Изображение на Adobe Firefly на куче в пуловер, основни цветове, голяма усмивка
Лого на Adobe Firefly

Adobe Firefly

Новият най-добър приятел на вашето въображение.

Използвайте прости подкани и генеративен изкуствен интелект, за да създадете всичко, което можете да си представите, с новото уеб приложение Adobe Firefly. Възможностите са направо вълшебни – от фотореалистични портрети и фантастични същества до текстови ефекти и свежи цветови палитри. Вече е на разположение за търговска употреба.

Трябва да пробвате, за да повярвате.

Използвайте прости подкани на над 100 езика, за да създавате красиви изображения, да трансформирате текст, да експериментирате с цветовете и много други неща.

От текст в изображение

Генерирайте изображения от подробно текстово описание.

Generative Fill

Използвайте четка, за да премахвате обекти или да добавяте нови.

Текстови ефекти

Прилагайте стилове или текстури към думи и фрази.

Генеративно преоцветяване

Генерирайте цветови варианти на векторната си творба.

От 3D в изображение

Генерирайте изображения от интерактивното позициониране на 3D елементи.

Разширяване на изображение

Променете съотношението на страните на изображението си с едно щракване.

Вижте какво може да направи генеративният изкуствен интелект за вашия бизнес. Разгледайте Firefly за частни организации.

Намерете подходящия план на Firefly за вас.

Отключете творческата магия във Firefly, Adobe Photoshop, Illustrator и други с генеративните кредити на Adobe, които ви дават достъп до функциите с изкуствен интелект. Започнете с безплатния план. Или направете още повече с плана Premium. Генеративните кредити са включени и в много други планове на Adobe Creative Cloud.

Безплатно

Започнете с 25 генеративни кредита на месец.

0,00 

Не се изисква кредитна карта

Premium

Вземете 100 генеративни кредита на месец, Adobe Fonts и никакви водни знаци върху изображенията, генерирани от Firefly.

  

С месечна такса. Отменете по всяко време

НАШИЯТ ПОДХОД КЪМ ГЕНЕРАТИВНИЯ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Създателите са на първо място.

Adobe се ангажира да разработва генеративен изкуствен интелект отговорно, с участието на създателите в центъра. Нашата мисия е да предоставим на творците всички предимства – не само в творчески, но и в практически план. С развитието на Firefly ще продължим да работим в тясно сътрудничество с творческата общност, за да създаваме технологии, които подпомагат и подобряват творческия процес.

Усъвършенствайте творческия процес.

Визията на Firefly е да помага на хората да развиват своята естествена креативност. Като продукт и вграден модел в приложенията на Adobe Firefly предлага инструменти с генеративен изкуствен интелект, създадени специално за творческите нужди, индивидуални случаи и работни процеси.

Дайте на създателите си практически предимства.

Firefly, който е обучен с изображения от Adobe Stock, съдържание с отворен лиценз и съдържание в публичен домейн, е проектиран така, че да бъде безопасен за търговска употреба. За да гарантираме, че създателите могат да се възползват от генеративния изкуствен интелект, разработихме модел за компенсация за сътрудниците на Adobe Stock, чието съдържание се използва в набора от данни за преквалификация на моделите на Firefly.

Определете стандарт за отговорност.

Чрез усилия като Content Authenticity Initiative и Coalition for Content Provenance and Authenticity отстояваме отчетността, отговорността и прозрачността в генеративния изкуствен интелект. Работим по създаването на универсален етикет „Не обучавай“ за удостоверения за съдържание, който ще остане свързан с дадено съдържание, независимо къде се използва, публикува или съхранява.

На хоризонта се задават още много неща.

Имаме големи планове за Firefly. Представете си как генерирате персонализирани вектори, четки и текстури от текстови подкани, как променяте времето във видео клип с няколко думи или как превръщате прости 3D дизайни във фотореалистични изображения и бързо създавате нови стилове и варианти. Проучваме всички тези и други възможности.

Намерете Firefly в приложенията на Adobe.

Извършвайте невероятни трансформации за секунди с инструменти, задвижвани от генеративния изкуствен интелект на Firefly. Създавайте изображения само с няколко думи, отключвайте безкрайни цветови комбинации и създавайте впечатляващи текстови ефекти.

Generative Fill (Генеративно запълване) и Generative Expand (Генеративно разширяване) във Photoshop

Използвайте обикновена текстова подкана, за да добавите или премахнете съдържание от всяко изображение. Щракнете и плъзнете отвъд границата на изображението, за да запълните безпроблемно разширеното платно със съответното съдържание. Захранвано от Adobe Firefly.

Generative Recolor (Генеративно преоцветяване) в Illustrator

Открийте безкрайни цветови комбинации мигновено с помощта на прости текстови подкани и Generative Recolor (Генеративно преоцветяване). Захранвано от Adobe Firefly.

Text to Image (От текст в изображение) и Text Effects (Текстови ефекти) в Adobe Express

Лесно създавайте публикации в социалните мрежи, видео клипове, флаери, банери и картички с новото, универсално приложение Adobe Express. Сега с функции с генеративен изкуствен интелект Text to Image (От текст в изображение) и Text Effects (Текстови ефекти). Захранвано от Adobe Firefly.

Имате въпроси? Ние ще ви дадем отговорите.

Adobe Firefly е самостоятелно уеб приложение, достъпно на firefly.adobe.com. Той предлага нови начини за създаване на идеи, творчество и комуникация, като същевременно значително подобрява творческите работни процеси с помощта на генеративен изкуствен интелект. В допълнение към уеб приложението Firefly, Adobe разполага и с по-широката фамилия Firefly от креативни генеративни модели с изкуствен интелект, както и с функции, задвижвани от Firefly във водещите приложения на Adobe и Adobe Stock

Firefly е естествено продължение на технологията, създадена от Adobe през последните 40 години, водена от убеждението, че хората трябва да имат възможност да реализират идеите си в света точно така, както си ги представят.

Генеративният изкуствен интелект е вид изкуствен интелект, който може да превръща текст и друга въведена информация в необикновени резултати. Макар че разговорът около тази технология е съсредоточен върху генерирането на изображения и произведения на изкуството с изкуствен интелект, генеративният изкуствен интелект може да прави много повече от това да генерира статични изображения от текстови подкани. С няколко прости думи и подходящия генератор с изкуствен интелект всеки може да създава видео клипове, документи и цифрови изживявания, както и богати изображения и произведения на изкуството. Генераторите на изкуство с изкуствен интелект могат да бъдат полезни и за създаване на „творчески градивни елементи“ като четки, вектори и текстури, които могат да се добавят или да формират основата на части от съдържанието.

Като част от усилията на Adobe да разработи Firefly така, че да бъде безопасен за търговската мрежа, ние обучаваме нашия първоначален търговски модел на Firefly на изображения от Adobe Stock, съдържание с отворен лиценз и съдържание в публична собственост, чиито авторски права са изтекли. Освен това, като основател на Content Authenticity Initiative (CAI), Adobe определя индустриалния стандарт за отговорен генеративен изкуствен интелект. CAI е общност от медийни и технологични компании, неправителствени организации, учени и други, които работят за приемането на отворен индустриален стандарт за автентичност и произход на съдържанието.

Това е във връзка с Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), която е разработила отворен технически стандарт, предоставящ на издателите, създателите и потребителите възможността да разбират произхода на различни видове медии, включително възможността за добавяне на удостоверение за съдържание, което позволява на създателите да посочат, че е използван генеративен изкуствен интелект. Научете повече за идентификационните данни за съдържание.

Генераторите с изкуствен интелект като Firefly могат да повишат креативността, като предоставят на хората нови начини да си представят, да експериментират и да реализират идеите си. Firefly е уникален, защото Adobe възнамерява да го превърне в нещо повече от генератор с изкуствен интелект на текст към изображение. Като част от Creative Cloud създаваме Firefly, за да допълним инструментите, които създателите на Adobe познават и обичат, с текстово базирано редактиране и генериране на разнообразно мултимедийно съдържание – от неподвижни изображения до видео клипове и 3D, както и с „творчески градивни елементи“, като четки, вектори, текстури и други.

Бъдещата визия на Firefly е създателите да могат да използват език от ежедневието и други входни данни, за да могат бързо да тестват варианти на дизайна, да премахват разсейващи елементи от снимки, да добавят елементи към илюстрация, да променят настроението на видео клип, да добавят текстура към 3D обекти, да създават цифрови изживявания и други, след което безпроблемно да персонализират и редактират съдържанието си с помощта на комбинация от Firefly и други инструменти на Creative Cloud.

Като вид технология с генеративен изкуствен интелект генераторите с изкуствен интелект работят подобно на други видове изкуствен интелект, които използват модел за машинно обучение и големи масиви от данни, за да могат да произведат определен вид резултат. С помощта на генеративния изкуствен интелект всеки може да използва език от ежедневието и други входни данни, за да създава изображения, видео клипове, документи, цифрови изживявания и други. Adobe Firefly се вгражда в Creative Cloud, за да предостави на хората инструменти за бързо генериране на резултати и за персонализирането им, така че да отговарят на тяхната уникална визия.

Добавяме Adobe Firefly в приложенията на Creative Cloud. Понастоящем функциите, използвани от Firefly, се намират във Photoshop, Illustrator, Adobe Express и Adobe Stock.

Самостоятелното уеб приложение Firefly на firefly.adobe.com има безплатен и премиум план – то дава възможност за творчество на всеки на всяко ниво на умения в областта на дизайна, като използва обикновени думи за получаване на необикновени резултати с помощта на генеративен изкуствен интелект. Научете повече или се регистрирайте за плана Adobe Firefly Premium.

Вашият абонамент за Creative Cloud, Adobe Express, Adobe Firefly или Adobe Stock вече включва месечни генеративни кредити, които ви дават достъп до функциите за създаване на съдържание, задвижвани от Firefly. Генеративните кредити са начинът, по който осигуряваме достъп до функции на генеративен изкуствен интелект, задвижвани от Adobe Firefly. Научете повече за генеративните кредити.

Firefly предоставя силата на генеративния изкуствен интелект на глобалната аудитория, като поддържа над 100 езика за въвеждане на текстови подкани, както и локализира уеб сайта на Firefly за повече от 20 езика, започвайки с японски, френски, немски, испански и португалски (Бразилия).

Понастоящем поддържаме подкани на над 100 езика, като използваме машинен превод на английски, предоставен от Microsoft Translator. Поради нюансите на всеки език е възможно определени произвеждания, базирани на преведени подкани, да са неточни или неочаквани. Работим усилено, за да идентифицираме и разрешим всички проблеми. За да съобщите за неправилни резултати от превода, задръжте курсора на мишката върху генерирано изображение и щракнете върху инструмента за докладване.

Generative Fill (Генеративно запълване) и Generative Expand (Генеративно разширяване) са естествено интегрирани в настолното приложение на Photoshop и в уеб среда. Посетете тази страница, за да изпробвате тези функции във Photoshop днес или за да научите повече
.

Сегашният модел на генеративен изкуствен интелект Firefly е обучен върху набор от данни на Adobe Stock заедно с произведения с отворен лиценз и съдържание в публичен домейн, чиито авторски права са изтекли.  

С развитието на Firefly Adobe проучва начини, по които създателите да могат да обучават модела за машинно обучение със свои собствени ресурси, така че да могат да генерират съдържание, което отговаря на техния уникален стил, брандинг и език на дизайна, без да се влияят от съдържанието на други създатели. Adobe ще продължи да се вслушва в творческата общност и да работи с нея за бъдещото развитие на моделите за обучение на Firefly.

Не, копията на съдържанието на клиента не са включени в моделите на Firefly.

Не. Не извършваме обучение върху личното съдържание на абонатите на Creative Cloud. За сътрудниците на Adobe Stock съдържанието е част от набора от данни за обучение на Firefly в съответствие с лицензионните споразумения на Stock Contributor.

Разработихме и внедрихме генеративен изкуствен интелект в Adobe в съответствие с нашите етични принципи за изкуствен интелект за отчетност, отговорност и прозрачност. Прочетете публикацията в блога ни, за да научите повече за нашия подход и ангажимент за разработване на генеративен изкуствен интелект по начин, който уважава нашите клиенти и е в съответствие с ценностите на компанията ни.

Имаме модел на компенсация за сътрудниците на Adobe Stock. За повече информация вижте често задаваните въпроси за Adobe Stock.

Като част от усилията на Adobe да разработи Firefly така, че да бъде безопасен за търговската мрежа, ние обучаваме нашия първоначален търговски модел на Firefly на изображения от Adobe Stock, съдържание с отворен лиценз и съдържание в публична собственост, чиито авторски права са изтекли.

Sensei Gen AI е новата услуга на Adobe за генеративен изкуствен интелект, която се интегрира в Adobe Experience Cloud, за да захранва цялостните маркетингови работни процеси, като значително подобрява производителността и ефективността на корпорациите. Firefly е отделна гама от креативни генеративни модели с изкуствен интелект, които ще се предлагат в продуктите на Adobe, с първоначален фокус върху генерирането на ефект на изображение и текст. Научете повече за нашите усилия в областта на генеративния изкуствен интелект.

Имате въпрос, на който не е отговорено тук?

Изпратете го имейл на Generative-AI@adobe.com

Може също така да ви хареса

Генеративният изкуствен интелект променя творческата работа.

Adobe Firefly спрямо Midjourney: как Firefly може да помогне за ускоряване на творческия работен процес.

Adobe Firefly спрямо DALL-E: създавайте повече, като развихрите въображението си в Firefly.

Adobe Firefly спрямо Stable Diffusion: внесете повече идеи в работните си процеси бързо с Firefly.