Arbeide med skjemaer

Skjemafunksjonene for Acrobat Reader er rikere enn noen gang med støtte for tradisjonelle Acroforms og Fyll ut og signer-skjemaer.

Skjematype kontra funksjoner

Det er to skjematyper – Acroforms og Fyll ut og signer-skjemaer – og hver av dem har et litt forskjellig sett med funksjoner.

 • Acroforms (tradisjonelle skjemaer opprettet i Acrobat) inneholder skjemafelt der du direkte kan angi data, avmerkingsbokser og så videre. Disse kan fylles ut på alle plattformer og redigeres i Acrobat. Du kan ikke redigere eller fjerne Acroform-skjemafelt på en mobilenhet.

 • Fyll ut og signer-skjemaer er enkle skjemaer som du kan opprette på alle plattformer, inkludert på mobilenheter. Fyll ut og signer-skjemafelt er lik merknader. Du kan velge et skjemaelement fra skjemaverktøylinjen og trykke hvor som helst i PDF-en for å plassere det. Acrobat støtter også å legge til og redigere Fyll ut og signer-skjemafelt. Vær oppmerksom på at du ikke kan legge til Fyll ut og signer-felt i et Acroform.

Acroform-funksjoner

Fylle ut et skjema

Acroforms inneholder allerede skjemafelt. Du kan ikke legge til eller fjerne skjemafelt fra et Acroform. Hvis du vil fylle ut et skjema, trykker du på et skjemafelt.

../_images/forms.png

Hoppe mellom felt

Slik navigerer du i felt:

 1. Velg Forrige eller Neste.

 2. Skriv inn data, og trykk utenfor feltet for å lagre feltdataene.

Tilbakestille skjemafelt

Slik tømmer du et felt:

 1. Merk et felt.

 2. Trykk på Tilbakestill.

 3. Når du blir bedt om å bekrefte tilbakestilling, trykker du Avbryt eller Tilbakestill.

Bluetooth-tastaturnavigasjon

Acrobat Reader støtter Bluetooth-tastaturnavigasjon i skjemaer, slik at det er enklere for deg å bruke alle enheter, også eksterne enheter.

JavaScript API-support

Acrobat Reader støtter bruk av JavaScript for beregning og validering av skjemafelt samt formatering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Referanse for Mobile-API på https://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/Mobile/index.html.

Fyll ut og signer-funksjoner

Sette opp profilen din

Som standard bruker appen profilen din i appen til å foreslå ord når du fyller ut skjemafelt. Når du skriver, vises samsvarende profiloppføringer i hurtigmenyen som er tilknyttet tastaturet. Denne funksjonen sparer tid, spesielt på mobilenheter. Slik konfigurerer du profilen din:

 1. Trykk på profilikon > Brukerprofil.

 2. Fyll ut eventuelle felt.

 3. Trykk på Ferdig.

../_images/profile.png

Automatisk skjemautfylling

Som standard bruker appen historikken for skjemautfylling og brukerprofilen for å foreslå ord i påfølgende skjemaer. Denne funksjonen sparer tid, spesielt på mobilenheter. Forslagskilder omfatter følgende:

 • Profil for enheten: Profildataene vises i hurtigmenyen som er tilknyttet tastaturet.

 • Data fra lagrede skjemaer: Hvis de to første bokstavene samsvarer med data du har angitt tidligere (og lagrede) skjemaer, fylles forslagene ut fra denne brukshistorikken.

 • Datoformater: Hvis du skriver inn første bokstav eller tall i gjeldende dato, foreslås følgende datoformater: 06.08.2018, 6. aug 2018, 6. august 2018.

Slik deaktiverer du denne funksjonen:

 1. Trykk på profilikon > Innstillinger.

 2. Deaktiver Foreslå ord eller uttrykk når du fyller ut skjemaer.

 3. Trykk på Ferdig.

../_images/suggest.png

Slette historikk for skjemadata

Brukshistorikken din lagres fra utfylte skjemaer. Dette lar appen vise forslag når du skriver i skjemafelt. Hvis du vil fjerne forslagshistorikken, trykker du på Slett forslag > Fjern alle > Ferdig.

Opprette og redigere et skjema

Du kan enkelt gjøre om nesten enhver PDF til et skjema og sende det til andre eller fylle det ut selv. Husk på at noen dokumenter ikke kan bruke Fyll ut og signer-funksjoner, inkludert Acroforms, og PDF-er som er signert eller sikkerhetsbeskyttet.

Slik oppretter du et skjema i et åpent dokument:

 1. Trykk på ikon for å redigere > ikon for fyll ut og signer for å vise Fyll ut og signer-verktøylinjen.

../_images/editbuttonmenu.png
 1. Velg et skjemaverktøy, for eksempel et tekstfelt eller en avmerkingsboks.

 2. Skriv inn data. Som standard viser appen forslag for tekstfelt.

Når du plasserer et skjemaelement, viser en hurtigmeny alternativer for endring av skriftstørrelse, sletting av elementet og så videre.

../_images/formeditmenu.png

Merk

Du kan kopiere tekst fra utklippstavlen til tekstfelt.

Signere skjemaer

Signering er en enkel prosess, spesielt hvis du allerede har opprettet signaturen din. Trykk på ikon for signering, og plasser signaturen din.

Merk

Signerte dokumenter er låst og kan ikke redigeres! Det er ikke mulig å angre handlinger når dokumentet er lagret.

Lime inn tekst i tekstfelt

Når du kopierer tekst til enhetens utklippstavle, kan du lime inn denne teksten i et tekstfelt ved å trykke lenge på feltet og trykke på Lim inn.

../_images/pastetext.png

Angre og gjøre om

Når du fyller ut et skjema, kan du angre og gjøre om alle handlinger (bortsett fra signering). Trykk på ikon for å angre eller ikon for å gjøre om på menyen øverst til høyre eller over tastaturet (hvis den vises).

../_images/undoredo.png

Slette skjemafelt

Slik fjerner du et felt:

 1. Trykk på et felt.

 2. Trykk på Tilbakestill.

 3. Når du blir bedt om å bekrefte tilbakestilling, trykker du Avbryt eller Tilbakestill.

Vanlige spørsmål for skjemaer

Støtter Acrobat Reader XFA-skjemaer?

Nei. Acrobat Reader kan ikke åpne dynamiske eller statiske XFA-skjemaer som er opprettet med LiveCycle Designer.

Finnes det LiveCycle-integrering?

Acrobat Reader støtter filer sikret av passordsikkerhet via Adobe LiveCycle Rights Management Server og dokumentopphevelse. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen for mobilenheter for bedrifter på https://www.adobe.com/go/readermobileetk.

Hvorfor er skjemaet jeg fyller ut på enheten, tomt andre steder?

Det er flere mulige årsaker:

 • Utfylling av XFA-skjemaer (noen ganger opprettet med LiveCycle Designer) støttes ikke.

 • Mange PDF-visningsapplikasjoner som ikke er fra Adobe, STØTTER IKKE visning av skjemadata. Dette omfatter iBooks, den innebygde PDF-forhåndsvisningen i iPad Mail, og andre apper (som Dropbox).

Hvorfor ser jeg ikke verktøyene for skjemaelement?

Du har åpnet et Acroform eller et signert skjema. Du kan ikke legge til skjemafelt i disse filtypene.

Hvorfor fylles ikke skjemaet automatisk ut med profildataene mine?

Du ser sannsynligvis på et Acroform-skjema og ikke et Fyll ut og signer-skjema. Profildataene er bare tilgjengelig med Fyll ut og signer.

Hvorfor kan jeg ikke redigere skjemaet mitt?

Signerte skjemaer er låst.