Meest gestelde vragen


Aanmelden

Aanmelden is vereist voor functies die services gebruiken, maar als u bent aangemeld hebt u nog veel meer voordelen:

  • Toegang tot gratis functies die optimaal gebruikmaken van online services

  • Toegang tot geavanceerde functies die deel uitmaken van uw abonnementsservices

  • Activering van de meldingsservice waarmee u berichten ontvangt over bestandswijzigingen, workflowupdates, deelname aan revisies, enzovoort

  • Automatische opslag van de meeste bestandswijzigingen in Document Cloud, zodat niet alleen uw werk goed beveiligd is, maar waardoor u ook uw bestanden op elk type apparaat kunt openen

  • Automatische aanmelding bij zowel Acrobat als Adobe Scan

U kunt zich aanmelden bij Document Cloud met een Adobe ID, een Google-, Facebook- of Apple-ID, of via de ondersteunde aanmeldingsgegevens van uw bedrijf.

  1. Open de app.

  2. Kies de gewenste aanmeldingsoptie:

  • Tik op een aanmeldingsoptie van een derde partij: Facebook, Google of Apple.

  • Tik op Aanmelden om uw Adobe ID te gebruiken en voer daarna uw e-mailadres en wachtwoord in.

  • Tik op Inschrijven om een nieuwe Adobe ID te maken.

../_images/signinmain.png

Aanmelden met een id van uw bedrijf of onderwijsinstelling

Waarschijnlijk werkt u met één set aanmeldingsgegevens en wordt maar één type scherm weergegeven. Als u zich via uw bedrijfs-id wilt aanmelden of andere aanmeldingsgegevens hebt, kunt u bij het aanmelden kiezen tussen een persoonlijke id of de bedrijfs-id. Selecteer in dat geval een account en meld u aan met de referenties die bij dat account horen.

../_images/selectaccount.png

Afmelden

Als u zich afmeldt, worden uw abonnementsservices uitgeschakeld en hebt u ook geen toegang meer tot online documenten en workflows.

Tik op pictogram voor profiel > Uitloggen om u af te melden.