Υπογράψτε με ψηφιακή υπογραφή.

Η δημιουργία ψηφιακής υπογραφής σε ένα αρχείο PDF είναι εύκολη με το Adobe Acrobat Sign.

Υπογράψτε με ψηφιακή υπογραφή.
Acrobat Sign

Δωρεάν δοκιμή Acrobat Sign

Τι είναι οι ψηφιακές υπογραφές;

Όταν υπογράφετε έγγραφα στο διαδίκτυο, καμία μέθοδος δεν είναι πιο προηγμένη ή ασφαλής από τη χρήση ψηφιακής υπογραφής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ψηφιακή υπογραφή για να συμμορφωθείτε με τις πιο απαιτητικές νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις, επειδή παρέχει το υψηλότερο επίπεδο βεβαιότητας σχετικά με την ταυτότητα κάθε υπογράφοντος και τη γνησιότητα των εγγράφων που υπογράφει.

Η ψηφιακή σας ταυτότητα είναι αξιόπιστη.

Η ψηφιακή σας ταυτότητα είναι αξιόπιστη.

Οι συμβατές ψηφιακές ταυτότητες που βασίζονται σε πιστοποιητικά προέρχονται από διαπιστευμένους παρόχους. Πρέπει να αποδείξετε την ταυτότητά σας για να μπορέσετε να λάβετε μια τέτοια.

Όλα κρυπτογραφούνται.

Όλα κρυπτογραφούνται.

Η ψηφιακή σας υπογραφή και το έγγραφο PDF που υπογράφετε κρυπτογραφούνται μαζί και δεσμεύονται με μια σφραγίδα που αποκλείει την παραβίαση.

Είναι μοναδικό για εσάς.

Είναι μοναδικό για εσάς.

Κάθε φορά που υπογράφετε ένα έγγραφο, χρησιμοποιείτε το δικό σας μοναδικό ψηφιακό πιστοποιητικό και PIN για να επικυρώσετε τα διαπιστευτήριά σας και να αποδείξετε ότι είστε αυτός που λέτε ότι είστε.

Είναι εύκολο να επικυρωθεί.

Είναι εύκολο να την επικυρώσετε.

Τόσο το υπογεγραμμένο έγγραφο όσο και η ψηφιακή σας υπογραφή μπορούν να επικυρωθούν εκ νέου από μια Αρχή Έκδοσης Πιστοποιητικών (CA) ή έναν TSP για έως και 10 χρόνια μετά το συμβάν υπογραφής.

Έχετε σκεφτεί την ηλεκτρονική υπογραφή;

Οι ηλεκτρονικές υπογραφές, ή στα Αγγλικά e-signatures, έχουν το ίδιο επίπεδο ευκολίας με τις ψηφιακές υπογραφές, αλλά απαιτούν λιγότερο έλεγχο ταυτότητας. Μπορείτε να υπογράψετε ένα έγγραφο PDF ή άλλο έγγραφο γρήγορα και με ασφάλεια με μια ηλεκτρονική υπογραφή.

Έχετε σκεφτεί την ηλεκτρονική υπογραφή;

Οι ηλεκτρονικές υπογραφές, σε αντίθεση με τις ψηφιακές υπογραφές, έχουν το ίδιο επίπεδο ευκολίας και απαιτούν λιγότερη αυθεντικοποίηση.