Môžete ich používať v podnikových aplikáciách, ktoré už poznáte, ako napríklad Salesforce, Workday, Apttus, Ariba a ďalších. Sú pripravené na okamžité používanie a nevyžadujú žiadne programovanie.

Vytvárajte pre svoje tímy opakovane použiteľné šablóny

Integrácia so službou Salesforce

Integrácia aplikácie Acrobat Sign pracuje natívne so šablónami zmlúv v službe Salesforce. Niekoľkými rýchlymi kliknutiami môžete vybrať najaktuálnejšiu verziu zmluvy vopred vyplnenú informáciami o zákazníkovi a odoslať ju na podpis – to všetko priamo v službe Salesforce alebo v mobilnej aplikácii Salesforce.

Čo ešte potrebujete vedieť?

Trust Center.

Zabezpečenie, súlad s predpismi, dostupnosť

Stručný prehľad riešenia

Preskúmajte tri pracovné postupy pre zmluvy o zachovaní dôvernosti využívajúce Acrobat Sign.

Legal e-signatures.

Spĺňajte aj tie najprísnejšie právne požiadavky. S aplikáciou Acrobat Sign je to hračka.

Chcete sa dozvedieť viac?

Či už potrebujete iba základné informácie o našich riešeniach, alebo by ste si chceli vyžiadať prispôsobenú cenovú ponuku pre jedinečné požiadavky svojho podniku, sme tu na to, aby sme vám zodpovedali všetky vaše otázky.