Forbedre tilgjengeligheten

Android-enheter støtter en rekke tilgjengelighetsfunksjoner som ikke er oppført her. Du finner mer informasjon i Tilgjengelighetsoversikt for Android. Du kan også ta en kikk på tilgjengelighetsinnstillingene våre ved å gå til innstillingene på enheten og trykke på Tilgjengelighet (eller søke etter det hvis menyelementet ikke vises).

Administrer visuelle innstillinger

Tekststørrelse på skjerm

Android tillater at du angir en foretrukket tekststørrelse. Acrobats støtte for skriftstørrelser betyr at brukergrensesnittet automatisk skalerer skrifter i samsvar med innstillingene dine. Slik øker eller reduserer du skriftstørrelsen i Acrobat:

 1. Gå til Innstillinger-siden på enheten.

 2. Trykk på Skjerm > Skriftstørrelse og stil.

 3. Juster glidebryteren til foretrukket innstilling.

../_images/textsize.png

Inverter farger

Enhetsinnstillingene inkluderer et valg for å invertere farger.

 1. Gå til skjermbildet for innstillingene for enheten.

 2. Trykk på Tilgjengelighet > Synlighetsforbedringer.

 3. Aktiver Inverter farger.

../_images/invertcolor.png

Mørk modus

Mørk modus justerer skjermens lysstyrke for å forbedre lesbarheten under dårlige lysforhold. Nattmodus reduserer også belastningen på øynene og forlenger batteriets driftstid:

 1. Gå til skjermbildet for innstillingene for enheten.

 2. Trykk på Skjerm.

 3. Aktiver mørk modus.

 4. Flytt glidebryteren for lysstyrke for å justere hvor mye Nattmodus skal endre skjermen.

../_images/nightmode.png

Acrobats nattmodus

Acrobats Nattmodus inverterer svart og hvitt i dårlige lysforhold for å forbedre kontrasten, redusere belastningen på øynene og forlenge batteritiden.

For å endre visningsmodus:

 1. Trykk på overflyt > Visningsinnstillinger fra toppmenyen.

 2. I «Vis innstillinger»-dialogen trykker du på Nattmodus.

../_images/view-settings-dialog.png

Se også

Hvis du ikke ser alternativet Vis innstillinger i overløpsmenyen, bruker du Acrobats klassiske grensesnitt. Trykk på ikonet for visningsinnstillinger fra toppmenyen. Det viste ikonet angir gjeldende visning. I «Vis innstillinger»-dialogen, veksler du deretter Nattmodus.

Lysstyrke på skjermen

Fastsett skjermens lysstyrke for å forbedre lesbarheten, hvis det er nødvendig.

 1. Gå til skjermbildet for innstillingene for enheten.

 2. Trykk på Skjerm.

 3. Deaktiver eller aktiver Adaptiv lysstyrke.

 4. Flytt glidebryteren til foretrukket nivå.

../_images/brightness.png

Administrer lydinnstillinger

Talkback

Acrobat støtter Talkback, skjermleseren som er innebygd i Android. Hvis denne funksjonen er tilgjengelig på enheten:

 1. Gå til skjermbildet for innstillingene for enheten.

 2. Trykk på Tilgjengelighet (eller søk etter det hvis menyelementet ikke vises).

 3. Trykk på Talkback.

 4. Aktiver funksjonen.

Andre tekst-til-tale-lesere

Enheten din kan ha andre skjermlesere eller tekst-til-tale-funksjoner. Du må kanskje åpne innstillingsappen og søke etter enhetens lydfunksjoner.

Her er et eksempel fra en enhet:

 1. Gå til skjermbildet for innstillingene for enheten.

 2. Trykk på Tilgjengelighet (eller søk etter det hvis menyelementet ikke vises).

 3. Trykk på Tekst-til-tale-utdata.

 4. Konfigurer innstillingene etter behov. Du kan kanskje velge foretrukket tekst-til-tale-motor, språk, hastighet og stemmeleie.

../_images/talkback.png

Bruk bevegelsesfunksjoner

Appen støtter standard TalkBack-bevegelser slik det er beskrevet i Googles dokumentasjon.

Bruk hurtigtaster

Snarveier er i øyeblikket tilgjengelig bare på Chromebook-enheter.

Snarveier for navigering mellom sider og filer

Snarveier for navigering

Funksjon

Hurtigtast

Rulle opp

Pil opp

Rulle ned

Pil ned

Første side

Skift + CTRL + Pil opp

Siste side

Skift + CTRL + Pil ned

Rull

Mellomrom

Zoom inn

CTRL + likhetstegn

Zoom ut

CTRL + bindestrek

Angre

CTRL + Z

Utfør likevel

CTRL + Skift + Z

Søk

CTRL + F

Kopier

CTRL+C

Lim inn

CTRL+V

Skriv ut

CTRL + P

Snarveier for kommentering

Snarveiene med flere taster fungerer som standard, men du må manuelt aktivere snarveiene med én tast. Hvis du skal aktivere snarveier med én tast på Chromebook, går du til enhetsinnstillingene og slår på Aktiver hurtigtaster.

Snarveier for kommentering

Funksjon

Hurtigtast

Klistrelappverktøy

S

Tekstredigeringsverktøy

E

Uthevingsverktøy

U

Flytte gjennom verktøyene for tekstmarkering: Utheving, Understreking, Overstreking

Skift+U

Tegnemarkeringsverktøy

D

Bekreft tekstmarkering/friform

Enter

Legg til bokmerke for gjeldende synlige PDF-side

CTRL + D

Åpne/lukk høyre rute

Ctrl + Skift + B

Sveip fanene i høyre rute

Ctrl + tabulator

Snarveier på Hjem-skjermen

Snarveier på Hjem-skjermen

Funksjon

Hurtigtast

Rull opp i fillisten

Pil opp

Rull ned i fillisten

Pil ned

Åpne en fil eller mappe

Enter

Bytt fane på Hjem-skjermen

Ctrl + tabulator / Ctrl + <respective tab number>

Søk

Ctrl+F