Be om e-signaturer

Du kan nå få dokumenter signert av andre ved å bruke Acrobat Reader-mobilappens nye Be om e-signaturer-verktøy. Verktøyet lar deg lage e-signaturer som er i samsvar med e-signaturlover i mange land rundt om i verden.

Brukere som ikke er Enterprise kan bruke Forespørsel om e-signaturer-verktøyet med abonnement på en av følgende planer:

 • PDF Pack

 • Acrobat Standard

 • Acrobat Pro for enkeltpersoner/lag

 • Acrobat Pro med e-signatur for enkeltpersoner/lag

 • Acrobat Pro med forsterket e-signatur for enkeltpersoner/lag

Merk

Acrobat Reader-appens verktøy for forespørsel om e-signaturer er foreløpig kun tilgjengelig for brukere som ikke er Enterprise. Hvis du ønsker å få dokumenter signert med bedriftskontoen din, foreslår vi at du bruker Acrobat web eller skrivebord.

Støttede filtyper

Foreløpig støttes funksjonen Be om e-signaturer kun for PDF-filer.

Sende dokumenter til e-signering

Slik sender du dokumenter til signering:

 1. Fra listen over filer, trykker du på overflytikon > Be om e-signaturer for filen du vil sende til signering.

  ../_images/request-esign-1.png
 2. Alternativt kan du åpne filen og deretter velge e-signaturverktøyet.

  Vi lanserte nylig vår nye og mer intuitive opplevelse. Utfør en av følgende handlinger basert på grensesnittet du opplever:

../_images/mv-esign-classic-new.png
 1. I den åpnede Legg til mottakere-dialogboksen, legger du til e-postadressene til mottakerne. Mottakerne som legges til vises i listen nedenfor. Rekkefølgen på mottakerne i listen er i den rekkefølgen de skal signere avtalen.

 2. For å endre rekkefølgen på mottakerne, trykker du på flyttunderskriver-ikon ved siden av en mottaker og flytt den opp eller ned i listen.

  ../_images/add-fields.png
 1. For å inkludere deg selv som underskriver av dokumentet, trykker du på Legg meg til.

 2. For å endre rollen til mottakerne som er lagt til, trykker du på overflytikon ved siden av en mottakers e-postadresse og velger ett av følgende alternativer:

  • Signer – Dette er standard mottakerrolle. Hver underskriver i en transaksjon må ha minst ett obligatorisk signaturfelt tilordnet til seg. Hvis systemet ikke finner et signaturfelt for underskriveren, genereres det automatisk en signaturblokk på slutten av dokumentet.

  • Fyll ut skjemaet – Denne rollen er kun tilgjengelig for Acrobat Pro og Advanced E-Sign-abonnenter. Skjemautfyllere kan utpekes innenfor en signatursyklus, men er ikke pålagt å bruke noen form for signatur. Alle felttyper inkludert signaturfeltene kan tilordnes en skjemautfyller.

  • Godkjenne – Denne rollen er kun tilgjengelig for Acrobat Pro og Advanced E-Sign-abonnenter. En godkjenner kan tildeles et dokument som trenger gjennomgang før det sendes til underskriverne. Godkjennere er ikke pålagt å signere eller samhandle med noen felt; de trenger bare å skrive inn navnet sitt før de sender transaksjonen til underskriverne. Du kan også tilordne noen få felt til godkjenneren, noe som krever at godkjenneren fyller dem ut.

  • Kopiert – Kopierte mottakere mottar en kopi av den første forespørselen og den fullførte signerte avtalen kun for informasjonsformål.

  • Fjern mottaker – Velg dette alternativet for å fjerne mottakeren fra listen.

  ../_images/recipient-action.png
 1. Når du har lagt til alle mottakerne i ønsket rekkefølge og tilordnet passende roller, trykker du på Legg til felt fra øverste høyre hjørne.

 2. Trykk hvor som helst på dokumentet for å legge til skjemafelt.

  ../_images/e-sign-setup-field.png
 3. I oppsettfelt-dialogen som vises, trykker du på Felttype-feltet og velger en felttype.

  Acrobat støtter følgende felttyper: tekst, signatur, navn, dato, e-post og avmerkingsboks. Som standard tilordnes feltene som er tildelt første mottakeren.

  ../_images/esign-field-types.png
 4. For å endre den tilordnede mottakeren, trykker du på feltet og velger en annen mottaker fra popup-menyen. Merk at kun mottakerne med signeringsroller vises i listen over underskrivere her.

  ../_images/change-recipient.png
 5. For å fjerne et uønsket skjemafelt, trykker du på feltet og Slett.

 6. Når feltene er tildelt, trykker du på Gjennomgå.

  ../_images/send-doc-review.png
 7. I Gjennomgå avtale-dialogboksen som åpnes, kan du endre filnavnet, skrive en melding til mottakerne og gjennomgå dokumentet.

  ../_images/agreement-review.png
 8. Trykk på Send.

Du mottar en bekreftelsesmelding for å bekrefte at avtalen er sendt til signering.

../_images/agreement-sent.png

Behandle avtaler

Du kan se eller administrere en avtale fra en nettleser ved å logge på kontoen din. Du kan også få tilgang til den direkte avtalekoblingen fra e-posten din, som åpner avtalen i mobilnettleseren.