Gjennomgå filer

Se også

FØR DU BEGYNNER! Se om skjermen vist nedenfor samsvarer med produktgrensesnittet ditt. Hvis ja, bruker du vårt klassiske grensesnitt. Se hvordan Del og se gjennom filer ved å bruke vår klassiske opplevelse. Hvis nei, fortsetter du å lese.

../_images/aa-old-ui.png

Acrobat Reader har et omfattende sett med funksjoner og verktøy for gjennomgang av delte filer. Med funksjoner for på Deling og gjennomgang kan du:

 • Legge til kommentarer og merknader, redigere kommentarer, svare på kommentarer og motta varslinger når det er aktivitet i kommentarene dine.

 • Få delte filer synkronisert på alle tilkoblede enheter.

 • Opprette, delta i og administrere gjennomganger.

Slik gjennomgår du filer:

 1. Klikk på koblingen fra e-postinvitasjonen du mottar for gjennomgang. Den åpner automatisk gjennomgangsdokumentet i Acrobat Reader.

 2. Logg på med Adobe ID hvis du ikke allerede er logget på. Du må logge på kontoen din for å få tilgang til gjennomgangsfiler.

 3. Bruk den nederste verktøylinjen til å legge til en kommentar, legge til kommentar til et høydepunkt, svare på eller slette kommentarer etter behov.

  ../_images/review-toolbar.png

Dokumentet lagres automatisk, og alle leserne kan se kommentarene dine. Du kan også gå gjennom filer når du er frakoblet. Appen lagrer kommentarene dine og synkroniserer dem til dokumentet når du kobles til.

Arbeid med tekstkommentarer

Et kommentarikon commenticon3 indikerer en tekstkommentar i det delte dokumentet. Acrobat tildeler automatisk en unik farge til alle som har gjennomgått et dokument. For å se, svare på eller redigere en kommentar, trykker du på kommentarikonet. Den viser kommentarredigeringspanelet nederst.

../_images/commentpanel-new.png

Du kan bruke kommentarredigeringspanelet til å:

 • Svar på en tekstkommentar

  For å svare på en kommentar:

  1. Trykk på commenticon3 for en kommentar. Eller trykk på kommentaren du vil svare på fra listen over kommentarer.

  2. I kommentarpanelet som åpnes, skriver du inn svaret ditt og trykker på Svar.

 • Nevne en bestemt bedømmer

  I tillegg til å svare på andres kommentarer, kan du bruke @nevne-koden for å referere til dem direkte. Dokumentavsendere kan også invitere flere personer direkte ved å bruke @nevne-taggen. Slik bruker du koden:

  1. Opprett en ny kommentar, eller svar på en kommentar.

  2. Trykk på handling og velg et navn fra listen over lesere.

  3. Fullfør kommentaren din og trykk på Legg ut.

  Den sender et varsel til den navngitte brukeren om at brukeren er spesifikt nevnt eller invitert til å motta et dokument.

 • Slette dine egne kommentarer

  Eieren av dokumentet kan slette enhver kommentar. Andre lesere kan imidlertid bare slette sine egne kommentarer. Hvis du vil slette en kommentar, trykker du kommentaren du vil slette. Trykk deretter på ikon for å slette i kommentarpanelet.

 • Redigere dine egne kommentarer

  Lesere kan bare redigere sine egne kommentarer. For å redigere en kommentar, trykker du på den for å åpne kommentarredigeringspanelet. Trykk deretter på overflytikon > Rediger svar.

 • Åpne listen med kommentarer

  For å åpne listen over kommentarer:

  • Fra kommentarredigeringspanelet trykker du på ikon for punkt.

  • Eller fra toppmenylinjen trykker du på overflytikon > Kommentarer.

 • Navigere gjennom kommentarene

  Når dokumentene inneholder et stort antall kommentarer, kan du bruke navigasjonsverktøyene.

  • Fra kommentarlisten ruller du opp og ned i kommentarene.

  • Fra en spesifikk kommentar kan du rulle mot venstre eller høyre gjennom kommentarene.

 • Filtrer kommentarer

  Du kan filtrere kommentarene etter tidsramme, lesere og om kommentaren er lest eller løst. Det gjør du slik:

  1. Trykk på ikon for filter

  2. Trykk på filtre.

  3. Trykk på Bruk.

  ../_images/filters.png

  Når du tar i bruk filtre, vises en filterlinje på toppen som viser antall valgte filtre og en Tøm-knapp. Trykk på Slett for å fjerne alle filtre.

  ../_images/filterbar.png

Arbeid med talekommentarer

Et dokument kan også inneholde talekommentarer angitt av talekommentar. Du kan lytte til, svare på eller slette en talekommentar.

For å lytte til eller svare på en talekommentar:

 1. Trykk på talekommentar for å samhandle med talekommentaren. Eller trykk på kommentaren du vil høre fra listen over kommentarer.

 2. I talekommentarpanelet som åpnes, gjør en av følgende handlinger:

  • For å lytte til talekommentaren, trykker du på spilleikon

  • For å svare på talekommentaren, trykker du på talesvar og skriver deretter inn meldingen. Når du er ferdig, trykker du på Svar.

  • For å slette talekommentaren, trykker du på søppel

../_images/voice-comment.png

Vise varsler

Varslinger sender deg varsler om forespørsler og/eller sanntidsmeldinger fra senderen. Varsler kan også vises på enhetens startskjerm, avhengig av innstillingene dine.

Trykk på ikon for lydvarsel for å vise de nyeste varslene. Det viser listen over følgende to typer varsler:

 • Forespørsler: Dette er handlingselementer som direktemeldinger, forespørsler om å gjennomgå en fil og annet.

 • Varslinger: Dette er enkle meldinger.

  ../_images/notifications.png

Administrere gjennomganger

Acrobat sender deg et varsel når lesere viser og kommenterer i filen din. Du kan aktivt overvåke og spore gjennomgang på nettet eller fra skrivebordet.

Når du deler en fil, kan du spore og administrere den delingen. Du kan:

 • Sende melding til de som gjennomgår. Meldinger mottas som varsler.

 • Se listen over lesere.

 • Legge til lesere.

 • Oppheve deling av filer og slette gjennomganger.

Du kan administrere en gjennomgang ved å klikke på overflytikon fra et åpent dokument. Det åpner gjennomgangsdialogboksen, som vist nedenfor.

../_images/managereview.png

Legge til lesere

Eieren av gjennomgangsfilen kan legge til lesere i en åpen delt/gjennomgang når som helst.

Fra en filliste (Hjem, Delt eller et søkeresultat):

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på Personer.

 3. Trykk på Legg til i dialogboksen som åpnes.

 4. Oppgi e-postadressen til personen du vil legge til, og trykk på tilbakeknappen når du er ferdig.

Vise gjennomgangsmeldingen

For å gjennomgå den første meldingen du sendte med fildelingen:

 1. Åpne den delte filen fra Hjem, Delt eller Søkeresultat.

 2. Trykk på overflytikon

 3. Trykk Melding.

Oppheve deling av en fil

For å oppheve deling av en fil:

 1. Trykk på overflytikon i fillisten for Hjem, Delt eller Søkeresultater.

 2. Alternativt kan du åpne filen og trykke på overflytikon.

 3. Trykk på Opphev deling av fil.

 4. Trykk på Opphev deling på nytt for å bekrefte.

Når du opphever deling av en fil, hindrer det fremtidig tilgang til filen for alle brukere.

Slette en deling eller gjennomgang

Bare eiere av filer til gjennomgang kan slette filen. Det gjør du slik:

 1. Trykk på overflytikon i fillisten for Hjem, Delt eller Søkeresultater

 2. Trykk på Slett.

 3. Trykk på Slett på nytt for å bekrefte.

Merk

Fjerning av rettigheter for deling og gjennomgang sletter ikke filen.

Rapporter misbruk

Lesere kan rapportere misbruk når andre lesere bryter Adobes vilkår for bruk:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på Rapporter misbruk.

 3. Velg en nettleser for å åpne skjemaet for rapportering av misbruk.

 4. Fyll ut de nødvendige opplysningene i Rapporter misbruk-skjemaet som åpnes.

 5. Trykk på Rapporter misbruk.

  ../_images/report-abuse.png

Fjerne deg selv fra en gjennomgang

Fjerne deg selv fra en gjennomgang:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på Fjern meg.

 3. Trykk på Fjern meg igjen for å bekrefte at du vil fjerne deg selv fra gjennomgangen.