Få ut mer av e-underskrifter med Acrobat Sign.

Nedan hittar du tips, självstudiekurser och annan information om hur du får ut maximalt av e-underskrifter med Acrobat Sign.

Det går att göra mycket med e-underskrifter i Acrobat Sign. Läs mer här.

Skapa ett onlineformulär.

Förvandla enkelt pdf:er och andra dokument till onlineformulär med funktionen för webbformulär.

Underteckna en pdf med en digital signatur.

I sex enkla steg kan du skapa, tillämpa, förgranska och autentisera en digital signatur för en pdf-fil.

Skapa en elektronisk signatur.

Skippa pappret. Börja signera dokument snabbare och effektivare med e-underskrifter.

Signera ett Microsoft Word-dokument.

Acrobat Sign och Microsoft Word är superkompatibla. Det är lätt att lägga till en e-underskrift i ett Word-dokument.

Vad är en e-signatur?

En e-signatur är ett juridiskt giltigt sätt att skriva under digitala dokument, och den kan ersätta handskrivna signaturer vid praktiskt taget alla tillfällen.

Vad är en certifikatsbaserad digital signatur?

En certifikatsbaserad digital signatur är en särskild sorts e-signatur som uppfyller de strängaste lagkraven.

Skapa onlineavtal.

Skicka runt avtal och samla in juridiskt bindande e-signaturer med Acrobat Pro. Det är snabbt, enkelt och helt enligt reglerna.

Säkert och flexibelt.

Våra e-signaturer som drivs av Acrobat Sign uppfyller de strängaste lagarna och säkerhetskraven i världen.

Hantera formulären online med Acrobat Sign.

Förvandla pdf:er och dokument till onlineformulär för olika affärsändamål och gör dem enkelt åtkomliga för dem som behöver.

Fortsätt utforska. Här finns mer resurser (avser huvudsakligen förhållanden i USA).