Adobe Scan för iOS och Android är en mobil skanningspartner till Adobes Acrobat DC-appar. Med Adobe Scan får du skanningsfunktioner i företagsklass, till exempel:

../_images/mainscreen.png

Komma igång

Adobe Scan kräver att du loggar in med ett giltigt ID eftersom funktioner som konvertering av text i bilder till faktisk text (optisk teckenläsning) använder tjänster i Adobe Cloud. Använd ett befintligt Adobe-, Google- eller Facebook-ID eller skapa ett nytt Adobe ID på https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat.html.

Logga in

Du måste logga in på Document Cloud när du vill använda skanningsappen så att dina skanningar kan konverteras till PDF, sparas i molnet och synkroniseras mellan enheter. Du kan logga in med ditt personliga ID eller med ett ID från din organisation. Observera att du även loggas in på Acrobat Reader.

  1. Öppna appen.

  2. Välj ett inloggningsalternativ:

    • Tryck på Facebook, Apple eller Google eller:

    • Tryck på Logga in eller registrera dig om du vill använda ett befintligt Adobe ID eller skapa ett nytt.

../_images/signinmain.png

Logga in med ett företags- eller skol-ID

De flesta användarna har ett sätt att logga in på och kommer bara att kunna se en uppsättning skärmar. Om du tillhör en organisation som har gett dig andra inloggningsuppgifter kan du uppmanas att välja mellan ett personligt ID och ett företags-/skol-ID.

  • Tryck på Logga in eller registrera dig om du vill använda ett befintligt Adobe ID eller skapa ett nytt.

  • Ange din e-postadress.

  • Välj ett konto.

  • Logga in med dina organisationsuppgifter.

../_images/chooseid.png

Logga ut

Åtkomsten till online-dokument och arbetsflöden inaktiveras när du loggar ut. Tryck på Inställningar > Logga ut när du vill logga ut.