Neleiskite pasirašymui ir patvirtinimams sustoti dirbant nuotoliu valstijos ir vietos valdžios įstaigose

darbo sekos piktograma

Įrašytas internetinis seminaras  |  Nemokamai


 

Esant daugybei popieriumi ir paštu grįstų pasirašymo ir patvirtinimo procesų IT komandoms gali būti sudėtinga paruošti nuotolinius darbuotojus sėkmingam darbui. Sužinokite, kaip naudotis saugiais, debesijos paslaugomis grįstais sprendimais, kad aprūpintumėte nuotolinius darbuotojus visais įrankiais, reikalingais užtikrinti vyriausybės įstaigų darbo tęstinumą iš jų namų.

Peržiūrėkite mūsų įrašytą internetinį seminarą ir sužinokite, kaip: 

  • Siunčiant suasmenintus nuotolinio darbo susitarimus daugybei gavėjų vienu metu ir lengvai stebint atsakymus.
  • Greitai aprūpinant nuotolinius darbuotojus įrankiais, leidžiančiais pasirašyti dokumentus ir prašyti parašų iš kitų, bei užtikrinančiais visapusį griežtų tapatybės patvirtinimo reikalavimų laikymąsi.
  • Užtikrinant efektyvų tokių kasdienių procesų kaip darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ir pirkimo užklausos veiklą bei atitiktį taisyklėms.
  • Integruojant el. parašo įrankius į tokias nuotolinių darbuotojų kasdien naudojamas programas kaip „Microsoft Office 365“, „SharePoint“ „Dynamics CRM“, „Salesforce“ ir ne tik.
Užpildykite formą ir žiūrėkite įrašytą internetinį seminarą.