Del og se gjennom filer (klassisk opplevelse)

Se også

FØR DU BEGYNNER! Se om skjermen vist nedenfor samsvarer med produktgrensesnittet ditt. Hvis ja, opplever du vårt nye og mer intuitive grensesnitt. Se hvordan du deler filer ved hjelp av Ny opplevelse og hvordan du Vurderer filer med Ny opplevelse. Hvis nei, fortsetter du å lese.

../_images/new-ui-file.png

Acrobat Reader har et omfattende sett med funksjoner og verktøy for deling og gjennomgang av filer. Med funksjoner for på deling og gjennomgang kan du:

 • Dele filer kun for visning eller dele filer for gjennomgang, slik at mottakerne kan kommentere og markere.

 • Del en PDF-kobling av en fil med andre.

 • Send en kopi av en fil til andre.

 • Lagre en kopi av delt fil for å modifisere den.

 • Få tilgang til brukergrensesnitt og funksjoner for deling som er like på tvers av datamaskiner, nettet og mobilenheter.

 • Få filer synkronisert på alle tilkoblede enheter.

 • Opprette, delta i og administrere gjennomganger.

Dele en PDF

For å dele filene som er lagret på skyen, må enheten din være koblet til internett. Slik deler du PDF-er:

 1. Åpne en PDF og trykk på deleikon

 2. Alternativt kan du fra listen over nylige filer eller filene på et hvilket som helst sted, trykke på overflytikon > Dele for filen du vil dele.

  ../_images/share-document-link-dialog.png
 1. I Del dokumentlenke-dialogboksen som åpnes, velges et ønsket delingsalternativ gjennom arbeidsflyten.

Del via e-post

 1. Åpne en PDF og trykk på deleikon

 2. I dialogboksen Del dokumentkobling som åpnes, trykker du på e-postappikonet du vil bruke.

 3. På e-postsiden som åpnes, skriv inn én eller flere e-postadresser, og skriver inn en melding til mottakeren hvis nødvendig.

 4. Trykk på sendpil-ikon

  ../_images/share-email-compose.png

Del via direkte invitasjon

 1. Åpne en PDF og trykk på deleikon

 2. I Del dokumentlenke-dialogboksen som åpnes, trykker du på Inviter personer.

 3. I Del med andre-dialogboksen som åpnes, skriver du e-postadressene til mottakerne.

  ../_images/invite-others-dialog.png
 1. Trykk eventuelt på emnelinjen og/eller meldingsteksten for å redigere dem.

 2. Aktiver eventuelt Tillat kommentarer hvis du vil at mottakere skal legge til kommentarer og merknader. En fil er i skrivebeskyttet modus når Tillat kommentarer-knappen er deaktivert.

 3. For å angi en frist for filer som deles for gjennomgang, trykker du på tannhjulikon > Angi tidsfrist. Angi datoen, og trykk på Angi tidsfrist.

 4. Trykk på Send.

Filen din lastes automatisk opp til Adobes skybaserte lagring. Dokumentmottakere får tilgang til filen fra nettet og fra skrivebordet eller mobilen. Alle delte filer i en liste over filer er merket med et ikon for liste over delte filer-ikon.

Del en PDF med @nevn-taggen

Slik deler du en PDF umiddelbart med noen:

 1. Åpne en PDF og trykk på ikon for å redigere > Kommentar.

 2. Fra den nederste verktøylinjen trykker du på kommentarikon og deretter på dokumentet der du vil legge til en kommentar.

 3. Skriv @ i notatfeltet som vises, og velg deretter en bruker fra listen over brukere som vises.

 4. Skriv inn en melding til brukeren og trykk deretter på Legg ut.

Den deler filen med de nevnte brukerne og viser en bekreftelsesmelding.

Merk

Mottakere av en PDF kan også bruke @nevne-taggen for å invitere ikke-samarbeidspartnere til å se gjennom dokumentet. Men hvis organisasjonen eller dokumentavsenderen har angitt delingsbegrensninger, kan ikke mottakerne legge til ikke-samarbeidspartnere i en dokumentgjennomgang. Hvis mottakere prøver å legge til ikke-samarbeidspartnere i et begrenset dokument, viser det en melding som vist nedenfor. Når du legger til personer utenfor organisasjonen din i et ikke-begrenset dokument, blir de lagte personene varslet via et daglig sammendragsvarsling.

../_images/at-mention-restriction.png

Send en filkopi

Du kan også sende en kopi av filen. Det gjør du slik:

 1. Åpne en PDF og trykk på deleikon

 2. Alternativt kan du fra listen over nylige filer eller filene på et hvilket som helst sted, trykke på overflytikon > Dele for filen du vil dele.

 3. I Del med andre-dialogboksen som åpnes, trykker du på Send en kopi.

 4. Velg ønsket delingsalternativ i dialogboksen som åpnes, og følg prosessen.

Deling av en filkopi kan spare tid og gi deg en alternativ metode for å levere filen. Du kan for eksempel sende en fil som et e-postvedlegg.

../_images/send-a-copy-dialog.png

Når du sender en kopi av filen via e-post, mottar mottakerne også en lenke til Acrobat Reader-appen. Hvis de ikke har appen installert på enheten sin, leder lenken dem til Play Store eller Galaxy Store.

../_images/send-a-copy-app-link.png

Legg til personer i en delt fil

Med Acrobats Premium-abonnement kan fileiere dele en allerede delt fil med flere personer. Du kan invitere flere personer til et delt dokument på en av følgende to måter:

 • Legg til personer via Del

  1. Åpne den delte filen og trykk på deleikon

  2. I dialogboksen som åpnes, velger du et ønsket delingsalternativ før du følger arbeidsflyten.

  ../_images/shared-file-share-dialog.png
  1. For å legge til personer direkte i den delte filen, trykker du på Inviter personer.

  2. I Del med andre-dialogboksen som åpnes, oppgir du navnet eller e-postadresser til personene du vil legge til.

  3. Trykk på Send.

  ../_images/shared-file-add-people.png

  Merk: Du kan ikke endre meldingen du sendte med den opprinnelige delingen.

 • Send direkte invitasjon via @nevne-taggen

  1. Logg på kontoen din hvis du ikke allerede er logget på.

  2. Åpne en delt PDF. Du kan sende direkte invitasjoner til andre brukere bare for PDF-er som ble delt av deg.

  3. Fra den nederste verktøylinjen trykker du på kommentarikon og deretter på dokumentet der du vil legge til en kommentar.

  4. I notatfeltet som vises, trykker du på @ og velger deretter en bruker fra kontaktlisten.

  5. Skriv inn en melding til brukeren og trykk deretter på Legg ut.

  ../_images/mention-user.png

  Når invitasjonen er sendt, ser du en bekreftelsesmelding, som vist nedenfor.

  ../_images/other-user-invited.png

Personene som legges til får et e-postvarsel og er inkludert i listen over personer i den delte filen.

Lagre en kopi av delte filer

Du kan lagre en kopi av de delte filene sammen med eventuelle gjennomgangskommentarer. Det gjør du slik:

 1. Åpner fil fra Adobes skybaserte lagring.

 2. Trykk på overflytikon > Lagre en kopi.

 3. Velg et mål fra de angitte alternativene, og trykk på Lagre.

  ../_images/saveacopy.png

Endre delte filer

Du kan endre en delt fil på en av følgende to måter:

 • Fjern deling av filen, rediger den etter behov og del den igjen med mottakerne.

 • Opprett en kopi av den delte filen for deretter å modifisere den.

Slik endrer du en delt fil ved å lage en kopi:

 1. Trykk på en fil i listen over delte filer for å åpne den.

 2. Trykk på overflytikon > Rediger PDF fra den øverste menyen. Alternativt kan du trykke på ikon for å redigere > Rediger PDF.

 3. Trykk på Opprett en kopi i dialogboksen som åpnes. Det oppretter en kopi av filen og åpner den i verktøymodus.

  ../_images/modify_shared_file.png

Merk

Bare fileiere kan lage en kopi for å endre den. Mottakere av delte filer kan ikke endre delte filer.

Gjennomgå filer

Med funksjonen for gjennomgang kan du legge til kommentarer og merknader, redigere kommentarer, svare på kommentarer og motta varslinger når det er aktivitet i kommentarene dine. Slik gjennomgår du filer:

 1. Klikk på koblingen fra e-postinvitasjonen du mottar for gjennomgang. Den åpner automatisk gjennomgangsdokumentet i Acrobat Reader.

 2. Logg på med Adobe ID hvis du ikke allerede er logget på. Du må logge på kontoen din for å få tilgang til gjennomgangsfiler.

 3. Bruk den nederste verktøylinjen til å legge til en kommentar, legge til kommentar til et høydepunkt, svare på eller slette kommentarer etter behov.

  ../_images/review-toolbar.png

Dokumentet lagres automatisk, og alle leserne kan se kommentarene dine. Du kan også gå gjennom filer når du er frakoblet. Appen lagrer kommentarene dine og synkroniserer dem til dokumentet når du kobles til.

Arbeid med tekstkommentarer

Et kommentarikon commenticon3 indikerer en tekstkommentar i det delte dokumentet. Acrobat tildeler automatisk en unik farge til alle som har gjennomgått et dokument. For å se, svare på eller redigere en kommentar, trykker du på kommentarikonet. Den viser kommentarredigeringspanelet nederst.

../_images/commentpanel-new.png

Du kan bruke kommentarredigeringspanelet til å:

 • Svar på en tekstkommentar

  For å svare på en kommentar:

  1. Trykk på commenticon3 for en kommentar. Eller trykk på kommentaren du vil svare på fra listen over kommentarer.

  2. I kommentarpanelet som åpnes, skriver du inn svaret ditt og trykker på Svar.

 • Nevne en bestemt bedømmer

  I tillegg til å svare på andres kommentarer, kan du bruke @nevne-koden for å referere til dem direkte. Dokumentavsendere kan også invitere flere personer direkte ved å bruke @nevne-taggen. Slik bruker du koden:

  1. Opprett en ny kommentar, eller svar på en kommentar.

  2. Trykk på handling og velg et navn fra listen over lesere.

  3. Fullfør kommentaren din og trykk på Legg ut.

  Den sender et varsel til den navngitte brukeren om at brukeren er spesifikt nevnt eller invitert til å motta et dokument.

 • Slette dine egne kommentarer

  Eieren av dokumentet kan slette enhver kommentar. Andre lesere kan imidlertid bare slette sine egne kommentarer. Hvis du vil slette en kommentar, trykker du kommentaren du vil slette. Trykk deretter på ikon for å slette i kommentarpanelet.

 • Redigere dine egne kommentarer

  Lesere kan bare redigere sine egne kommentarer. For å redigere en kommentar, trykker du på den for å åpne kommentarredigeringspanelet. Trykk deretter på overflytikon > Rediger svar.

 • Åpne listen med kommentarer

  For å åpne listen over kommentarer:

  • Fra kommentarredigeringspanelet trykker du på ikon for punkt.

  • Eller fra toppmenylinjen trykker du på overflytikon > Kommentarer.

 • Navigere gjennom kommentarene

  Når dokumentene inneholder et stort antall kommentarer, kan du bruke navigasjonsverktøyene.

  • Fra kommentarlisten ruller du opp og ned i kommentarene.

  • Fra en spesifikk kommentar kan du rulle mot venstre eller høyre gjennom kommentarene.

 • Filtrer kommentarer

  Du kan filtrere kommentarene etter tidsramme, lesere og om kommentaren er lest eller løst. Det gjør du slik:

  1. Trykk på ikon for filter

  2. Trykk på filtre.

  3. Trykk på Bruk.

  ../_images/filters.png

  Når du tar i bruk filtre, vises en filterlinje på toppen som viser antall valgte filtre og en Tøm-knapp. Trykk på Slett for å fjerne alle filtre.

  ../_images/filterbar.png

Arbeid med talekommentarer

Et dokument kan også inneholde talekommentarer angitt av talekommentar. Du kan lytte til, svare på eller slette en talekommentar.

For å lytte til eller svare på en talekommentar:

 1. Trykk på talekommentar for å samhandle med talekommentaren. Eller trykk på kommentaren du vil høre fra listen over kommentarer.

 2. I talekommentarpanelet som åpnes, gjør en av følgende handlinger:

  • For å lytte til talekommentaren, trykker du på spilleikon

  • For å svare på talekommentaren, trykker du på talesvar og skriver deretter inn meldingen. Når du er ferdig, trykker du på Svar.

  • For å slette talekommentaren, trykker du på søppel

../_images/voice-comment.png

Vise varsler

Varslinger sender deg varsler om forespørsler og/eller sanntidsmeldinger fra senderen. Varsler kan også vises på enhetens startskjerm, avhengig av innstillingene dine.

Trykk på ikon for lydvarsel for å vise de nyeste varslene. Det viser listen over følgende to typer varsler:

 • Forespørsler: Dette er handlingselementer som direktemeldinger, forespørsler om å gjennomgå en fil og annet.

 • Varslinger: Dette er enkle meldinger.

  ../_images/notifications.png

Administrere gjennomganger

Acrobat sender deg et varsel når lesere viser og kommenterer i filen din. Du kan aktivt overvåke og spore gjennomgang på nettet eller fra skrivebordet.

Når du deler en fil, kan du spore og administrere den delingen. Du kan:

 • Sende melding til de som gjennomgår. Meldinger mottas som varsler.

 • Se listen over lesere.

 • Legge til lesere.

 • Oppheve deling av filer og slette gjennomganger.

Du kan administrere en gjennomgang ved å klikke på overflytikon fra et åpent dokument. Det åpner gjennomgangsdialogboksen, som vist nedenfor.

../_images/managereview.png

Legge til lesere

Eieren av gjennomgangsfilen kan legge til lesere i en åpen delt/gjennomgang når som helst.

Fra en filliste (Hjem, Delt eller et søkeresultat):

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på Personer.

 3. Trykk på Legg til i dialogboksen som åpnes.

 4. Oppgi e-postadressen til personen du vil legge til, og trykk på tilbakeknappen når du er ferdig.

Vise gjennomgangsmeldingen

For å gjennomgå den første meldingen du sendte med fildelingen:

 1. Åpne den delte filen fra Hjem, Delt eller Søkeresultat.

 2. Trykk på overflytikon

 3. Trykk Melding.

Oppheve deling av en fil

For å oppheve deling av en fil:

 1. Trykk på overflytikon i fillisten for Hjem, Delt eller Søkeresultater.

 2. Alternativt kan du åpne filen og trykke på overflytikon.

 3. Trykk på Opphev deling av fil.

 4. Trykk på Opphev deling på nytt for å bekrefte.

Når du opphever deling av en fil, hindrer det fremtidig tilgang til filen for alle brukere.

Slette en deling eller gjennomgang

Bare eiere av filer til gjennomgang kan slette filen. Det gjør du slik:

 1. Trykk på overflytikon i fillisten for Hjem, Delt eller Søkeresultater

 2. Trykk på Slett.

 3. Trykk på Slett på nytt for å bekrefte.

Merk

Fjerning av rettigheter for deling og gjennomgang sletter ikke filen.

Rapporter misbruk

Lesere kan rapportere misbruk når andre lesere bryter Adobes vilkår for bruk:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på Rapporter misbruk.

 3. Velg en nettleser for å åpne skjemaet for rapportering av misbruk.

 4. Fyll ut de nødvendige opplysningene i Rapporter misbruk-skjemaet som åpnes.

 5. Trykk på Rapporter misbruk.

  ../_images/report-abuse.png

Fjerne deg selv fra en gjennomgang

Fjerne deg selv fra en gjennomgang:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på Fjern meg.

 3. Trykk på Fjern meg igjen for å bekrefte at du vil fjerne deg selv fra gjennomgangen.