Vanligaste frågor


Logga in

Inloggning krävs för funktioner som använder tjänster, men ger också många andra fördelar:

  • Åtkomst till kostnadsfria funktioner som utnyttjar onlinetjänster

  • Åtkomst till avancerade funktioner som en del av dina prenumerationstjänster

  • Aktivering av meddelandetjänsten som aviserar dig om filändringar, arbetsflödesuppdateringar, granskningsdeltaganden och så vidare.

  • De flesta filändringar sparas automatiskt i Document Cloud vilket inte bara skyddar ditt arbete utan dessutom ger dig åtkomst på alla enheter

  • Automatisk inloggning på både Acrobat och Adobe Scan

Du kan logga in på Document Cloud med ett Adobe ID, Google-/Facebook-/Apple-ID:n eller autentiseringsuppgifter för företag som stöds.

  1. Öppna appen.

  2. Välj ett inloggningsalternativ:

  • Tryck på ett inloggningsalternativ från tredje part: Facebook, Google eller Apple.

  • Tryck på Logga in om du vill använda ditt Adobe ID och ange sedan din e-postadress och ditt lösenord.

  • Tryck på Registrera dig om du vill skapa ett nytt Adobe ID.

../_images/signinmain.png

Logga in med ett företags- eller skol-ID

Du har antagligen en enkel inloggning och kommer bara att se en uppsättning skärmar. Om du tillhör en organisation och har ett annat ID kan du dock uppmanas att välja mellan ett personligt ID eller ett företags-ID. Om så är fallet väljer du ett konto och loggar in med autentiseringsuppgifterna för det kontot.

../_images/selectaccount.png

Logga ut

Utloggning inaktiverar åtkomst till prenumerationstjänster samt online-dokument och arbetsflöden.

Tryck på profilikon > Logga ut för att logga ut.