Behandle filer og mapper

Åpne filer i Acrobat

Acrobat Reader-appen lar deg åpne PDF-er fra nesten alle steder, for eksempel Adobe DC-appen, skylagringsløsninger, andre apper og mer. Se hvordan:

Behandle filer

Gi nytt navn til filer

For å gi nytt navn til en fil:

 1. Fra en filliste, inkludert Start, Filer og en liste over søkeresultater, trykker du på overflytikon for filen du vil gi nytt navn.

 2. Trykk på ikon for å gi nytt navn

 3. Skriv inn et navn.

 4. Trykk på Gi nytt navn.

Duplisere filer

Fra en filliste, inkludert Hjem, Filer og en liste over søkeresultater:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på dupliseringsikon

Filen dupliseres automatisk med samme navn og (1). Du kan gi nytt navn til filen på samme måte som for andre filer.

Flytte filer

Acrobat støtter bare flytting av Adobe Cloud-lagring. Fra en filliste, inkludert Filer og en liste over søkeresultater:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på ikon for å flytte

 3. Trykk på en ny plassering.

 4. Trykk på Flytt.

Slett filer

Fra en filliste, inkludert Hjem, Filer og en liste over søkeresultater:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på sletteikon

 3. Trykk på Slett for å bekrefte handlingen.

Fjerne fra Nylige-listen

Hjem-visningen viser de sist brukte filene i kronologisk rekkefølge. Slik fjerne du filer fra Siste-fillisten:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på ikon for å fjerne signatur

 3. Trykk på Fjern for å bekrefte handlingen.

../_images/removefromrecent.png

Lagre filer i skyen

Skybaserte filer lagres automatisk til skyen når du har endret dem. Lokale filer kan lastes opp manuelt.

Slik lagrer du en lokal fil til skyen:

 1. Gå til Filer-listen.

 2. Trykk på Plasseringer > På iPad.

 3. Trykk på overflytikon

 4. Trykk på ikon for å lagre i nettskyen

Behandle mapper

Acrobat støtter behandling av mapper for lokale filer, Adobe Cloud-lagring og Dropbox.

Fra visningen Filer > Adobes skybaserte lagring trykker du på overflytikon til høyre for en mappe for å gi den nytt navn eller slette den.

../_images/foldermenu.png

Gi nytt navn til mapper

Fra visningen Filer > Adobes skybaserte lagring:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på ikon for å gi nytt navn

 3. Skriv inn et navn.

 4. Trykk på Gi nytt navn.

Slette mapper

Fra visningen Filer > Adobes skybaserte lagring:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på sletteikon

 3. Trykk på Slett for å bekrefte handlingen.

Opprette en ny mappe

Fra visningen Filer > Adobes skybaserte lagring:

 1. Trykk på ikon for pluss-tegn

 2. Trykk på ikon for ny mappe

 3. Skriv inn et mappenavn.

 4. Trykk på Opprett.