Поддържайте процесите за подписи и одобрение чрез работещи от разстояние в държавната и местната власт

икона на работен процес

Уеб семинар на запис  |  Безплатно


 

Тъй като много процеси за подписи и одобрение разчитат на хартия и имейли, ИТ екипите може да имат проблеми с конфигурирането на отдалечени работници за постигане на успех. Научете как да използвате защитени, базирани на облак решения, за да предоставите на работещите от разстояние всичко необходимо, за да поддържате преместването на работата на административните власти от техните домове.

Гледайте нашия уеб семинар на запис, за да научите как можете да извършите следното:

  • Изпращане на персонализирани споразумения за дистанционна работа до множество служители едновременно и лесно проследяване на отговорите.
  • Бързо осигуряване на дистанционни работници с инструменти, които им позволяват да подписват документи и да изискват подписи от други, с пълна поддръжка за строги изисквания за проверка на самоличността.
  • Поддържайте работата на ежедневните процеси – като графици и заявки за покупки – като гарантирате съответствието с политиките.
  • Създаване на инструменти за електронни подписи в приложенията, които работещите от разстояние използват всеки ден, включително Microsoft Office 365, SharePoint, Dynamics CRM, Salesforce и много повече.
Попълнете формуляра, за да гледате уеб семинара на запис.