Scan dokumenter

Adobe Acrobat Sign-appens funktion Scan dokument gør det muligt at tage dokumentbilleder løbende under dine signaturworkflows. Eksisterende billeder og nye optagelser konverteres til PDF, før de sendes til underskrivelse. Du kan åbne scanningsfunktionen via skærmene Vælg bibliotek eller Tilføj dokument, når du starter et underskrivelsesworkflow. Funktionen gør det muligt at:

 • Scanne et nyt dokument og/eller tilføje billeder fra din enhed

 • Omarranger sider

 • Beskær sider

 • Juster farven

 • Roter sider

 • Slet sider

 • Vedhæfte PDF-scanningen

../_images/addscan.png

Enhedsindstillinger

Scanningsfunktionen kræver adgang til dit kamera. Vælg Tillad, når du bliver spurgt om det. Alternativt kan du brug enhedsindstillinger til at konfigurere Adobe Acrobat Sign på forhånd. Få mere at vide under Tillad adgang til kamera, fotos m.m.

../_images/scanallow.png

Scan et dokument

Sådan scannes et dokument:

 1. Start et signaturforløb: Tryk enten på Send til underskrivelse eller Indhent signatur personligt.

 2. Tryk på Dokumenter for at tilføje dokument.

 3. Tryk på scanicon

 4. Når scanningsskærmen vises, skal du scanne dit dokument. Under scanning kan du:

  • Slå blitzen fra og til ved at trykke på flashicon, hvis din enhed har blitz.

  • Slå automatisk beskæring til og fra.

  • Føje et eksisterende foto eller dokument til din aktuelle scanningssamling ved at trykke på galleriikonet.

  • Annullere scanningssessionen ved at trykke på X øverst til venstre.

  • Trykke på manualicon for at aktivere automatisk beskæring og bruge hints til kantregistrering for at forbedre scanningskvaliteten. Når det er aktiveret, kan der vises beskeder på skærmen, som følger:

   • Leder efter et dokument: Appen søger efter dokumentet og prøver at registrere dets kanter.

   • Flyt kameraet tættere på: Du er måske for langt væk.

   • Hold kameraet lige: Kameraet holdes skævt i forhold til dokumentet.

   • Klar til at tage et billede af dokumentet: Kantregistrering kan se hele dokumentet.

 5. Tryk på dokumentets miniature for at se eller Rediger din scanning. Du kan trykke på pil tilbage for at gå tilbage til den aktuelle scanningssession.

 6. Hvis der ikke kræves nogen redigeringer, skal du trykke på Vedhæft for at gemme din scanning på listen over dokumenter.

../_images/attachscan.png

Rediger din scanning

Når du er færdig med at scanne, skal du trykke på dokumentets miniature i nederste højre hjørne for at se dine scanninger og redigeringsmenuen i bunden (som vist herunder).

../_images/scaneditmenu.png

Du kan bruge redigeringsmenuen til følgende:

Tilføj sider

Når du er i scanningsworkflowets redigeringstilstand, kan du tage flere scanninger eller gennemse din enhed for billeder og dokumenter, som du kan føje til din aktuelle scanning. Sådan gør du:

 1. I redigeringsmenuen skal du trykke på addpage

 2. Tag et andet foto, eller vælg et arkiv fra din enhed.

../_images/addscan.png

Omarranger sider

 1. Naviger til den side, du vil redigere.

 2. Tryk på scanreordericon

 3. Træk og slip sider på nye placeringer.

 4. Tryk på check

 5. Tryk på Vedhæft, eller vælg et andet værktøj for at fortsætte.

Beskær sider

 1. Naviger til den side, du vil redigere.

 2. Tryk på cropicon

 3. Træk i beskæringshåndtagene for at tilpasse scanningsområdet.

 4. Tryk på check

 5. Tryk på Vedhæft, eller vælg et andet værktøj for at fortsætte.

Roter sider

 1. Naviger til den side, du vil redigere.

 2. Tryk på rotaterighticon

 3. Gentag efter behov for de andre sider.

 4. Tryk på Vedhæft, eller vælg et andet værktøj for at fortsætte.

Juster farven

 1. Naviger til den side, du vil redigere.

 2. Tryk på scanwandicon

 3. Vælg dine farveindstillinger for den aktuelle side.

 4. Gentag efter behov for de andre sider.

 5. Tryk på Vedhæft, eller vælg et andet værktøj for at fortsætte.

Slet sider

 1. Naviger til den side, du vil slette.

 2. Tryk på deleteicon

 3. Bekræft, at du vil slette siden.

 4. Tryk på Vedhæft, eller vælg et andet værktøj for at fortsætte.

Gem som PDF

Din scanning konverteres automatisk til en PDF og vedhæftes det aktuelle dokument.

 1. Hvis du er færdig med at redigere din scanning, skal du trykke på Vedhæft.

 2. Tryk på Udfør for at gå tilbage til underskrivelsesforløbet.

../_images/addscan.png