ทำให้ขั้นตอนของลายเซ็นและการอนุมัติก้าวไปอีกขั้นด้วยพนักงานที่ทำงานทางไกลในหน่วยงานของรัฐและท้องถิ่น

workflow icon

การสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์ | ไม่เสียค่าใช้จ่าย


 

ด้วยกระบวนการเซ็นชื่อและการอนุมัติจำนวนมากที่ต้องพึ่งพากระดาษและจดหมาย ทีม IT อาจประสบปัญหาในการเตรียมพนักงานที่ทำงานทางไกลให้พร้อมทำงานสำเร็จลุล่วง เรียนรู้วิธีการใช้โซลูชันบนคลาวด์ที่ปลอดภัยเพื่อเป็นเครื่องมือให้กับพนักงานที่ทำงานทางไกลใช้รับมือกับงานต่างๆ เพื่อให้งานการบริหารของรัฐบาลสามารถเดินหน้าต่อไปได้จากบ้านของพวกเขาเอง

รับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์เพื่อเรียนรู้วิธี:

  • การส่งข้อตกลงทางไกลแบบส่วนบุคคลให้กับพนักงานหลายคนพร้อมกันได้ในครั้งเดียว และติดตามการตอบกลับได้อย่างง่ายดาย
  • การจัดสรรค์เครื่องมือให้กับพนักงานที่ทำงานทางไกลอย่างรวดเร็วเพื่อให้พนักงานเหล่านั้นเซ็นเอกสารและขอลายเซ็นจากคนอื่น พร้อมรองรับข้อกำหนดของการยืนยันตัวตนที่เข้มงวดอย่างเต็มที่
  • ทำให้กระบวนการแบบกิจวัตร เช่น การบันทึกการทำงานและคำขอจัดซื้อ ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามข้อกำหนด
  • การผสานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ลงในแอปที่พนักงานที่ทำงานทางไกลใช้ในทุกๆ วัน เช่น Microsoft Office 365, SharePoint, Dynamics CRM, Salesforce และอื่นๆ อีกมากมาย
กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับชมการสัมมนาผ่านเว็บแบบออนดีมานด์