Behandle filer og mapper

Filbehandling

Kombiner filer

Med abonnement på Adobe Acrobat Premium eller Adobe Acrobat Pro kan du kombinere opptil 12 filer i én enkelt PDF. Du kan også kombinere filer fra en integrert filplassering som Dropbox og Disk.

For å kombinere filer:

 1. Trykk på flereverktøy > Kombinere filer fra den nedre verktøylinjen.

  ../_images/combine-1.png
 1. På siden som vises, trykker du på Legg til filer.

  ../_images/combine-2.png
 2. Velg en filplassering og trykk deretter på en eller flere filer du vil kombinere.

  ../_images/combine-3.png
 3. På siden som vises, bekrefter du filene du vil kombinere og klikker på Kombiner.

Den kombinerte filen lastes automatisk opp til Adobes skybaserte lagring.

Merk deg følgende begrensninger når du kombinerer filer:

 • Du kan ikke kombinere filer som er delt for gjennomgang.

 • Du må logge på Adobes skybaserte lagring.

 • Det krever en internettilkobling.

 • Du trenger et Acrobat Reader-abonnement.

Se også

Vi lanserte nylig en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Men hvis du fortsatt bruker vårt klassiske grensesnitt, se hvordan du Kombinerer filer.

Gi nytt navn til filer

For å gi nytt navn til filer:

 1. Trykk på overflytikon for filen som du vil gi nytt navn fra enhver filliste.

  ../_images/rename.png
 1. Trykk på ikon for å gi nytt navn Gi nytt navn.

 2. Oppgi et navn i Gi nytt navn-dialogen.

 3. Trykk Ferdig.

../_images/rename-dialog.png

Flytte filer

Acrobat støtter bare flytting av skylagringsfiler. For å flytte filer:

 1. Trykk på Filer > Adobe Cloud-lagring fra listen over filer.

 2. Trykk på overflytikon til høyre for en fil.

 3. Trykk på ikon for å flytte

 4. Trykk på en ny plassering.

 5. Trykk på Flytt.

Merk

Du kan ikke flytte delte filer.

Duplisere filer

Acrobat støtter bare duplisering av lokale filer (på enheten din). For å duplisere filer:

 1. Trykk på Filer > På denne enheten.

 2. Trykk på overflytikon til høyre for en fil.

 3. Trykk på dupliseringsikon

Filen dupliseres automatisk med samme navn og (1). Du kan gi nytt navn til filen på samme måte som for andre filer.

Slett filer

For å slett filer:

 1. Trykk på overflytikon til høyre for en fil i listen over filer.

 2. Trykk på ikon for å slette

 3. Trykk på OK for å bekrefte handlingen.

Fjerne fra Siste-listen

Hjem-visningen viser de sist brukte filene i kronologisk rekkefølge. Slik fjerne du filer fra Nylige-fillisten:

 1. Trykk på overflytikon for filen du vil fjerne fra listen over siste.

 2. Trykk på ikon for å fjerne signatur Fjern fra nylige.

 3. I dialogboksen som vises trykker du på Fjern fil for å bekrefte handlingen.

../_images/removefromrecent.png

Tømme listen over sist brukte filer

Slik tømmer du hele listen over sist brukte filer:

 1. Trykk på Hjem.

 2. Trykk på øverst til høyre overflytikon.

../_images/clear-recent.png
 1. Trykk på Fjern nylige.

 2. I dialogen trykker du på Fjern for å bekrefte handlingen.

../_images/clear-recent-dialog.png

Lagre filer i skyen

Skybaserte filer lagres automatisk til skyen når du har endret dem. Lokale filer må lastes opp ved å trykke på ikon for å lagre i nettskyen

Slik lagrer du en lokal fil til skyen:

 1. Gå til siden med ikon for filer Filer.

 2. Trykk på På denne enheten.

 3. Trykk på overflytikon til høyre for en fil.

 4. Trykk på ikon for å lagre i nettskyen

Behandle mapper

Acrobat støtter behandling av mapper for Adobes skybaserte lagring og Dropbox.

Fra visningen Filer > Adobe Cloud-lagring trykker du på overflytikon til høyre for en mappe for å gi den nytt navn eller slette den.

../_images/foldermenu.png

Gi nytt navn til mapper

Fra visningen Filer > Adobe Cloud-lagring:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på ikon for å gi nytt navn

 3. Skriv inn et navn.

 4. Trykk Ferdig.

Slette mapper

Fra visningen Filer > Adobe Cloud-lagring:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på ikon for å slette

 3. Trykk på OK for å bekrefte handlingen.

Opprett en ny mappe

Slik oppretter du en ny mappe i Adobes skybaserte lagring: Fra Filer > Adobes skybaserte lagring:

 1. Trykk på Filer > Adobes skybaserte lagring.

 2. Trykk på overflytikon i øvre høyre hjørne

../_images/new-folder.png
 1. Fra menyen trykker du på Ny mappe.

 2. I Opprett en mappe-dialogboksen, oppgir du et mappenavn og trykker på Ferdig.

../_images/create-folder.png