Toegankelijkheid
Adobe
Aanmelden Privacy Mijn Adobe

Adobe Digital Editions — Help

Aan de slag

U kunt Adobe® Digital Editions op verschillende manieren op uw systeem installeren. U kunt eenvoudig naar de pagina met het installatieprogramma gaan en Adobe Digital Editions vanaf deze pagina installeren. Het is ook mogelijk dat u wordt gevraagd om Adobe Digital Editions te installeren wanneer u een item koopt of uit een bibliotheek leent. In dat geval maakt de installatie deel uit van het downloadproces. Sluit alle geopende toepassingen, in het bijzonder de Adobe Acrobat®- of Reader®-software, voordat u Adobe Digital Editions installeert.

In beide gevallen wordt u eerst gevraagd te bevestigen dat u beseft dat u een toepassing met volledige bevoegdheden installeert. Adobe Digital Editions is niet alleen een webtoepassing, maar ook een volledig functionele toepassing die een aantal kleine bestanden naar uw vaste schijf schrijft. Vervolgens wordt u gevraagd om de installatie goed te keuren. Na een snelle download wordt Adobe Digital Editions gestart en wordt u gevraagd om de licentieovereenkomst voor eindgebruikers te accepteren.

Activering en autorisatie

Na de installatie wordt u in de wizard Setup Assistant gevraagd om Adobe Digital Editions te activeren (tijdens dit proces moet u online zijn). Tijdens de activering hebt de keuze om uw computer te autoriseren met een Adobe-id. Als u nog geen Adobe-id hebt, kunt u deze gratis maken. Dit duurt maar heel even. Met de Adobe-id kunt u items die met DRM (Digital Rights Management) zijn beveiligd, tussen meerdere computers of apparaten overbrengen en terugzetten na verlies van gegevens of herinstallatie van het systeem.

Een Adobe-id biedt u ook een Adobe-lidmaatschap, waarmee u toegang krijgt tot downloads van testversies, honderden gratis productextensies en speciale secties voor gemeenschappen. Hiermee kunt u ook uw activiteiten in de Adobe Worldwide Store weergeven en beheren.

Adobe raadt u nadrukkelijk aan om uw computer bij de oorspronkelijke activering te autoriseren, zodat uw digitale inhoud is beveiligd. Als u uw computer later wilt autoriseren, kiest u Library > Authorize Computer.

Na de activering worden alle boeken, tijdschriften of overige documenten die u eerder met de Adobe Acrobat®- of Reader®-software hebt gekocht, naar Adobe Digital Editions gemigreerd. Gewoonlijk verloopt dit proces vrij snel. Adobe Digital Editions opent elk item en verifieert de licentie van de gebruiker. Als u geen met DRM beveiligde items hebt, hoeft u tijdens de migratie niet online te zijn. Als u een groot aantal items hebt (bijvoorbeeld meer dan 100), kan dit proces even duren. Tijdens het proces wordt de status van de migratie aangegeven met een voortgangsbalk.

Opmerking: items die u eerder met Adobe Acrobat®- of Reader®-software uit een openbare bibliotheek hebt geleend, worden niet naar Adobe Digital Editions gemigreerd. U dient het item naar de bibliotheek te retourneren en het vervolgens opnieuw met Digital Editions te lenen.

Adobe Digital Editions voert vervolgens een aantal interne taken uit (om de manifest- en toepassingssnelkoppelingen in te stellen) en wordt gestart.

Bibliotheek- en leesweergave

Zodra de toepassing is gestart, ziet u de bibliotheek- of leesweergave. In de bibliotheekweergave kunt u uw verzameling items weergeven en organiseren. In de leesweergave kunt u uw documenten lezen, afdrukken, doorzoeken, erin navigeren en er bladwijzers aan toevoegen. Adobe Digital Editions onthoudt ook waar u was gebleven toen u een bepaald item de vorige keer hebt weergegeven, en ook wat u deed de laatste keer dat u het programma hebt afgesloten. De eerste keer dat u toegang krijgt tot de toepassing, gaat u automatisch naar de leesweergave als u een item downloadt. Als u alleen de toepassing start, gaat u naar de bibliotheekweergave.

Beide weergaven bevatten drie gebieden: de werkbalk bovenaan, het hoofdwerkgebied en een samenvouwbaar deelvenster links. Het linkerdeelvenster kan worden gesloten door de kleine grijze balk met de kleine grijze driehoek op de scheidingsbalk te verslepen of erop te dubbelklikken. U kunt het linkerdeelvenster weer openen door opnieuw op de scheidingsbalk te dubbelklikken of door de balk vast te grijpen en te verslepen.

In de bibliotheekweergave wordt het hoofdgebied ingenomen door de items in de boekenkast die momenteel is geselecteerd. Het linkerdeelvenster bevat altijd de boekenkasten zelf. De leesweergave bevat een hoofddocumentgebied, een werkbalk bovenaan en een deelvenster met tabbladen links. Het deelvenster met tabbladen toont de inhoudsopgave (als het item er een heeft) of de bladwijzers (als die er zijn). U kunt in het linkerdeelvenster tussen de twee tabbladen schakelen door boven aan het deelvenster, net onder de werkbalk, op de pictogrammen te klikken.

Als u heen en weer tussen de lees- en bibliotheekweergave wilt schakelen, klikt u uiterst links op de werkbalk op het bibliotheek- of leespictogram (of gebruikt u de desbetreffende sneltoets).

Items aan de bibliotheek toevoegen

In de bibliotheekweergave kunt u items aan uw bibliotheek toevoegen. U kunt items op verschillende manieren toevoegen:

 • Gebruik de menuoptie Add Item to Library (of de desbetreffende sneltoets).
 • Sleep de bestanden vanaf uw desktop of bestandenbrowser en zet ze neer.
 • Download items vanaf internet — vanaf elektronische winkelsites of een van de vele openbare bibliotheken die Adobe Digital Editions ondersteunen.

Wanneer u items toevoegt, worden ze aan uw algemene bibliotheek toegevoegd. Vervolgens kunt u de items naar wens rangschikken (zie "Alles over boekenkasten"). Er gelden geen beperkingen op het aantal of type items dat uw bibliotheek kan bevatten.

U kunt alle informatie over een item opvragen door het te selecteren en Item Info te kiezen in het contextmenu voor dat item (kijk uit naar het driehoekje). Item Info bevat meer metagegevens over het item, de machtigingen (aantal exemplaren of afdrukbare pagina's, enzovoort), alsook de werkelijke locatie van het item op uw computer.

Opmerking: als u items vanaf uw computer toevoegt door erop te dubbelklikken of door ze direct vanaf internet te downloaden (niet via een elektronische winkelsite of bibliotheek), worden de items niet aan uw bibliotheek toegevoegd. U kunt die items weergeven, maar zij vormen geen onderdeel van uw permanente bibliotheek. Alleen items die met een van de drie bovenstaande methoden zijn toegevoegd, worden aan uw permanente bibliotheek toegevoegd.

Online items kopen

De online aankoop van items bestaat uit twee stappen: de commerciële handeling waarbij u voor het item betaalt en de daaropvolgende download van het item naar uw computer. Wanneer u voor uw item of items hebt betaald en hebt gevraagd om ze te downloaden, communiceert Adobe Digital Editions met de server van de eBook-site. Tijdens dit gesprek verzendt de eBook-server de inhoud van het item naar Adobe Digital Editions. Er verschijnt (gewoonlijk) heel even een downloadvenster. Vervolgens verschijnt een tweede dialoogvenster met de tekst "Authorizing content". Adobe Digital Editions krijgt nu de mogelijkheid om het item te lezen dat zojuist is gedownload. Vervolgens wordt uw item geopend.

Bibliotheekitems lenen

U kunt items uit een groot aantal openbare bibliotheken lenen voor gebruik met Adobe Digital Editions. Het downloadproces is vergelijkbaar met de online aankoop van items, met dit verschil dat u nu niets hoeft te betalen. Wanneer het item in uw bibliotheek staat, verschijnt een "banner" waarop wordt aangegeven hoeveel tijd u hebt voordat het item verloopt. Wanneer het item verloopt, blijft het aanwezig in uw bibliotheek, maar kunt u het niet meer lezen. U dient het te verwijderen om het uit uw bibliotheek weg te halen. U kunt items ook vroegtijdig retourneren wanneer u ze hebt gelezen. Dit is soms wenselijk omdat bibliotheken het aantal items beperken dat tegelijkertijd kan worden geleend. Klik eenvoudig op het menu Item Info en kies Early Return.

Bibliotheek sorteren

Wanneer de items in uw bibliotheek staan, zijn er twee manieren om de inhoud van een boekenkast weer te geven. U kunt miniaturen van uw items weergeven. De miniatuur is de omslag van het item (of de eerste pagina als het boek geen omslag heeft). In deze weergave ziet u de reeks miniaturen en bepaalde informatie over elk item (auteur, titel). U kunt de items die worden weergegeven, sorteren op auteur, titel, aanmaakdatum, aantal pagina's, enzovoort.

Als u meer items tegelijk wilt weergeven of ze eenvoudiger wilt sorteren, schakelt u naar de lijstmodus. In deze modus ziet u een tabelweergave van de items in een bepaalde boekenkast. U kunt de lijst sorteren door op een van de kolomkoppen te klikken (bijvoorbeeld op de kop van de kolom met de naam van de auteurs of de kolom met het aantal pagina's).

Alles over boekenkasten

Boekenkasten bieden weergaven van uw bibliotheek. Verschillende boekenkasten tonen u verschillende weergaven of selecties uit de volledige verzameling items in uw bibliotheek. De toepassing heeft twee soorten boekenkasten: intelligente of door de gebruiker gedefinieerde boekenkasten. Er zijn vier intelligente boekenkasten, die door de toepassing zijn gedefinieerd:

 • All Items — Toont elk item in uw bibliotheek
 • Borrowed — Toont alle items in uw bibliotheek die u uit een bibliotheek hebt geleend
 • Purchased — Toont alle items in uw bibliotheek die u hebt gekocht en in uw bezit hebt
 • Recently Read — Toont de items die u de voorbije 30 dagen hebt gelezen

U kunt de inhoud of voorwaarden van intelligente boekenkasten niet beïnvloeden of wijzigen (behalve door items toe te voegen of uit uw bibliotheek weg te halen).

Door de gebruiker gedefinieerde boekenkasten zijn de boekenkasten die u zelf maakt en beheert. U kunt heel eenvoudig boekenkasten maken. Klik eenvoudig op de knop "+" onder aan het linkerdeelvenster of kies New Bookshelf in het menu Options, ook onder aan het linkerdeelvenster. U kunt een boekenkast elke gewenste naam geven, maar u geeft het best een betekenisvolle naam die bovendien niet te lang is. Als u uw boekenkast wilt vullen, sleept u items van een van uw andere boekenkasten (waaronder ook door de gebruiker gedefinieerde boekenkasten) en zet u ze neer in uw boekenkast. De items worden hierdoor niet tussen de boekenkasten verplaatst. Een item wordt zo alleen naar de nieuwe boekenkast gekopieerd. Er gelden geen beperkingen op het aantal items in een door de gebruiker gedefinieerde boekenkast. Als u items uit uw boekenkast wilt weghalen, selecteert u het item (zodat het met een lichtgrijze achtergrond wordt gemarkeerd) en drukt u op Del. U kunt ook het menu van het item gebruiken. Wanneer een item is geselecteerd, is het menu toegankelijk via de kleine grijze driehoek in de linkerbovenhoek van het geselecteerde item.

Opmerking: bepaalde online boekhandels verkopen items zonder DRM-beveiliging. Dit is zeldzaam, maar dit kan na verloop van tijd gebruikelijker worden. Momenteel verschijnen dergelijke items niet in de boekenkast Purchased.

Items tussen computers overbrengen

Als u uw computer hebt geautoriseerd, "vergrendelt" Adobe Digital Editions uw eBooks en overige digitale publicaties niet op die computer — zij worden aan u toegewezen via uw Adobe-id. Dit houdt in dat u bibliotheekitems naar maar liefst zes computers of ondersteunde mobiele apparaten kunt overbrengen.

Voordat u items tussen computers kunt overbrengen, moet u beide computers met uw Adobe-id autoriseren.

Opmerking: bladwijzers worden niet gekopieerd wanneer u items naar een andere computer overbrengt.

Een bibliotheekitem naar een andere geautoriseerde computer overbrengen:

 1. Op de computer waarvan u items overbrengt, zoekt en opent u de map My Digital Editions, die zich in de map Mijn documenten bevindt.
 2. Kies de EPUB- of PDF-bestanden die overeenkomen met de eBook-titels die u wilt overbrengen.
 3. Kopieer de geselecteerde bestanden naar de draagbare media, zoals een flashstation, of verzend de bestanden per e-mail naar de doelcomputer.
 4. Op de doelcomputer kopieert u de EPUB- of PDF-bestanden naar de map Mijn documenten\My Digital Editions.
 5. Open Adobe Digital Editions op de doelcomputer. Kies Library > Add Item to Library, navigeer vervolgens naar de map My Digital Editions en selecteer de nieuwe bestanden om ze in de bibliotheek te plaatsen.

Items naar een ondersteunde eReader overbrengen

Met Adobe Digital Editions kunt u items uit uw bibliotheek naar een ondersteund eReader-apparaat overbrengen.

Sluit het ondersteunde eReader-apparaat op uw computer aan en start Digital Editions. In Digital Editions wordt de aanwezigheid van uw apparaat automatisch gedetecteerd en wordt aangeboden om het met uw Adobe-id te autoriseren. Als u Digital Editions nog niet met uw computer hebt geautoriseerd, dient u die autorisatie eerst te voltooien. (Digital Editions begeleidt u door dit proces: raadpleeg het onderwerp Activering en autorisatie .) Zowel Digital Editions als het apparaat moeten zijn geautoriseerd om beveiligde inhoud te kunnen overbrengen naar en van het apparaat. Onbeveiligde inhoud kan van en naar het apparaat worden overgebracht zonder dat u het apparaat of Digital Editions hoeft te autoriseren, maar Adobe raadt u nadrukkelijk aan om Digital Editions te autoriseren omdat zo de inhoud van uw beveiligde boeken overdraagbaar wordt, ongeacht of ze zich in Digital Editions of op het ondersteunde apparaat bevinden.

Na de autorisatie verschijnt het apparaat als een nieuwe boekenkast in uw bibliotheek. U kunt items naar en van boekenkast van het apparaat overbrengen, net zoals u dat met andere boekenkasten in uw bibliotheek doet. U kunt boeken lezen die zich op uw apparaat of uw eigen computer bevinden. U kunt zelfs boeken lezen op het apparaat van een vriend. (U kunt echter geen boeken overbrengen van zijn of haar apparaat naar uw computer of omgekeerd.)

Belangrijk: koppel het apparaat niet los wanneer u bibliotheekitems naar of van uw computer overbrengt.

Items uit de bibliotheek weghalen

Er bestaat een verschil tussen het verwijderen van een item en het weghalen van een item uit een boekenkast. Als u een item verwijdert, ongeacht of u zich in een door de gebruiker gedefinieerde boekenkast of een van de intelligente boekenkasten bevindt, wordt het item volledig uit uw bibliotheek verwijderd. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt. Wees dus zeker dat u het item wilt verwijderen en niet alleen maar wilt weghalen. U wordt gevraagd om te bevestigen dat u het item uit uw bibliotheek wilt verwijderen.

Opmerking: als u een item uit uw bibliotheek verwijdert, wordt het overeenkomende bestand niet van uw computer verwijderd. Als u echter een item uit de bibliotheek op uw Sony® Reader verwijdert, wordt het overeenkomende bestand wel van het apparaat verwijderd.

Als u een item uit een door de gebruiker gedefinieerde boekenkast wilt weghalen, maar niet uit uw bibliotheek wilt verwijderen, kiest u Remove item from Bookshelf in het contextmenu van het item.

Wanneer u een PDF-document in de leesweergave opent, ziet u een werkbalk met meerdere elementen:

 • Een besturingselement met het paginanummer/aantal pagina's, waarin u het nummer kunt opgeven van de pagina waarnaar u wilt gaan
 • Een printerpictogram (dat kan uitgeschakeld zijn, bijvoorbeeld als uw item niet mag worden afgedrukt)
 • Het bladwijzerpictogram
 • Een reeks van vier pictogrammen die overeenkomen met de paginaweergavemodi
 • Een veld waarin u tekst kunt invoeren die u in het document wilt zoeken

Er zijn vier paginaweergavemodi waarin u kunt navigeren:

 • Fit Double Pages — In deze modus worden twee pagina's tegelijk weergegeven. U kunt van pagina naar pagina gaan met behulp van menuopties (klik links op de werkbalk op het woord "Reading"), de schuifbalkknoppen of de toetsen Page Up en Page Down. U kunt de schaal van de pagina niet aanpassen (tenzij u de venstergrootte wijzigt) en ook niet vloeiend schuiven.
 • Fit Single Page — In deze modus wordt de schaal van de pagina aangepast zodat de hele pagina het weergavegebied vult. U kunt door het document bladeren zoals u dat in de modus Fit Double Pages met menuopties, knoppen of sneltoetsen doet.
 • Fit to Width — In deze modus wordt de schaal van de pagina aangepast aan de breedte van het weergavegebied, maar de pagina is in de hoogte mogelijk niet helemaal zichtbaar. In deze modus kunt u door pagina's bladeren zoals u dat in de vorige modi doet. U kunt ook vloeiend schuiven met de kleine schuifbalkknoppen boven of onder aan de schuifbalk. Wanneer u (bijvoorbeeld) door de pagina's bladert met de toetsen Page Up en Page Down, wordt de weergave herleid tot de grootte van de pagina die momenteel zichtbaar is.
 • Custom Fit — In deze modus wordt op de pagina in- of uitgezoomd met het zoomniveau dat u kiest. U ziet twee weergaven van de pagina: een miniatuur van de hele pagina in een kleine zwevende "widget", met een heldere rechthoek die het in- of uitgezoomde gedeelte aangeeft van de pagina die in het hoofddocumentgebied wordt weergegeven. Het in- of uitgezoomde gedeelte vult het hoofddocumentgebied. U kunt het zoomniveau wijzigen door de kleine schuifbalk links van de widget aan te passen. In deze modus kunt u ook naar de vorige of volgende pagina bladeren, opnieuw op basis van de grootte van de pagina die zichtbaar is in de hoofddocumentweergave. U kunt ook vloeiend schuiven.

Bovendien kunt u binnen het document navigeren met behulp van de inhoudsopgave, als deze beschikbaar is.

EPUB-documenten zijn opgebouwd uit herschikbare inhoud (net zoals webinhoud), dit in tegenstelling tot PDF-documenten, die een vaste indeling hebben. In plaats van verschillende weergavemodi heeft de werkbalk in de leesweergave twee pictogrammen "a", waarmee u de grootte wijzigt van het lettertype dat wordt gebruikt om het item weer te geven.

Daarnaast bevat de werkbalk het veld met paginanummer/aantal pagina's, het printerpictogram en het bladwijzerpictogram, die ook aanwezig zijn wanneer u PDF-documenten weergeeft. Typ een paginanummer in het veld en druk op Enter om naar die pagina te gaan. U kunt in EPUB-documenten ook navigeren met behulp van de gebruikelijke paginabesturingselementen (menu, schuifbalk, sneltoetsen) of de inhoudsopgave (als het document er een heeft).

Tekst zoeken

Tekst zoeken in een document (PDF of EPUB) is eenvoudig. U hoeft maar op het besturingselement Find op de werkbalk te klikken, het woord of de woordgroep te typen en op Enter te drukken. De toepassing zoekt de eerste (of volgende) vermelding van het woord in het huidige document, gaat naar die pagina en markeert het woord of de woordgroep. Vervolgens kunt u hetzelfde woord opnieuw zoeken door op de kleine pijl-rechts rechts van het besturingselement Find te klikken. Als u in omgekeerde richting wilt zoeken, klikt u op de pijl-links. Als de toepassing het einde van het document bereikt zonder dat het woord of de woordgroep is gevonden, verschijnt een kleine rode balk waarop wordt gemeld dat het einde van het document is bereikt.

Bladwijzers

U kunt aan PDF- of EPUB-documenten bladwijzers toevoegen waarmee u snel in een document kunt navigeren. Bladwijzers verschijnen in de leesweergave in het linkerdeelvenster wanneer het tabblad Bookmarks is geselecteerd.

Een bladwijzer maken:

 1. Navigeer naar de pagina waar u een bladwijzer wilt toevoegen.
 2. (Optioneel) Selecteer tekst op de pagina.
 3. Klik op de werkbalk op het bladwijzerpictogram of klik onder aan het deelvenster Bookmarks naast het menu Options op het pluspictogram (+).
 4. (Optioneel) Voer in het dialoogvenster Add Bookmark in het gebied Notes de gewenste tekst in. De sectie Excerpt van het dialoogvenster toont de tekst die u eventueel in het document hebt geselecteerd.
 5. Klik op OK.

In het linkerdeelvenster wordt een bladwijzerkoppeling toegevoegd. Een geel rechthoekig pictogram links van de koppeling geeft een bladwijzer met notities aan, terwijl een roze pictogram een bladwijzer zonder notities aangeeft. Als u tekst hebt geselecteerd voordat u de bladwijzer hebt gemaakt, verschijnt de eerste regel van de tekst in de bladwijzerkoppeling. Als u notities hebt toegevoegd, bevat de koppeling ook de eerste regel van uw notities (geel gemarkeerd). In het document wordt tekst waarvoor een bladwijzer is toegevoegd, geel gemarkeerd voor bladwijzers met notities en roze gemarkeerd voor bladwijzers zonder notities.

Bladwijzers die u maakt, worden met uw item opgeslagen en worden samen met het item geopend de volgende keer dat u het item opent.

Als u een bladwijzer wilt bewerken, dubbelklikt u erop zodat het dialoogvenster opnieuw wordt geopend. U kunt vervolgens de gewenste wijzigingen maken, bijvoorbeeld tekst in de sectie Notes toevoegen of verwijderen.

Als u een bladwijzer wilt verwijderen, selecteert u in het deelvenster Bookmarks de bladwijzerkoppeling en drukt u op Del, kiest u Delete Selected Bookmark in het menu Options of gebruikt u de desbetreffende sneltoets.

Opmerking: de bladwijzers die u toevoegt, zijn Adobe Digital Editions-bladwijzers en geen PDF-bladwijzers (die in Acrobat of Reader aan uw "bladwijzers" worden toegevoegd en die in Adobe Digital Editions in de inhoudsopgave worden weergegeven).

Afdrukken

Adobe Digital Editions ondersteunt het afdrukken van items (tenzij dit niet is toegestaan door het document). Vectorafdrukken worden echter niet ondersteund. Pagina's worden als bitmaps afgedrukt. Hierdoor is de kwaliteit niet zo scherp als bij vectors. Voor documenten die SWF-filmfragmenten bevatten, wordt alleen het eerste frame van de film afgedrukt. Eventuele interactieve wijzigingen die u in Adobe Digital Editions in het filmfragment hebt gemaakt, zijn niet van invloed.

Diagnostische info

Wanneer problemen optreden, probeert de toepassing zo goed mogelijk te melden wat de oorzaak kan zijn, zodat u het probleem kunt oplossen. Er zijn drie algemene probleemcategorieën: downloads, beschadigde documenten en verkeerd opgemaakte documenten.

Wanneer u een item van het web downloadt, kunt u problemen ondervinden waarbij de server niet reageert of de toepassing niet de juiste verificatie kan ophalen. In Adobe Digital Editions verschijnt gewoonlijk een dialoogvenster waarin het probleem wordt beschreven. Het meest voorkomende foutbericht is "I/O Error". Dit betekent dat de toepassing geen verbinding kan maken met de server waar het item of de verificatiegegevens moeten worden opgehaald. Dit is meestal een tijdelijk probleem dat eenvoudig kan worden opgelost door het gewoon opnieuw te proberen.

U kunt ook in situaties terechtkomen waarin het item dat u aan de bibliotheek hebt toegevoegd, is beschadigd of opzettelijk of per ongeluk is verwijderd. In dat geval verschijnt in de toepassing een dialoogvenster waarin wordt gemeld dat het item ontbreekt of beschadigd is. Het boek verschijnt vervolgens in uw bibliotheek, maar heeft een "banner" (een lintstrook in de linkerbovenhoek van het item) met de tekst "Missing". U kunt proberen om het item terug te zetten naar de locatie waar dit zich oorspronkelijk bevond of u kunt proberen om het item te verwijderen en een correct exemplaar van het item aan uw bibliotheek toe te voegen.

De laatste categorie is een situatie waarbij het document een aantal kleine fouten of waarschuwingen heeft. Deze kunnen optreden, bijvoorbeeld, omdat een PDF-bestand functies gebruikt die niet door Adobe Digital Editions worden ondersteund (bijvoorbeeld JPEG 2000-compressie), of omdat een EPUB-document markeringen gebruikt die niet zijn aanbevolen. In de meeste gevallen veroorzaken deze kleine waarschuwingen of fouten geen zichtbare problemen, maar het document wordt mogelijk niet weergegeven zoals de auteur dit wenst.

Sneltoetsen

Sneltoetsen voor gehele toepassing
Win-toetsen Mac-toetsen Beschrijving van actie
Shift+F8 Cmd+F8 Focus van het toetsenbord naar de werkbalk verplaatsen
Ctrl+F2 Cmd+F2 Focus van het toetsenbord naar het hoofdmenu op de werkbalk verplaatsen
F5 F5 Focus van het toetsenbord naar het hoofdwerkgebied verplaatsen
F6 F6 Focus van het toetsenbord tussen de werkbalk en de zij- en hoofdvensters wisselen
Ctrl+Shift+F5 Cmd+Shift+F5 Focus van het toetsenbord naar het zijvenster verplaatsen
Ctrl+Shift+T Cmd+Shift+T Foutregistratie inschakelen
F4 F4 Zijvenster weergeven of verbergen
Ctrl+L Cmd+L Naar de bibliotheekweergave schakelen
Ctrl+R   Naar de leesweergave schakelen
Ctrl+C Cmd+C Geselecteerde tekst naar het klembord kopiëren
Ctrl+V Cmd+V Inhoud van het klembord plakken
Del Del Het huidige geselecteerde item verwijderen
F1 F1 De Adobe Digital Editions Help-webpagina in de standaardwebbrowser openen
Alt+F4 Cmd+Q Adobe Digital Editions afsluiten
Sneltoetsen voor de bibliotheekweergave
Win-toetsen Mac-toetsen Beschrijving van actie
Ctrl+A Cmd+A Alle items in de huidige boekenkast selecteren
Ctrl+Shift+A Cmd+Shift+A De selectie van alle items opheffen
Ctrl+O Cmd+O Het dialoogvenster Select items to add to library openen
Spatiebalk, Enter Spatiebalk, Enter Het geselecteerde item in de leesweergave openen
Ctrl+Pijl-links Cmd+Pijl-links De huidige weergave wijzigen van miniatuurweergave in lijstweergave
Ctrl+Pijl-rechts Cmd+Pijl-rechts De huidige weergave wijzigen van lijstweergave in miniatuurweergave
Ctrl+N Cmd+N Het dialoogvenster Create a New Bookshelf openen
Ctrl+I Cmd+I Het dialoogvenster met informatie over het item openen
Sneltoetsen voor de leesweergave
Win-toetsen Mac-toetsen Beschrijving van actie
 • Ctrl+Spatiebalk
 • Pijl-links
 • Ctrl+Page Up
 • Pijl-links
 • Cmd+Page Up

Naar het vorige scherm gaan (in de weergaven Fit to Width of Custom Fit)

Naar de vorige pagina gaan (in de weergaven Fit Single Page of Fit Double Pages)

 • Spatiebalk
 • Pijl-rechts
 • Page Down
 • Spatiebalk
 • Pijl-rechts
 • Page Down

Naar het volgende scherm gaan (in de weergaven Fit to Width of Custom Fit)

Naar de volgende pagina gaan (in de weergaven Fit Single Page of Fit Double Pages)

 • Home
 • Shift+Ctrl+Page Up
 • Shift+Ctrl+Pijl-omhoog
 • Home
 • Shift+Cmd+Pijl-omhoog
Naar de eerste pagina van het document gaan
 • End
 • Shift+Ctrl+Page Down
 • Shift+Ctrl+Pijl-omlaag
 • End
 • Shift+Cmd+Pijl-omlaag
Naar de laatste pagina van het document gaan
Ctrl+Pijl-links Cmd+Pijl-links De leesweergaven in de volgende volgorde doorlopen: Custom Fit, Fit to Width, Fit Single Page, Fit Double Pages
Ctrl+Pijl-rechts Cmd+Pijl-rechts De leesweergaven in de volgende volgorde doorlopen: Fit Double Pages, Fit Single Page, Fit to Width, Custom Fit
Pijl-omhoog Pijl-omhoog

Een regel omhoog schuiven (in de weergaven Fit to Width of Custom Fit)

Een pagina omhoog schuiven (in de weergaven Fit Single Page of Fit Double Pages)

Pijl-omlaag Pijl-omlaag

Een regel omlaag schuiven (in de weergaven Fit to Width of Custom Fit)

Een pagina omlaag schuiven (in de weergaven Fit Single Page of Fit Double Pages)

Ctrl+= Cmd+=

Inzoomen (voor PDF-documenten in de weergave Custom Fit)

Het lettertype vergroten (voor EPUB-documenten)

Ctrl+- Cmd+-

Uitzoomen (voor PDF-documenten in de weergave Custom Fit)

Het lettertype verkleinen (voor EPUB-documenten)

Ctrl+I Cmd+I Het dialoogvenster met informatie over het item openen
Ctrl+F Cmd+F Focus van het toetsenbord naar het besturingselement Find op de werkbalk verplaatsen
Ctrl+G Cmd+G Volgende vermelding van tekst in het besturingselement Find zoeken
Shift+Ctrl+G Shift+Cmd+G Vorige vermelding van tekst in het besturingselement Find zoeken
Ctrl+P Cmd+P Huidige item afdrukken
Ctrl+B Cmd+B Bladwijzer boven aan de huidige weergave toevoegen

 

Bekende problemen

 • Migratie kan traag verlopen voor zeer grote aantallen (honderden) eBooks.
 • Afdrukken van grote documenten kan vrij traag verlopen.
 • Adobe Digital Editions ondersteunt geen "benoemde pagina's" van PDF's, bijvoorbeeld wanneer de eerste 10 pagina's van een document Romeinse nummers hebben en de resterende pagina's Arabische nummers hebben. Naar alle pagina's wordt absoluut verwezen vanaf 1.
 • Als u Acrobat of Reader expliciet aan het bestandstype ETD hebt gekoppeld (via de menuoptie Extra/Opties, het tabblad Inhoud en de knop Beheren...), moet u deze koppeling ook expliciet verwijderen.
 • Als u tekenreeksen in PDF-documenten zoekt of via een bladwijzer of annotatie navigeert, wordt mogelijk niet het correcte gedeelte van de pagina juist weergegeven in de paginaweergavemodi Fit to Width of Custom Fit.
 • JPEG 2000-afbeeldingen worden niet ondersteund.
 • Als u Kaspersky-firewallbeveiliging gebruikt, kunt u downloadproblemen ondervinden. Kaspersky beschouwt Adobe Digital Editions als kwaadaardige software en blokkeert deze (dit kan zich ook met Windows® Firewall voordoen, maar dit is zeldzaam). Wanneer u een nieuwe toepassing zoals Adobe Digital Editions start, vraagt Kaspersky u of deze als vertrouwde toepassing of vertrouwd proces wilt instellen, maar dit gebeurt niet voor Adobe Digital Editions. U dient Kaspersky expliciet te vertellen dat Adobe Digital Editions handmatig aan vertrouwde toepassingen moet worden toegevoegd. Voor Adobe Digital Editions stelt u regels in om "geen netwerkverkeer te scannen".
 • Op Mac-computers wordt geen cursor voor tekstinvoer (invoegteken) weergegeven in het tekstveld Notes van het dialoogvenster Edit Bookmark. Deze bug wordt in de volgende release opgelost.
 • Af en toe verschijnt een "Session ID"-fout wanneer een nieuw gedownload boek wordt geverifieerd. Dit is een bekend probleem op de server waarvoor het Adobe Digital Editions-team momenteel een oplossing ontwikkelt. Als tussenoplossing kunt u de download opnieuw proberen uit te voeren.
 • U kunt geen selectie over twee pagina's maken in de weergavemodus voor twee pagina's. Als tussenoplossing kunt u naar de modus Custom Fit gaan, vloeiend schuiven om de tekst die u wilt selecteren, zichtbaar te maken op beide pagina's en vervolgens de tekst selecteren.
 • Alles selecteren (Ctrl+A of Cmd+A) wordt niet ondersteund.
 • Bijzonder grote afbeeldingen (groter dan 50 MB) kunnen ervoor zorgen dat de toepassing traag reageert.
 • Bepaalde geavanceerde transparantieweergavefuncties (zoals uitnemingen, overdrukken en onscheidbare overvloeimodi) worden niet ondersteund in Adobe Digital Editions.
 • Originele PDF-annotaties worden niet ondersteund door Adobe Digital Editions.

Volgende stappen