Administrer dokumenter

Opret en signatur

Når du første gang prøver at underskrive et dokument med Adobe Acrobat Sign, bliver du bedt om at oprette og gemme din signatur til fremtidig brug. Du kan til enhver tid ændre eller slette din gemte signatur.

Sådan opretter du en signatur:

 1. Åbn et dokument, og tryk på signicon

 2. Tryk på et signaturfelt.

 3. Opret din signatur i dialogboksen Signatur, der åbnes, via én af følgende metoder:

  • Skriv: Skriv din signatur.

  • Tegn: Tegn din signatur.

  • Billede: Tryk på billedikonet, vælg et billede, og vælg OK.

 4. Markér Gem, hvis du vil genbruge denne signatur. Bemærk, at etiketten ændrer sig, baseret på om du er logget på.

 5. Tryk på OK.

../_images/imagesig.png

Bemærk!

Hvis kamera- eller fotoadgang er blokeret, skal du se under Tillad adgang til kamera, fotos m.m. Få mere at vide om at redigere eller rydde en signatur under Rediger din signatur.

Hvis du har en Document Cloud- eller Adobe Acrobat Sign-konto eller bruger enkeltlogon (SSO), kan du gemme din signatur til senere brug. Bemærk følgende!

 • Indtastede signaturer gemmes automatisk til senere brug.

 • Tegnede signaturer og billedsignaturer gemmes ikke, medmindre du markerer afkrydsningsfeltet Gem signatur.

Tillad filadgang

Underskrivelsesforløb kræver adgang til de filer, som skal underskrives. Ved at give Adobe Acrobat Sign adgang til dine lokale og onlinebaserede filer strømlines de efterfølgende workflows.

Sådan tillader du filadgang:

 1. Start ethvert workflow såsom "Send til underskrivelse" eller "Få signatur personligt", som kræver, at du vælger et dokument.

 2. Tryk på én af følgende filadgange:

  • Lokale dokumenter

  • Lokale filer i dit galleri

  • Onlinelagerplaceringer (Document Cloud, Dropbox, Google Drev osv.)

  • Fotos og dokumentscanninger, du tager løbende

../_images/access.png

Søg efter et dokument

Dokumentvisninger, der viser lister over dokumenter, har et søgefelt. Søg efter et dokument ved at trykke på searchicon. Du kan søge efter en del af tekststrengen i visningen, inkl. filnavnet, dato, underskrivers navn osv.

Vis menuen Hurtig adgang

Adobe Acrobat Sign giver dig hurtig adgang til afventende dokumenters detaljer uden at skulle åbne hvert dokument. På enhver dokumentliste skal du trykke på overflow for at se menuen Hurtig adgang. Fra menuen Hurtig adgang kan du:

 1. Se en aftales historik.

 2. Sende påmindelser.

 3. Starte værtsunderskrivelse.

Bemærk, at de tilgængelige indstillinger varierer afhængigt af den aktuelle kontekst, og visse elementer vises ikke i menuen, hvis de ikke er relevante for det dokument eller dokumentlisten. Listen over udfylde dokumenter vil f.eks. kun have et link til Historik.

../_images/quickaccessbar.png

Vis historik

Adobe Acrobat Sign indeholder revisionsspor med detaljer om dine underskrivelsesforløb, inkl. hvornår et dokument blev sendt, hvem der underskrev det osv. Se et dokuments historik ved at gøre et af følgende:

 • Åbn et dokument, og tryk på historyicon

 • Tryk på overflow fra en dokumentliste, og tryk derefter på historyicon

Vis dokumenter i fuldførte/annullerede workflows

Visningerne "Fuldført" og "Annulleret/afvist" aktiverer dokumentvisning i fuldførte eller afsluttede workflows. Tryk på Fuldført eller Annulleret/afvist for at få vist dokumentlisten. Her kan du:

 • Downloade dokumenter

 • Vis filhistorik

 • Søge efter dokumenter

 • Dele eller udskrive dokumenter