Behandle filer og mapper

Filbehandling

Kombiner filer

Med abonnement på Adobe Acrobat Premium eller Adobe Acrobat Pro kan du kombinere opptil 12 filer i én enkelt PDF. Du kan også kombinere filer fra en integrert filplassering som Dropbox og Disk.

For å kombinere filer:

 1. Trykk på flereverktøy > Kombinere filer fra den nedre verktøylinjen.

  ../_images/combine-1.png
 1. På siden som vises, trykker du på Legg til filer.

  ../_images/combine-2.png
 2. Velg en filplassering og velg deretter én eller flere filer du vil kombinere.

 3. Trykk Legg til filer.

  ../_images/combine-3.png
 1. På siden som vises, bekrefter du filene du vil kombinere og klikker på Kombiner.

Den kombinerte filen lastes automatisk opp til Adobes skybaserte lagring.

Merk deg følgende begrensninger når du kombinerer filer:

 • Du kan ikke kombinere filer som er delt for gjennomgang.

 • Du må logge på Adobes skybaserte lagring.

 • Det krever en internettilkobling.

 • Du trenger et Acrobat Reader-abonnement.

Se også

Vi lanserte nylig en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Men hvis du fortsatt bruker vårt klassiske grensesnitt, se hvordan du Kombinerer filer.

Gi nytt navn til filer

Slik gir du nytt navn til en fil:

 1. Fra en filliste, inkludert Start, Filer og en liste over søkeresultater, trykker du på overflytikon for filen du vil gi nytt navn.

 2. Trykk på ikon for å gi nytt navn

 3. Skriv inn et navn.

 4. Trykk på Gi nytt navn.

Duplisere filer

Fra en filliste, inkludert Hjem, Filer og en liste over søkeresultater:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på dupliseringsikon

Filen dupliseres automatisk med samme navn og (1). Du kan gi nytt navn til filen på samme måte som for andre filer.

Flytte filer

Acrobat støtter bare flytting av Adobe Cloud-lagring. Fra en filliste, inkludert Filer og en liste over søkeresultater:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på ikon for å flytte

 3. Trykk på en ny plassering.

 4. Trykk på Flytt.

Slett filer

Fra en filliste, inkludert Hjem, Filer og en liste over søkeresultater:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på ikon for å slette

 3. Trykk på Slett for å bekrefte handlingen.

Fjerne fra Siste-listen

Hjem-visningen viser de sist brukte filene i kronologisk rekkefølge. Slik fjerne du filer fra Siste-fillisten:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på ikon for å fjerne signatur

 3. Trykk på Fjern for å bekrefte handlingen.

../_images/removefromrecent.png

Lagre filer i skyen

Skybaserte filer lagres automatisk til skyen når du har endret dem. Lokale filer kan lastes opp manuelt.

Slik lagrer du en lokal fil til skyen:

 1. Gå til Filer-listen.

 2. Trykk på Plasseringer > På denne iPad-enheten.

 3. Trykk på overflytikon

 4. Trykk på ikon for å lagre i nettskyen

Behandle mapper

Acrobat støtter behandling av mapper for lokale filer, Adobe Cloud-lagring og Dropbox.

Fra visningen Filer > Adobe Cloud-lagring trykker du på overflytikon til høyre for en mappe for å gi den nytt navn eller slette den.

../_images/foldermenu.png

Gi nytt navn til mapper

Fra visningen Filer > Adobe Cloud-lagring:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på ikon for å gi nytt navn

 3. Skriv inn et navn.

 4. Trykk på Gi nytt navn.

Slette mapper

Fra visningen Filer > Adobe Cloud-lagring:

 1. Trykk på overflytikon

 2. Trykk på ikon for å slette

 3. Trykk på Slett for å bekrefte handlingen.

Opprett en ny mappe

Fra visningen Filer > Adobe Cloud-lagring:

 1. Trykk på ikon for pluss-tegn

 2. Trykk på ikon for ny mappe

 3. Skriv inn et mappenavn.

 4. Trykk på Opprett.