Tilgængelighed

Android-enheder understøtter en række tilgængelighedsfunktioner ud over dem, der er vist her. Få mere at vide på Android Accessibility Overview. Du kan se dine tilgængelighedsindstillinger på siden Tilgængelighed på din enheds indstillingsskærm.

Aktivér visuelle funktioner

Indstil størrelse på tekstvisning

Android lader dig angive en foretrukken tekststørrelse. Appens understøttelse af skriftstørrelser betyder, at dens brugergrænseflade automatisk skalerer skrift efter dine indstillinger. Sådan gør du appens skrift større eller mindre:

 1. Gå til enhedens indstillingsskærm.

 2. Tryk på Tilgængelighed (eller søg efter det, hvis menupunktet ikke vises).

 3. Tryk på Skærm > Tekststørrelse.

 4. Juster skyderen til din ønskede indstilling.

../_images/textsize.png

Omvend farver

Dine enhedsindstillinger har en mulighed for at omvende farver.

 1. Gå til enhedens indstillingsskærm.

 2. Tryk på Tilgængelighed > Synlighedsforbedringer.

 3. Tryk på Omvending af farver.

../_images/invertcolor.png

Aktivér nattilstand

Nattilstand justerer din skærms lysstyrke for at forbedre læsbarheden ved svag belysning. Nattilstand er med til at reducere belastning af øjet og sparer på batteriet.

 1. Gå til enhedens indstillingsskærm.

 2. Tryk på Skærm.

 3. Vælg Mørk tilstand.

../_images/nightmode.png

Skærmens lysstyrke

Indstil din skærms lysstyrke for at forbedre læsbarheden.

 1. Gå til enhedens indstillingsskærm.

 2. Tryk på Skærm.

 3. Deaktiver eller Aktivér Adaptive Brightness.

 4. Flyt lysstyrkeskyderen til dit ønskede niveau.

../_images/brightness.png

Aktivér lydfunktioner

Brug talkback

Appen understøtter Talkback, den indbyggede skærmlæser i Android. Hvis denne funktion er tilgængelig på din enhed:

 1. Gå til enhedens indstillingsskærm.

 2. Tryk på Tilgængelighed (eller søg efter det, hvis menupunktet ikke vises).

 3. Tryk på Talkback.

 4. Aktivér funktionen.

Brug andre tekst-til-tale-læsere

Din enhed kan have andre skærmlæsere eller tekst-til-tale-funktioner. Du skal måske åbne din indstillingsapp og søge efter din enheds lydfunktioner.

Her er et eksempel fra en enhed:

 1. Gå til enhedens indstillingsskærm.

 2. Tryk på Tilgængelighed (eller søg efter det, hvis menupunktet ikke vises).

 3. Tryk på Tekst-til-tale-output.

 4. Konfigurer indstillingen som ønsket. Du kan f.eks. vælge en foretrukken tekst-til-tale-software, sproget, talehastighed og tone.

../_images/talkback.png

Brug bevægelsesfunktioner

Appen understøtter standard TalkBack-funktioner som beskrevet i Googles dokumentation.